Main Menu
User Menu

Žatec, Letiště

Žatec, Airfield

     
Název:
Name:
Žatec, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letiště Žatec
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Korea (přezdívka / nickname)
DD.MM.1944-08.05.1945 Landeplatz Saaz
Obec:
Municipality:
Žatec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°22'16.068"N, 13°35'19.376"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
11.04.1945-08.05.1945
Stíhací eskadra 7
7th Fighter Wing
20.04.1945-08.05.1945
II. skupina Stíhací eskadry 7
2nd Group of the 7th Fighter Wing
06.05.1945-08.05.1945
1. letka Bombardovací eskadry 51
1st Squadron of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
2. letka Bombardovací eskadry 51
2nd Squadron of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
3. letka Bombardovací eskadry 51
3rd Squadron of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
I. skupina Bombardovací eskadry 51
1st Group of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 1st Group of 51st Bomber Wing
07.05.1945-08.05.1945
I. skupina Stíhací eskadry 7
1st Group of the 7th Fighter Wing
28.02.1949-15.01.1951
Letištní správa Žatec
Airfield Authority Zatec
01.04.1949-DD.11.1949
Výcviková letka tryskových letadel
Jet Aircraft Training Squadron
15.01.1951-01.12.1951
17. letištní správa
17th Airfield Authority
21.08.1951-01.05.1991
23. letištní prapor
23rd Air Base Battalion
13.12.1951-31.10.1954
1. letka
1st Squadron of 11th Air Fighter Regiment
13.12.1951-01.11.1954
11. letecký stíhací pluk
11th Air Fighter Regiment
14.12.1951-01.11.1954
2. letka
2nd Squadron of 11th Air Fighter Regiment
01.03.1952-01.10.1958
13. letištní prapor
13th Air Base Battalion
01.03.1952-19.10.1954
15. letištní prapor
15th Air Base Battalion
01.04.1952-01.11.1954
15. letecký stíhací pluk
15th Air Fighter Regiment
01.04.1952-01.11.1954
5. letecká stíhací divize
5th Air Fighter Division
01.05.1952-01.11.1954
Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize
Command Post of 5th Air Fighter Division
15.06.1952-31.12.1952
Světlometná četa
Searchlight Platoon
01.01.1953-01.11.1954
3. letka
3rd Squadron of 11th Air Fighter Regiment
01.01.1953-01.10.1958
5. letecká divizní opravna
5th Divisional Air Repair
01.01.1953-01.09.1958
5. letecká spojovací rota
5th Air Signal Company
01.01.1953-01.10.1957
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
5th Air Support Devices Company
01.08.1954-01.11.1954
4. letka
4th Squadron of 11th Air Fighter Regiment
01.11.1954-01.10.1958
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-31.12.1992
11. stíhací letecký pluk
11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
15. stíhací letecký pluk
15th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.11.1956
4. letka
4th Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
5. stíhací letecká divize
5th Fighter Air Division
01.11.1954-31.08.1961
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 11th Fighters Air Regiment
01.11.1954-DD.MM.1958
Velitelské stanoviště 15. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 15th Fighters Air Regiment
01.11.1954-01.10.1955
Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
Command Post of 5th Fighter Air Division
15.06.1955-01.06.1957
Plukovní hláska
Regimental Post of 158th Electronic Regiment
15.06.1955-01.06.1957
Spojovací rota Žatec
Signal Company of the 158th Electronic Regiment
DD.10.1955-01.11.1955
102. protiletadlový oddíl
102nd Anti-Aircraft Division
01.06.1957-12.11.1960
Plukovní velitelské stanoviště
Regimental Command Post of 158th Electronic Regiment
01.06.1957-01.10.1958
Provozní rota
Operation Company
01.10.1957-01.10.1958
5. rota pozemního zabezpečení navigace
5th Ground Support Navigation Company
01.10.1958-12.06.1968
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1958-12.06.1968
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1958-01.10.1960
3. letecká spojovací rota
3rd Air Signal Company
01.10.1958-01.09.1961
3. letecká technická skupina
3rd Air Technical Group
01.10.1958-12.06.1968
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1958-01.09.1961
3. stíhací letecká divize
3rd Fighter Air Division
01.10.1958-01.09.1963
5. prapor pozemního zabezpečení navigace
5th Ground Support Navigation Battalion
01.10.1958-12.11.1960
Provozní uzel
Operation Post
01.10.1958-01.09.1961
Velitelská rota
Command Company
01.01.1961-31.12.1992
Automobilní opravna
Automobile Repair of the 23th Repair
01.01.1961-31.12.1992
Technická opravna
(23rd) Technical Repair
01.09.1961-01.09.1969
1. radiová rota
1st Radio Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-01.09.1969
2. radiová rota
2nd Radio Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-31.12.1992
23. opravny
23rd Repair
01.09.1961-31.12.1992
23. spojovací prapor
23rd Signal Battalion
01.09.1961-31.12.1992
Dílna automobilní
Workshop Automobile
01.09.1961-31.08.1963
Dílna spojovací a pozemního zabezpečení navigace
Workshop Signals and Ground Support Navigation
01.09.1961-31.12.1992
Dílna ženijní
Engineer Workshop
01.09.1961-01.09.1979
Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec
Weather Aerological Post Žatec
01.09.1961-31.12.1992
Provozní rota
Operating Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-01.10.1968
Rota bojového velení
Combat Command Company of the Command 3rd State Air Defence Corps
01.09.1961-15.05.1963
Rota záložního spojovacího uzlu
Reserve Signal Noid Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-31.12.1992
Velitelská rota
Command Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1962-01.09.1963
23. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
23rd Air Base and Ground Support Navigation Company "S"
01.09.1963-01.09.1965
23. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
23rd Air Base and Electronic Support Company "S"
01.09.1963-01.05.1991
5. prapor radiotechnického zabezpečení
5th Electronic Support Battalion
01.09.1963-31.12.1992
Dílna spojovací a radiotechnického zabezpečení
Workshop Signals and Electronic Support Support Navigation
01.09.1965-01.11.1991
23. letištní rota "S"
23rd Air Base Company "S"
01.09.1965-01.11.1991
5. rota radiotechnického zabezpečení "S"
5th Electronic Support Company "S"
01.08.1967-01.11.1975
4. letka
4th Squadron of 11th Fighter Air Regiment
12.06.1968-01.11.1975
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
12.06.1968-01.11.1975
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
12.06.1968-01.11.1975
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
21.08.1968-10.11.1968
31. gardový stíhací letecký pluk
31st Guards Fighter Aviation Regiment
01.10.1968-01.09.1969
Velitelská letka
Command Squadron of 3rd State Air Defence Corps
01.09.1969-01.11.1991
2. rota radiotechnického zabezpečení "S"
2nd Electronic Support Company "S"
01.09.1969-01.11.1991
22. letištní rota "S"
22nd Air Base Company "S"
01.09.1969-01.09.1974
3. velitelská letka
3rd Command Squadron of 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Letištní správa Žatec
Airfield Authority Žatec
DD.MM.1971-31.08.1979
Radiolokační meteorologická stanice Žatec
Radar Weather Station Žatec
01.11.1975-01.05.1991
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1975-30.04.1991
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1975-01.10.1990
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.09.1979-DD.MM.1987
Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Žatec
Weather Radar and Aerological Center Žatec
01.10.1990-01.05.1991
2. stíhací letka
2nd Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1990-01.05.1991
2. technická letka
2nd Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment Regiment
01.10.1990-01.05.1991
3. stíhací letka
3rd Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1990-01.05.1991
3. technická letka
3rd Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment Regiment
01.05.1991-31.12.1992
1. stíhací letka
1st Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
1. technická letka
1st Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
11. letecká základna
11th Air Base
01.05.1991-31.12.1992
2. stíhací letka
2nd Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
2. technická letka
2nd Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
1. stíhací letka
1st Fighter Squadron of the 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
1. technická letka
1st Technical Squadron of the 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
11. letecká základna
11th Air Base
01.01.1993-31.12.1993
11. stíhací letecký pluk
11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
2. stíhací letka
2nd Fighter Squadron of the 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
2. technická letka
2nd Technical Squadron
01.01.1993-01.03.1994
23. spojovací prapor
23rd Signal Battalion
01.01.1993-31.12.1993
Velitelská rota
Command Company of the 23th Signal Battalion
01.01.1994-31.12.1994
Letištní správa Žatec
Airfield Authority Zatec
01.03.1994-31.12.1994
43. spojovací prapor
43rd Signal Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
31.12.1993 zrušeno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
https://www.vrtulnik.cz/ww2/protektorat-zatec.htm
www.ww2.dk (p.34)
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#455330Verze : 0
MOD
Žatec, letiště
(6 km SV od města Žatec )
Číslo letiště: 490
Volací znak: „MERKUR
Třída letiště: 1
1. Zeměpisné souřadnice (vztažný bod letiště): 50°22'16.068"N, 13°35'19.376"E
www.mapy.cz
2. Nadmořská výška: 276 m
3. Zeměpisný směr dráhy: 277°/097° (28/10)
4. Vzletová a přistávací dráha
a) (VPD I. "stará")
- rozměry: 1700 x 45m
- povrch: beton
b) (VPD II. "nová")
- rozměry: 2500 x 80 m
- povrch: beton
5. Vzletová dráha: ("Startovka" z RP 3): 080°; 1400 x 20 m


