Main Menu
User Menu

Velitelská letka [1968-1969]

Command Squadron of 2nd State Air Defence Corps

     
Název:
Name:
Velitelská letka
Originální název:
Original Name:
Velitelská letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1968
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelský roj 2. sboru protivzdušné obrany státu
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
2. velitelská letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1968-01.09.1969 2. sbor protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.10.1968-01.09.1969 Brno, letiště

Velitel:
Commander:
01.10.1968-01.09.1969 Švábeník, Boris (major)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1968-01.09.1969 Li-2
01.10.1968-01.09.1969 L-200A
01.10.1968-01.09.1969 Mi-1
Poznámka:
Note:
01.09.1969-01.09.1974 VÚ 4652 Brno
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (2. sbor protivzdušné obrany státu),
URL : https://www.valka.cz/Velitelska-letka-1968-1969-t48892#423281Verze : 0
MOD
Velitelský roj 2. sboru PVOS
Byl zřízen z podstaty zrušeného velitelského roje 22. stíhací letecké divize Brno
u nově zřízeného velitelství 2. sboru protivzdušné obrany státu (2. sPVOS)
v letních měsících r. 1961 (oficiálně k 01.09.1961)

Označení: Velitelský roj
(NEOFICIÁLNĚ označován jako 2. vr)
Organizačně byl zařazen u stíhacího letectva sboru.
Dislokace: Brno-Černovice, letiště
Velitel roje: Švábeník, Boris (kapitán) - (01.09.1961-30.09.1968)
Podle tabulky mírových počtů (TPM) měl mít:
42 osob;

3 bojové letouny,
1 spojovací,
1 dopravní a
2 malé vrtulníky.

Používaná letecká technika:
MiG-15UTI (2601)
MiG-15bis (3016, 3021, 3247, 3257)
MiG-19S (0306, 0320)
Li-2 ( 2108) *)
L-200A ( 0320)
Ae-145 (1422; 1812 )
Mi-1 (4001, 4002)
Mi-1MU (6018)
Mi-4 (3142, 8145 )

*)od 16.07.1966 byl "nahrazen" letounem Li-2 (2710), předisponovaným od Velitelského roje 3. sboru PVOS

V roce 1967 velitelský roj (mimo létajícího personálu) tvořily:
- provozní družstvo,
- družstvo speciálních agregátů,
- provozní družstva ILS
- strážní družstvo
(celkem 54 vojáků základní služby).

V září 1968 byl velitelský roj zrušen a z jeho podstaty a reorganizaci k 01.10.1968 zřízena:
Velitelská letka 2. sboru protivzdušné obrany státu

*
Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Velitelská letka [1968-1969] - Ilustrační foto Li-2 * via Pavel Polach

Ilustrační foto Li-2 * via Pavel Polach
URL : https://www.valka.cz/Velitelska-letka-1968-1969-t48892#345229Verze : 1
Velitelská letka 2. sboru protivzdušné obrany státu


Personál a letecká technika u velitelské letky "přešla" ze sestavy Velitelského roje.


Zmíněné letouny a vrtulníky postupně ubývaly / měněny.


Letecká technika a létající personál:


Li-2 2108 do 15.08.1965
pilot: mjr. Švábeník Boris;
navigátor: mjr. Moravec A.;
radista: kpt. Bílek ;
palubní technik: kpt. Moučka R.;


Li-2 2710 do 27.7.1967
piloti: kpt. Káňa František, mjr. Prchal Oldřich;
navigátor: kpt. Pisklák Antonín;
radista: rtm. Hynšt J.
kpt. Palán Vl.


Il-14 3155
piloti: mjr. Káňa František; mjr. Prchal Oldřich; mjr. Spurný Miloš;
navigátor: mjr. Pisklák Antonín;
radista: ppor. Hynšt J.;
palubní technik: mjr. Palán Vladimír.L-200A 0320
mjr. John Josef; pplk. Vlk Alois


Ae-145 1812
mjr. Uhál Jan; npor. Grmela Radek
+ piloti ze štábu 2.sboru / divize PVOS


Vrtulníky:
Mi-1 4001, 4002, 6018.
Mi-4 1193, 1274, 8145,


Piloti vrtulníků:
mjr. Školný Vlastimil, mjr. Mezník Josef, mjr. Palán Vlast., mjr. Řepka Oldřich, mjr. Grmela Radek, mjr. Šrámek Josef, mjr. Ondrušek František, mjr. Nahodil Mojmír.


Palubní technici:
mjr. Pohl Josef, mjr. Schaller Jiří, prap. Čermák Karel, mjr. Šťastný Jiří.Velitelská letka byla k 01.09.1969 přejmenována - dle Nařízení čj. 002540-OMS/1969 k provedení reorganizačních a redislokačních změn zřízena jako 2. velitelská letka ( s ponecháním krycího čísla útvaru.)


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Velitelska-letka-1968-1969-t48892#345266Verze : 0
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
01.10.1968-01.09.1969 L-200A 0320
URL : https://www.valka.cz/Velitelska-letka-1968-1969-t48892#686128Verze : 0
MOD