Main Menu
User Menu

Velitelská letka [1968-1969]

Command Squadron of 3rd State Air Defence Corps

     
Název:
Name:
Velitelská letka
Originální název:
Original Name:
Velitelská letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1968
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelský roj 3. sboru protivzdušné obrany státu
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
3. velitelská letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1968-01.09.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.10.1968-01.09.1969 Žatec, letiště

Velitel:
Commander:
01.10.1968-01.09.1969 Hochman, Jaroslav (Major)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1968-01.09.1969 Li-2
01.10.1968-01.09.1969 L-200A
01.10.1968-01.09.1969 Mi-1
Poznámka:
Note:
01.09.1969-01.09.1974 VÚ 6908 Žatec
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (3. sbor protivzdušné obrany státu),
URL : https://www.valka.cz/Velitelska-letka-1968-1969-t44748#423321Verze : 0
MOD
Velitelský roj 3. sboru PVOS

Byl zřízen z podstaty zrušeného velitelského roje 3. stíhací letecké divize Žatec
u nově zřízeného velitelství 3. sboru protivzdušné obrany státu (3. sPVOS)
v letních měsících r. 1961 (oficiálně k 01.09.1961).
Kopie z Vojenského historického archivu - Fond 1941, KR 1961 dokladuje mj.:
Velitel 3. sboru protivzdušné obrany státu vydal Rozkaz velitele 3. sboru protivzdušné obrany státu (ve věcech kádrových) č. 01. ze dne 01. srpna 1961 a ustanovil:
Poř. číslo
1. Technika nadporučíka Václava Blechu: Náčelníkem Provozní skupiny Velitelského roje 3. sboru PVOS
2. Technika nadporučíka Zdeňka Kloučka: Kontrolorem provozu Provozní skupiny Velitelského roje 3. sboru PVOS
4. Technika nadporučíka Zdeňka Svobodu: Starším technikem provozu Provozní skupiny Velitelského roje 3. sboru PVOS
5. Technika nadporučíka Jiřího Vaňka: Starším palubním technikem Velitelského roje 3. sboru PVOS
7. Technika nadporučíka Josefa Štrunce: Technikem pro leteckou výzbroj Velitelského roje 3. sboru PVOS
***
Označení: Velitelský roj (VÚ 8271/RJ) (neoficiálně označován jako 3. vr)
Dislokace: Žatec, letiště

Organizačně byl zařazen u stíhacího letectva 3. sboru protuvzdušné obrany státu.
Velitel roje:
Kuneš, Jiří (kapitán) - (01.09.1961-DD.MM.1964)
Hochman, Jaroslav (kapitán) - (DD.MM.1964-30.09.1968);
Podle tabulky mírových počtů (TPM) měl mít:
42 osob;
3 bojové letouny,
1 spojovací,
1 dopravní a
2 malé vrtulníky.

Používaná letecká technika:
MiG-15UTI
MiG-15bis
MiG-19S
MiG-21F-13 (0320)
L-60 (0823)
L-200A (0617
Ae-145 (1514, 1811)
Li-2 (2710) (08.12.1961-16.07.1966)- předán k Velitelskému roji 2. sboru PVOS
Vrtulníky: (doba zařazení nezjištěna)
Mi-1
Mi-1M (1040, 2013, 3022)
Mi-1MU (5015, 6023)
Mi-4 (4139, 6528, 7147)
---
V září 1968 byl velitelský roj zrušen a z jeho podstaty a reorganizaci k 01.10.1968 zřízena: Velitelská letka 3. sboru protivzdušné obrany státu

*
Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
Kronika 3. velitelské letky (mjr. v.v. Jaroslav Hochman; velitel letky)
Velitelská letka [1968-1969] - Osádka letounu: Kapitán: kpt. Hochman Jaroslav (uprostřed), druhý pilot: kpt. Smetana Josef,
 letovod: mjr. Ďurčík Matěj, palubní radista : nprap. Baránek, palubní technik: npor. Vaněk Jiří
(Foto z vlastní sbírky

Osádka letounu: Kapitán: kpt. Hochman Jaroslav (uprostřed), druhý pilot: kpt. Smetana Josef,
letovod: mjr. Ďurčík Matěj, palubní radista : nprap. Baránek, palubní technik: npor. Vaněk Jiří
(Foto z vlastní sbírky

URL : https://www.valka.cz/Velitelska-letka-1968-1969-t44748#345188Verze : 3
Letecká technika u velitelské letky
Letecká technika letky:
C-205 (0198)
L-200A (0617)
Ae-145 (1514, 1811)
Mi-1
Mi-1M ( 1040, 2013, 3022)
Mi-1MU (6023)
Mi-4 (4139, 6528, 7147)
---
Personál letky:
Pokud se týká leteckého a technického personálu, bude zmíněn u 3. velitelské letky
(Jeho seznam a funkce jsou v Kronice letky uvedeny bez uvedení doby zařazení a je proto obtížné specifikovat, u "které"
z obou letek sloužili).
Velitelská letka byla k 01.09.1969 přejmenována - dle Nařízení čj. 002540-OMS/1969 k provedení reorganizačních a redislokačních změn zřízena jako 3. velitelská letka (s ponecháním krycího čísla útvaru.)

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 3. velitelské letky (mjr. v.v. Jaroslav Hochman; velitel letky)
URL : https://www.valka.cz/Velitelska-letka-1968-1969-t44748#345189Verze : 2
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
01.10.1968-01.09.1969 L-200A 0617
01.10.1968-01.09.1969 Mi-1M 1040
URL : https://www.valka.cz/Velitelska-letka-1968-1969-t44748#660006Verze : 2