Radionavigační prostředky na směru 277°:
7. Přívodné radiostanice:
a) VPRS "Dálná" (1952-1993) na hlavním směru přistání Loc:
50°21'55.081"N, 13°39'53.142"E
kmitočet: 290 kHz;
značka: MR
vzdálenost: (4150 m od vstupního prahu VPD)
- na obráceném směru přistání (097°):
značka: RM
b)BPRS "Bližná" (1952-1993) na hlavním směru přistání Loc: 50°22'7.274"N, 13°37'13.843"E
kmitočet: 599 kHz;
značka: M
vzdálenost: (980 m od vstupního prahu VPD)
- na obráceném směru přistání (097°):
značka: R
8) "KV zaměřovač - DFG-26/4" (1952-1958)Loc: 50°22'27.317"N, 13°32'19.612"E
9) "VKV zaměřovač - ARP-5; ARP-6" (1955-RRRR) Loc: 50°22'24.077"N, 13°33'21.681"E
10) "GONIO - vysílací středisko zaměřovačů" Loc: 50°22'25.129"N, 13°33'17.7"E
Další objekty:
Hlavní brána: Loc: 50°22'45.653"N, 13°34'33.51"E
Hangár č. 1: Loc: 50°22'31.584"N, 13°34'42.715"E
Hangár č. 2: Loc: 50°22'31.03"N, 13°35'14.376"E
Hangár č. 3: Loc: 50°22´58.549N, 13°35´58.527"E


Zdroj: Bez nich by nevzlétli, Svět křídel 2008
Žatec, Letiště - Zákres ploch z r. 1946 - VPD ozn. Plocha I. je vlastní letiště Žatec 
Plocha II. tzv. rozestavěná 
- v období sedmdesátých a osumdesátých let v této lokalitě byl Výcvikový polygon PLRV, známý jako Skřivánčí pláň

Zákres ploch z r. 1946 - VPD ozn. Plocha I. je vlastní letiště Žatec
Plocha II. tzv. "rozestavěná"
- v období sedmdesátých a osumdesátých let v této lokalitě byl Výcvikový polygon PLRV, známý jako "Skřivánčí pláň"

Žatec, Letiště - Zákres dráhového systému a kasárenských objektů r. 1954
Tzv. německá VDP je na severní straně VPD

Zákres dráhového systému a kasárenských objektů r. 1954
Tzv. "německá" VDP je na severní straně VPD

Žatec, Letiště - Zákres dráhových systémů

Zákres dráhových systémů
Žatec, Letiště - Zákres zodolněných rozptylů a čísla ÚLů

Zákres zodolněných rozptylů a čísla ÚLů
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#339990Verze : 6
Přehled jednotek a útvarů, které byly na letišti dislokovány:
A) Letištní a týlové zabezpečení:
Detachement LZ 1 VÚ 4638 (1946-1948)
Letištní správa Žatec VÚ 4695; od 01.10.1949 VÚ 9398 (28.02.1949-1949)
17. letištní správa VÚ 9398 (15.01.1951- 11.1951)
13. letištní prapor VÚ 8672 (03.1952-08.1958)
15. letištní prapor VÚ 3870 (08.1952-10.1954)
23. letištní prapor VÚ 8682 (08.1951-04.1991)
23. letištní a PZN rota „S“ VÚ 8042 (09.1962-08.1963)
23. letištní a rota RTZ „S“ VÚ 8042 (09.1963-1965)
22. letištní rota „S“ VÚ 1024 (09.1969-1991)
23. letištní rota „S“ VÚ 8042 (1965-1991)
11. letecká základna VÚ 4928 (05.1991-12.1993
Letištní správa Žatec VÚ 6481 (1994-1994)
* B. Radiotechnické zabezpečení:
Světlotechnická četa LUČ-1 neměla (06.1952-12.1952)
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků VÚ 2705 (01.01.1953-01.09.1957)
5. rota pozemního zabezpečení navigace VÚ 2705 (01.09.1957-30.09.1958)
5. prapor pozemního zabezpečení navigace VÚ 2705 01.10.1958-31.08.1963)
5. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 2705 (09.1963-04.1991)
2. rota RTZ „S“ VÚ 3590 (01.09.1969-1991)
5. rota RTZ „S“ VÚ 1120 (1965- 1991)
* C) Letecké útvary :
Zkušební letka VLÚ/LVÚ - (1946-1948) zkoušky Me 262/ Avia S-92 a CS-92
Letka tryskových letadel Letecký výzkumný ústav - (01.04.1949-11.1949) přeškolení pilotů a techniků na S-92/CS-92 ve dvou kursech
11. letecký stíhací pluk /
11. stíhací letecký pluk VÚ 1610 (13.12.1951-31.12.1993)
15. letecký stíhací pluk /
15. stíhací letecký pluk VÚ 8699 (01.04.1952-15.08.1958)
17. letecký stíhací pluk VÚ 7419 (01.09.1952-10.1954)
Velitelský roj 5. letecké stíhací divize / 5. stíhací letecké divize - (05.1952-08.1958)
Velitelský roj 3. stíhací letecké divize - (10.1958-08.1961)
Velitelský roj 3. sboru PVOS (01.09.1961-30.09.1968)
Velitelská letka 3. sboru PVOS VÚ 6908 (30.09.1968-31.08.1969)
3. velitelská letka VÚ 6908 (01.09.1969-DD.08.1974)
Vrtulníkový roj 3. divize PVO (VÚ 8271/R) (1991-1993)

D) Velitelství svazků a ostatních útvarů:
Velitelství
5. letecké stíhací divize /
5. stíhací letecké divize VÚ 8674 ((04.1952-08.1958)
Velitelství
3. stíhací letecké divize VÚ 8271 (10.1958-08.1961)
Velitelství
3. sboru PVOS VÚ 8271 (09.1961-DD.MM.RRRR)
Velitelství
158. radiotechnického pluku (06.1955-08.1961)
Velitelské stanoviště
5. letecká stíhací divize (04.1952-10.1954)
Velitelské stanoviště
5. stíhací letecké divize (11.1954-06.1955)
Velitelství
5. letecké technické skupiny (01.08.1957-30.09.1958)
Velitelství 3. letecké technické skupiny (01.10.1958-31.08.1961)
5. letecká spojovací rota (01.01.1953-30.09.1958)
3. letecká spojovací rota (01.10.1958-30.09.1960)
23. spojovací prapor (01.09.1961-30.11.1993)
5. letecká divizní opravna (01.01.1953-30.09.1958)
23. opravny (01.09.1961-DD.MM.RRRR)
102. protiletadlový dělostřelecký oddíl VÚ 4440 (10.1955-08.1958)

Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha www.vojenstvi.cz Bez nich by nevzlétli, Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#339991Verze : 4
A pohled na - už bývalé letiště Žatec


(Foto z vlastní sbírky, poskytnuté od pilotů LAA Žatec-Macerka)
Žatec, Letiště - Dole uprostřed bývalá hlavní brána na letiště

Dole uprostřed bývalá hlavní brána na letiště
Žatec, Letiště - Pohled na zbytky objektů při příletu na dráhu 10

Pohled na zbytky objektů při příletu na dráhu 10
Žatec, Letiště - Téměř louka ...
Pohled od západu na plochu bývalého letiště

Téměř louka ...
Pohled od západu na plochu bývalého letiště

Žatec, Letiště - Pohled na plochu ze směru bývalé vzletové dráhy (startovky).

Pohled na plochu ze směru bývalé vzletové dráhy ("startovky").
Žatec, Letiště - To jsou už nové hangáry na ploše průmyslové zóny TRIANGLE

To jsou už "nové hangáry" na ploše průmyslové zóny TRIANGLE
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#339992Verze : 3
Pro doplnění informací přikládám čísla archivních fondů VHA/VÚA Praha
(a Správní archiv AČR Olomouc):
1. 11. letecký stíhací pluk / 11. stíhací letecký pluk (VÚ 1610) Č. 610
2. 15. letecký stíhací pluk / 15. stíhací letecký pluk (VÚ 8699) č. 1475
3. 17. letecký stíhací pluk / 17. stíhací letecký pluk (VÚ 7419) č. 699
4. 13. letištní prapor (VÚ 8672) č. 1087
5. 15. letištní prapor (VÚ 3870) č. 1353
6. 23. letištní prapor (VÚ 8682) SpA AČR Olomouc č. 611
7. 5. letecká technická skupina (VÚ 7344) č. 1353
8. 3. letecká technická skupina (VÚ 4402) č. 1225
9.a) 5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
b) 5. rota/prapor pozemního zabezpečení navigace
c) 5. prapor radiotechnického zabezpečení (VÚ 2705) SpA AČR Olomouc č. 1474
10.a) 5. letecká spojovací rota (VÚ 5631)
b)3. letecká spojovací rota (VÚ 5631)SpA AČR Olomouc č. 2011
11. 23. spojovací prapor (VÚ 4453) SpA AČR Olomouc č. 2011
12. 11. letecká základna (VÚ 4928) SpA AČR Olomouc č. 611


Zdroj: VÚA/VHA Praha RSDr. Pavel Minařík,
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#423457Verze : 2
Když se řekne letiště:
Žatec, Letiště - Letecký snímek letiště Žatec (1955) VPD I. a VPD II.

Letecký snímek letiště Žatec (1955) VPD I. a VPD II.
Žatec, Letiště - Letiště Žatec - rozmístění a popis provozních ploch

Letiště Žatec - rozmístění a popis provozních ploch
Žatec, Letiště - Letecký mapový snímek Žatec VPD I. (1947)
Zdroj: https://lms.cuzk.cz/lms/LMS_wms_02e.html?

Letecký mapový snímek "Žatec VPD I. (1947)
Zdroj: https://lms.cuzk.cz/lms/LMS_wms_02e.html?

URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#594772Verze : 16

KDYŽ SE ŘEKNE LETIŠTĚ …


Na následujících řádcích bude několik základních pojmů, týkajících se vojenských objektů – letišť a zároveň vysvětlení jejich významu:
Letecká stavba (Aviation structure)
Leteckou stavbou je stavba letiště, stavba v prostoru letiště a stavba sloužící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště.
Poznámka: Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby pro radionavigační, radiolokační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou povětrnostní a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a vizuální prostředky pro značení překážek.

Letiště je vymezený prostor na zemi určený pro parkování letadel (případně vrtulníků) na provozních plochách a v úkrytech, pozemní pohyby, vzlety a přistání letounů.
Heliport je malá letištní plocha, určená pro vrtulníky

I. Provozní plochy / Operational Surface


a) Vzletové a přistávací dráhy (VPD) /
Runway (RWY)
b) Vzletové dráhy (VD) (tzv. „startovky“) /
Starting runway (SRWY)
c) Nouzový (travnatý) přistávací pás /
Emergency landing strip
d) Pojezdové dráhy (tzv. “pojížděčky“) /
Taxiway (TWY)
e) Spojovací dráhy (tzv. “spojky“) /
Connecting path
f) Stanoviště letadel (“stojánky“) /
Aircraft stations („stands")

II. Úkryty letounů / Shelters of Aircraft:


a) Hangáry /
Hangars
b) Zodolněné úkryty letounů (tzv. “ÚLy“) /
Hardened aircraft shelters

-

K letišti patří i další objekty a stavby pro technická a podpůrná zařízení a stanoviště - zejména:


1. Letištní stanoviště pro řízení letového provozu – LSŘL (tzv. “věž“) /
Air Traffic Control (ATC)
2. Letištní stanice povětrnostní služby - LLPS (tzv. “METEOR“) /
Air Station Weather Service (ASWS)
3. Letištní záchranná a hasičská stanice /
Air Rescue and Firefighting (ARFF)
4. Sklady leteckého paliva (leteckých pohonných hmot - LPH) /
Storehouse Air Fuel
5. Stálé a záložní zdroje el. energie (trafostanice, elektrocentrály) /
Power sources( transformer stations, power generators)
6. Systémy a prostředky zabezpečení /
Security systems and resources
a) Komunikační (dříve spojovací) systémy a prostředky /
Communication system and Device
b) Radionavigační systémy a prostředky /
Radionavigation systems and Device,
c) Radiolokační systémy a prostředky /
Radiolocal systems and Device
d) Světelné zabezpečení letiště – STANAG 3316 / a nebo Světelná zabezpečovací zařízení - SZZ
Airfield Lighting or Aeronautical Ground Lighting (AGL)
e) Signalizační prostředky /
Signaling means
6. Prostředky letištního technického zabezpečení
Means of airfield technical security a) Záchýtné systémy letounů /
Airplane Arresting Device

I. PROVOZNÍ PLOCHY
1. a) Vzletová a přistávací dráha (zkratka VPD)
je plocha (pás), sloužící ke vzletům a přistáním letadel na letištích.
Povrch dráhy může být:
a) nezpevněný: tráva (zkratka T VPD) / grassy
b) zpevněný: beton (zkratka B VPD) / concrete ; asfalt (zkratka A VPD) / asphalt;
asfaltobeton (zkratka AB VPD) / asphalt-concrete; případně s vyztužením; ocelové rošty (zkratka Ž VPD) / steel grates nebo dřevěné rošty (zkratka D VPD) / wooden grates
- Vstupní práh VPD / input threshold RWY:
Je počátek VPD na příletovém směru. (také “příletový práh“)
- Koncový práh VPD / end threshold RWY:
Je konec VPD na směru “doběhu“ při přistání nebo „odpoutání“ při vzletu
- Zeměpisný směr VPD / geographical direction runway
- Magnetický směrVPD / magnetic direction runway

1. b) Vzletová dráha (tzv. “startovka“) / starting runway
Umožňují jen vzlet letounů - nebylo na nich možné přistávat. Byly vybudovány při “zodolnění“ letišť Bechyně, Dobřany, Hrade Králové a Žatec pro možnost vzletu letadel přímo z rozptylového prostoru.

1. c) Nouzový (travnatý) přistávací pás / emergency (grass) landing strip
Nouzový přistávací (travnatý) pás souběžný s betonovou vzletovou a přistávací dráhou umožňuje přistání letounů v případech, kdy není možné využít hlavni VPD, zejména v případech nuceného přistání bez vysunutého podvozku nebo jinak poškozeného letadla.

1. d) Pojezdová dráha (zkratka PD) / taxiway(TWY)
Tzv. “pojížděčka“) patří stejně jako vzletová a přistávací dráha mezi provozní plochy letiště. Je to vymezená plocha na letišti, sloužící k pojíždění letadel mezi plochou stanovišť letounů a vzletovou a přistávací drahou. Na letištích jich může být i několik. Jedna z nich je hlavní (zkratka PDh) a většinou je její délka shodná a rovnoběžná s VPD.

1. e) Spojovací dráhy / connecting path
Tzv. “spojky“ patří také mezi provozní plochy letiště. Jsou to krátké dráhy, spojující vzletovou a přistávací dráhu s pojezdovou dráhou. Jejich počet je různý, nejčastěji bývají na obou koncích a na dalších částech (obvykle v krajních čtvrtinách pro umožnění “výjezdu“ letounů z VPD po přistání. (k rozlišení jsou ozn. číslicí 1, 2, … nebo písmeny A, B, .. ) počínaje od vstupního prahu ve směru hlavního směru VPD

1. f) Stanoviště pro parkování / odbavovací plochy / airfield parking
Pro parkování (stání) letounů slouží plochy v blízkosti hangárů, ale především Na letištích bývají v některých částech pojížděcí dráhy “rozšířeny“ na plochy pro stání letounů - tzv. stojánky“. Jednotlivé parkovací plochy=stojánky jsou označovány číslem, nebo názvem podle funkce, kterou v provoze plní:
- provozní stojánka / operating stand (slouží k „stání“ letounů pro jejich přípravu a provedení prohlídek před a během letové akce)
- plnící stojánka / filling stand (kde jsou rozmístěny kiosky pro plnění LPH),
- forsážní stojánka / forging stand ( kde se provádí motorové zkoušky),
- hotovostní stojánka /cash stand (
nebo mají názvy podle „zeměpisné“ polohy na letišti - např. východní, prostřední, západní atd..

II. ÚKRYTY LETOUNŮ
2. a) Hangáry
Hangár je stavba, která slouží jako přístřeší nebo úkryt, na letišti většinou pro odstavení letadel. V letištních hangárech také probíhá běžná provozní údržba a kontrola stavu letounů. Proto jsou někdy označovány jako provozní hangár nebo dílenský hangár.
V období po r. 1945 se na letištích zachovalo několik hangárů starších konstrukcí. Většinou se jednalo o železobetonové konstrukce, menší ocelové hangáry, hangáry typu Junkers, Pícha, Wágner apod. Doplňovalo je několik kusů „hranatých“ hangárů s ocelou konstrukcí s vyzdívkou obvodových stěn mimo čelní strany, kterou tvořila v celé šířce shrnovací vrata. Jednalo se o objekty, budované před koncem tzv. I. republiky (např. Německý (Havlíčků) Brod, Hlohovec, Přerov, apod.
Hlavním a nejrozšířenějším typem na modernizovaných nebo nově vybudovaných letištích se však staly ocelové hangáry VÍTKOVICE. Existovaly ve dvou velikostech:
a) “Malý“, se základnou 65 x 35 m;
b) “Velký“ se základnou 85 x 30 m.
U obou typů výška hangáru v přední části je 9, 3 m, na zadní straně pak 7,7 m. Hangár byl uprostřed rozdělen příčkou. Průčelí bylo uzavřeno“shrnovacími“ vraty výšky 5,8 m, nad vraty zůstala prosklená stěna v celé šířce.
Uvnitř byla příhradová konstrukce, nesoucí střechu. Postupně byly hangáry opatřeny sníženým podhledem a novým osvětlením.
Běžným “doplňkem“ byly zděné přístavky zejména v zadní části, kde byla umístěna sociální zařízení, kanceláře, ale také skladovací prostory a dílny pro specialisty inženýrské letecké služby. Menší přístavky byly někdy i u “štítových“ stěn.

2. b) Zodolněné úkryty letounů (tzv. “ÚLy“)
V průběhu sedmdesátých let minulého stoletá byla většina stálých vojenských letišť s betonovou VPD na území Čech a Moravy minulého století modernizována a po zkušenostech z válečných konfliktů postupně zodolněna. Jednalo se jednak o stavby “oddolných“ velitelských stanovišť pluků a letek, úkrytů živé síly 6 (ÚŽS 6) a zodolněných úkrytů techniky (ÚLT). Hlavně se však jednalo o výstavbu zodolněných rozptylových prostorů se železobetonovýmy úkryty letounů (ÚLů). S plněním úkolů spojených s tímto projektem se počítalo již ve výcvikovém roce 1 969 / 1970, kdy se začalo s přípravou.
Prvním letištěm byl Žatec, kde hIavní dokončovací práce na příjezdových pojížděcích drahách probíhaly v době výluky a na spojeneckém cvičení ŠTÍT 72 v září roku 1972 byly už součástí “scénáře“ cvičení.
V první etapě byly na letištích budovány “ULy“ s šířkou 13 m typu 2A/13. (následující letiště v abecedním pořadí): Bechyně, Čáslav České Budějovice, Dobřany, Hradec Králové, Náměšť nad Oslavou a Žatec bylo vybudováno po 36 ks, Pardubice s 34 a Přerov s 22 “ÚLy“.

HIavní část objektu je tvořena prefabrikovanými železobetonovými žebry. Každé tvoří téměř přesnou čtvrtinu kruhu o vnitřním světlém poloměru 6450mm. Žebra byla montována proti sobě a k nim se přikládala další o celkovém počtu 56 kusů. Tak vznikla polovina dutého válce o délce 28 m.
Každé žebro, uložené v zemi do prefabrikátových betonových patek, by|o vzájemně s druhým spojeno na čtyřech místech závitovou tyčí opatřenou na koncích matkou a veIkoplošnou podložkou. Spáry by|y utěsněny dilatačním plastickým tmelem.
Ve druhé etapě již nebyly budovány prefabrikované objekty šířky 13 m, ale byly budovány “ÚLy“ šířky 16 m typu 3/16. Jednalo se nejen o objekty větší šířky, ale byly budovány jinou technologií - byly “lité“ (na železobetonové základové desce bylo zhotoveno z vlnitého plechu “ztracené bednění“ s armováním a betonovalo se na místě.
*
     
Název letiště:
Name aifield:
Žatec
Další názvy:
Other Names:
MM.RRRR-08.05.1945 Fliegerhorst Saaz
08.05.1945-DD.08.1951 Žatec - Staňkovice
DD.08.1951-31.12.1994 Žatec (tzv. „KOREA“)
Vztažný bod -
GPS souřadnice:
Reference point -
GPS Coordinates:
50°22'16.068"N, 13°35'19.376"E
Číslo:
Number:
490
Třída:
Class:
1
Volací znak:
Call sign:
MERKUR ("MR" morse: -- .-.)
Kód ICAO:
ICAO cod:
LKZC
Vznik:
Established:
DD.MM.1945
Poznámka:
Note:
-
I. PROVOZNÍ PLOCHY:
OPERATIONAL SURFACE:

Vzletová a přistávací dráha (VPD):
Runway (RWY)
:

Označení VPD:
Designation RWY:
I. „stará“ 28/10 (N)
II. „nová“ 28/10
VPD I. (vznik):
RWY I.(estblished):
DD.MM.1945
Zeměpisný směr (hlavní):
Geographical directio (main):
277°
Zeměpisný směr (obrácený):
Geographical directio (reverse):
097°
Povrch (při vzniku):
Surface (established):
beton
a) Po rekonstrukci (datum):
After reconstruction (date):
-
b) Další rekonstrukce (datum): Other reconstruction (date): -
Rozměry (při vzniku) délka x šířka (m): Dimension (established) length x width (ft): 1700 x 45m
a) po rekonstrukci (datum)
after reconstruction (date):
-
b) další rekonstrukce (datum):
other reconstruction (date):
-
VPD II.(vznik):
RWY II.(established):
DD.08.1951
Zeměpisný směr (hlavní):
Geographical directio (main):
277°
Zeměpisný směr (obrácený):
Geographical directio (reverse):
097°
Povrch (při vzniku): Surface (established): beton
a) Po rekonstrukci (datum):
After reconstruction (date):
-
b) Další rekonstrukce (datum):
Other reconstruction (date):
-
Rozměry (při vzniku) délka x šířka (m):
Dimension (established) length x width (ft):
2500 x 80m
a) Po rekonstrukci (datum)
After reconstruction (date):
-
b) další rekonstrukce (datum):
other reconstruction (date):

Záchytné zařízení letounů:
Arresting Device:

Za koncem VPD I. směr/počet/typ :
after the end RWY I. directio/number/type:
-
Za koncem VPD I. směr/počet/typ :
after the end RWY I. directio/number/type:
-
Po rekonstrukci (datum) počet/typ:
After reconstruction (date) number/type:
-
Za koncem VPD II. směr/počet/typ :
after the end RWY II. directio/number/type:
277° (2x) TFF-82
b) Za koncem VPD II. směr/počet/typ:
after the end RWY II. directio/number/type:
097° (-)
Po rekonstrukci (datum) počet/typ:
After reconstruction (date) number/type:
-
Vzletová dráha (VD):
Starting Runway (SRWY)
:

Vznik:
Established:
DD.MM.1972
Zeměpisný směr:
Geographical directio:
080°
Rozměry - délka x šířka (m):
Dimension - length x width ( ft):
1400 x 20m
Povrch:
Surface :
asfalt
Nouzový přistávací pás (vznik):
Emergency landing strip (established):
DD.MM.RRRR
Zeměpisný směr (hlavní):
Geographical directio (main):
277°
Zeměpisný směr (obrácený):
Geographical directio (reverse):
097°
Rozměry - délka x šířka (m):
Dimension - length x width ( ft):
2500 x 120m
Povrch
Surface:
tráva
Pojezdová dráha (PD):
Taxiway (TWY):
Označení PD (písmeno / číslo):
Designation TWY (letters / number):
PDh (hlavní)
Povrch (při vzniku) :
Surface (inception):
beton
Povrch po rekonstrukci (datum):
Surface after reconstruction (date):
-
Rozměry - šířka (m):
Dimension - width (ft):
18m
Ostatní pojezdové dráhy:
Other Taxiway:
Spojovací dráhy (SD):
Connecting path:

Označení SD (číslo):
Designation (number):
SD 1, SD 2, SD 3,
Povrch:
Surface:
beton
Rozměry - šířka (m):
Dimension - width (ft):
18m
Označení SD (číslo):
Designation (number):
SD 4
Povrch:
Surface:
beton
Rozměry - šířka (m):
Dimension - width (ft):
22,5m
Stanoviště letadel („stojánky“):
Aircraft stations („stands"):

a) Označení (při vzniku):
Designation (inception):
SL 1;
SL 2 (západní)
Rozměry - délka x šířka (m):
Dimension - length x width ( ft):
150 x 24m
Povrch:
Surface:
beton
b) Označení:
Designation:
SL 3 (východní - forsážní)
Rozměry - délka x šířka (m):
Dimension - length x width (ft):
300 x 48m
Povrch:
Surface:
beton
c) Označení
Designation:
SL 4 (v RP 2)
Rozměry - délka x šířka (m):
Dimension - length x width (ft):
85 x 65m
Povrch:
Surface:
beton
Po rekonstrukci (datum):
After reconstruction (date):
DD.MM.RRRR
d) Označení:
Designation: :
SL 1 („plnící“ LPH)
Rozměry - délka x šířka (m):
Dimension - length x width (ft):
150 x 22m
Povrch:
Surface:
beton
Stanoviště vrtulníků („stojánky“):
Helicopters stations („stands"):

Označení
Designation:

Poznámka:
Note:
-


II. ÚKRYTY LETOUNŮ:
SHELTERS of AIRCRAFT:

Hangáry (počet/typ) :
Hangars (number / type):
3x „Vítkovice“ 85 x 30m;
a) GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°22'31.584"N, 13°34'42.715"E DD.MM.1951: H č. 1
a) GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°22'13.03"N, 13°35'14.376"E DD.MM.1952: H č. 2
a) GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°22'27.549"N, 13°35'58.527"E DD.MM.1952: H č. 3
Ostatní nezodolněné úkryty:
Other unsupported shelters:
1x „starý hangár" 13 x 30m;
a) GPS souřadnice:
GPS Coordinates:

50°36'73.506"N, 13°60'07.464"E DD.MM.1949-DD.MM.1975 H č. 0
Zodolněné úkryty letounů:
Hardened aircraft shelters:

Rozptylové zodolněné prostory (datum zodolnění):
Scattering hardened spaces – (date hardened):
DD.MM.1972
RP 1 (severozápadní) „minický“;
RP 2 (jihovýchodní) „staňkovický“;
RP 3 (jihozápadní) „žiželický“
Úkryty letounů (ÚLy) - počet /typ:
Aircraft shelters - number / type:
3 x 12=36 - 2A/13 (šířka=13m)
Ukončení leteckého provozu:
End air operation:
31.12.1993
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2001
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Přehled letišť a provozních údajů „MORAVA 85“ – Ministerstvo národní obrany/Velitelství letectva
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#594834Verze : 6
1. Jeden z úlů Žateckého letiště s Migem-29A 3911 v popředí a blíže neurčitelným L-39 (ZA?) v pozadí.
Žatec, Letiště - Nízký průlet jednoho z MiGů-29 nad Žateckým letištěm
Zdroj:
https://www.facebook.com/Letci-%C5%BDatec-zs-209775926124357/photos/pcb.1126326547802619/1126324754469465

Nízký průlet jednoho z MiGů-29 nad Žateckým letištěm
Zdroj:
www.facebook.com

Žatec, Letiště - Další MiG-29A s patrnou výzbroji na letišti Žatec, vlevo hasičská Tatra 815CAS
Zdroj:
https://www.facebook.com/Letci-%C5%BDatec-zs-209775926124357/photos/pcb.1126326547802619/1126324797802794

Další MiG-29A s patrnou výzbroji na letišti Žatec, vlevo hasičská Tatra 815CAS
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#662033Verze : 1
Schéma letiště Žatec s popisem jeho částí.
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#666013Verze : 0
Diskuse
Prečo vlastne doslo k uplnemu zniceniu Zateckeho letiska?
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#423497Verze : 0
Odpověďět "Proč bylo zrušeno letiště Žatec" by si vyžádalo dlouhý "popis".
Ale fakticky na počátku bylo POLITICKÉ rozhodnutí, kterému "sekundovali" i někteří "vojáci".


Přesto asi největší chybou bylo, že po "demiliterizaci a dekontimaci" nezůstala zachována VPD a některá zařízení.
Na druhou stranu to byl fantastický JOB, na kterém si "pomohlo" spoustu firem a jedinců za peníze poplatníků.


Tvrzení, že tak vznikla (mimo těch dvou velkých "baráků") "nejdražší louka" (rozloha cca 300 ha) ve střední Evropě není přehnané ...
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#423500Verze : 0
Na mysli som mal prave to znicenie drahy a UL, ktore su na inych byvalych vojenskych letiskach teraz dost vyuzivane.
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#423507Verze : 0

Citace - wade :

     
Název:
Name:
Žatec, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letiště Žatec
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Korea (přezdívka / nickname)
DD.MM.RRRR-08.05.1945 Fliegerhorst Saaz
Obec:
Municipality:
Žatec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°22'16.068"N, 13°35'19.376"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
11.04.1945-08.05.1945
Stíhací eskadra 7
7th Fighter Wing
20.04.1945-08.05.1945
II. skupina Stíhací eskadry 7
2nd Group of the 7th Fighter Wing
06.05.1945-08.05.1945
1. letka Bombardovací eskadry 51
1st Squadron of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
2. letka Bombardovací eskadry 51
2nd Squadron of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
3. letka Bombardovací eskadry 51
3rd Squadron of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
I. skupina Bombardovací eskadry 51
1st Group of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 1st Group of 51st Bomber Wing
07.05.1945-08.05.1945
I. skupina Stíhací eskadry 7
1st Group of the 7th Fighter Wing
28.02.1949-15.01.1951
Letištní správa Žatec
Airfield Authority Zatec
01.04.1949-DD.11.1949
Výcviková letka tryskových letadel
Jet Aircraft Training Squadron
15.01.1951-01.12.1951
17. letištní správa
17th Airfield Authority
21.08.1951-01.05.1991
23. letištní prapor
23rd Air Base Battalion
13.12.1951-31.10.1954
1. letka
1st Squadron of 11th Air Fighter Regiment
13.12.1951-01.11.1954
11. letecký stíhací pluk
11th Air Fighter Regiment
14.12.1951-01.11.1954
2. letka
2nd Squadron of 11th Air Fighter Regiment
01.03.1952-01.10.1958
13. letištní prapor
13th Air Base Battalion
01.03.1952-19.10.1954
15. letištní prapor
15th Air Base Battalion
01.04.1952-01.11.1954
15. letecký stíhací pluk
15th Air Fighter Regiment
01.04.1952-01.11.1954
5. letecká stíhací divize
5th Air Fighter Division
01.05.1952-01.11.1954
Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize
Command Post of 5th Air Fighter Division
15.06.1952-31.12.1952
Světlometná četa
Searchlight Platoon
01.01.1953-01.11.1954
3. letka
3rd Squadron of 11th Air Fighter Regiment
01.01.1953-01.10.1958
5. letecká divizní opravna
5th Divisional Air Repair
01.01.1953-01.09.1958
5. letecká spojovací rota
5th Air Signal Company
01.01.1953-01.10.1957
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
5th Air Support Devices Company
01.08.1954-01.11.1954
4. letka
4th Squadron of 11th Air Fighter Regiment
01.11.1954-01.10.1958
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-31.12.1992
11. stíhací letecký pluk
11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
15. stíhací letecký pluk
15th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.11.1956
4. letka
4th Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
5. stíhací letecká divize
5th Fighter Air Division
01.11.1954-31.08.1961
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 11th Fighters Air Regiment
01.11.1954-DD.MM.1958
Velitelské stanoviště 15. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 15th Fighters Air Regiment
01.11.1954-01.10.1955
Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
Command Post of 5th Fighter Air Division
15.06.1955-01.06.1957
Plukovní hláska
Regimental Post of 158th Electronic Regiment
15.06.1955-01.06.1957
Spojovací rota Žatec
Signal Company of the 158th Electronic Regiment
DD.10.1955-01.11.1955
102. protiletadlový oddíl
102nd Anti-Aircraft Division
01.06.1957-12.11.1960
Plukovní velitelské stanoviště
Regimental Command Post of 158th Electronic Regiment
01.06.1957-01.10.1958
Provozní rota
Operation Company
01.10.1957-01.10.1958
5. rota pozemního zabezpečení navigace
5th Ground Support Navigation Company
01.10.1958-12.06.1968
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1958-12.06.1968
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1958-01.10.1960
3. letecká spojovací rota
3rd Air Signal Company
01.10.1958-01.09.1961
3. letecká technická skupina
3rd Air Technical Group
01.10.1958-12.06.1968
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1958-01.09.1961
3. stíhací letecká divize
3rd Fighter Air Division
01.10.1958-01.09.1963
5. prapor pozemního zabezpečení navigace
5th Ground Support Navigation Battalion
01.10.1958-12.11.1960
Provozní uzel
Operation Post
01.10.1958-01.09.1961
Velitelská rota
Command Company
01.01.1961-31.12.1992
Automobilní opravna
Automobile Repair of the 23th Repair
01.01.1961-31.12.1992
Technická opravna
(23rd) Technical Repair
01.09.1961-01.09.1969
1. radiová rota
1st Radio Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-01.09.1969
2. radiová rota
2nd Radio Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-31.12.1992
23. opravny
23rd Repair
01.09.1961-31.12.1992
23. spojovací prapor
23rd Signal Battalion
01.09.1961-31.12.1992
Dílna automobilní
Workshop Automobile
01.09.1961-31.08.1963
Dílna spojovací a pozemního zabezpečení navigace
Workshop Signals and Ground Support Navigation
01.09.1961-31.12.1992
Dílna ženijní
Engineer Workshop
01.09.1961-01.09.1979
Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec
Weather Aerological Post Žatec
01.09.1961-31.12.1992
Provozní rota
Operating Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-01.10.1968
Rota bojového velení
Combat Command Company of the Command 3rd State Air Defence Corps
01.09.1961-15.05.1963
Rota záložního spojovacího uzlu
Reserve Signal Noid Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-31.12.1992
Velitelská rota
Command Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1962-01.09.1963
23. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
23rd Air Base and Ground Support Navigation Company "S"
01.09.1963-01.09.1965
23. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
23rd Air Base and Electronic Support Company "S"
01.09.1963-01.05.1991
5. prapor radiotechnického zabezpečení
5th Electronic Support Battalion
01.09.1963-31.12.1992
Dílna spojovací a radiotechnického zabezpečení
Workshop Signals and Electronic Support Support Navigation
01.09.1965-01.11.1991
23. letištní rota "S"
23rd Air Base Company "S"
01.09.1965-01.11.1991
5. rota radiotechnického zabezpečení "S"
5th Electronic Support Company "S"
01.08.1967-01.11.1975
4. letka
4th Squadron of 11th Fighter Air Regiment
12.06.1968-01.11.1975
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
12.06.1968-01.11.1975
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
12.06.1968-01.11.1975
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
21.08.1968-10.11.1968
31. gardový stíhací letecký pluk
31st Guards Fighter Aviation Regiment
01.10.1968-01.09.1969
Velitelská letka
Command Squadron of 3rd State Air Defence Corps
01.09.1969-01.11.1991
2. rota radiotechnického zabezpečení "S"
2nd Electronic Support Company "S"
01.09.1969-01.11.1991
22. letištní rota "S"
22nd Air Base Company "S"
01.09.1969-01.09.1974
3. velitelská letka
3rd Command Squadron of 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Letištní správa Žatec
Airfield Authority Žatec
DD.MM.1971-31.08.1979
Radiolokační meteorologická stanice Žatec
Radar Weather Station Žatec
01.11.1975-01.05.1991
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1975-30.04.1991
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1975-01.10.1990
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.09.1979-DD.MM.1987
Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Žatec
Weather Radar and Aerological Center Žatec
01.10.1990-01.05.1991
2. stíhací letka
2nd Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1990-01.05.1991
2. technická letka
2nd Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment Regiment
01.10.1990-01.05.1991
3. stíhací letka
3rd Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1990-01.05.1991
3. technická letka
3rd Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment Regiment
01.05.1991-31.12.1992
1. stíhací letka
1st Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
1. technická letka
1st Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
11. letecká základna
11th Air Base
01.05.1991-31.12.1992
2. stíhací letka
2nd Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
2. technická letka
2nd Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
1. stíhací letka
1st Fighter Squadron of the 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
1. technická letka
1st Technical Squadron of the 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
11. letecká základna
11th Air Base
01.01.1993-31.12.1993
11. stíhací letecký pluk
11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
2. stíhací letka
2nd Fighter Squadron of the 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
2. technická letka
2nd Technical Squadron
01.01.1993-01.03.1994
23. spojovací prapor
23rd Signal Battalion
01.01.1993-31.12.1993
Velitelská rota
Command Company of the 23th Signal Battalion
01.01.1994-31.12.1994
Letištní správa Žatec
Airfield Authority Zatec
01.03.1994-31.12.1994
43. spojovací prapor
43rd Signal Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
https://www.vrtulnik.cz/ww2/protektorat-zatec.htm


PROSÍM ZKONTROLOVAT
PROČ se nezobrazuje
01.01.1953-01.10.1957 5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#637797Verze : 1
Stando, OPRAVENÉ.


Problém - Vaša šablóna 5. roty obsahovala chyby, dal som to opraviť a zobrazovanie už prebiehalo korektne. Skúsil som najprv editáciu v riadku, no nedalo sa. Po atomatickom opravení šablóny už všetko fungovalo ako má.
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#637815Verze : 1
MOD
Palko zdravím a děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Letiste-t84404#637817Verze : 0