Main Menu
User Menu
Reklama

Žatec

okr. Louny

     
Název:
Name:
Žatec
Originální název:
Original Name:
Žatec
Další názvy:
Other Names:
Saaz
Sacz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Louny
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°19'48.00"N 13°32'40.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bezděkov
Milčeves
Radíčeves
Trnovany
Velichov
Záhoří
Žatec
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1004
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
radnice s radniční věží
sloup Nejsvětější Trojice
chrám Nanebevzetí Panny Marie
synagoga
chmelnička
systém městského opevnění s Husitskou baštou
historické chmelařské budovy
Chrám chmele a piva
Morový sloup
Evangelický kostel
renesanční sladovna
pivní sud žateckého pivovaru na Kruhovém náměstí
kostel Sv. Jakuba
kostel sv. Václava
klášterní zahrada
Muzea:
Museums:
- Chmelařské muzeum
- Merkur - Korea, Bezděkov č. p. 118
Osobnosti:
Personalities:
Gebauer, Artur
* 07.10.1886 
Husák, Jan
* 20.09.1970 
Kraus, Jan
† 14.06.2006
Novák, Jaroslav
† 11.11.2018
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1814-DD.MM.1815
Kyrysnický pluk č. 2
Cuirassier Regiment No. 2
11.04.1945-08.05.1945
Stíhací eskadra 7
7th Fighter Wing
20.04.1945-08.05.1945
II. skupina Stíhací eskadry 7
2nd Group of the 7th Fighter Wing
06.05.1945-08.05.1945
1. letka Bombardovací eskadry 51
1st Squadron of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
2. letka Bombardovací eskadry 51
2nd Squadron of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
3. letka Bombardovací eskadry 51
3rd Squadron of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
I. skupina Bombardovací eskadry 51
1st Group of the 51st Bomber Wing
06.05.1945-08.05.1945
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 1st Group of 51st Bomber Wing
07.05.1945-08.05.1945
I. skupina Stíhací eskadry 7
1st Group of the 7th Fighter Wing
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 51
51st Artillery Division
01.10.1947-01.10.1950
21. tanková brigáda
21st Tank Brigade
28.02.1949-15.01.1951
Letištní správa Žatec
Airfield Authority Zatec
01.04.1949-DD.11.1949
Výcviková letka tryskových letadel
Jet Aircraft Training Squadron
01.10.1950-01.01.1951
Tankosamohybný pluk 21
21st Tank Self-Propelled Regiment
01.01.1951-01.11.1952
21. tankosamohybný pluk
21st Tank-Self-propelled Regiment
15.01.1951-01.12.1951
17. letištní správa
17th Airfield Authority
21.08.1951-01.05.1991
23. letištní prapor
23rd Air Base Battalion
13.12.1951-31.10.1954
1. letka
1st Squadron of 11th Air Fighter Regiment
13.12.1951-01.11.1954
11. letecký stíhací pluk
11th Air Fighter Regiment
14.12.1951-01.11.1954
2. letka
2nd Squadron of 11th Air Fighter Regiment
DD.MM.1951-DD.MM.1969
5. školní tankový prapor
5th Training Tank Battalion
01.03.1952-01.10.1958
13. letištní prapor
13th Air Base Battalion
01.03.1952-19.10.1954
15. letištní prapor
15th Air Base Battalion
01.04.1952-15.06.1955
1. vidová hlásná rota
1st Observation Warning Company
01.04.1952-01.11.1954
15. letecký stíhací pluk
15th Air Fighter Regiment
01.04.1952-01.11.1954
5. letecká stíhací divize
5th Air Fighter Division
01.05.1952-01.11.1954
Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize
Command Post of 5th Air Fighter Division
15.06.1952-31.12.1952
Světlometná četa
Searchlight Platoon
01.09.1952-DD.10.1954
17. letecký stíhací pluk
17th Air Fighter Regiment
01.10.1952-01.11.1954
5. samohybný prapor
5th Self-Propelled Battalion
01.11.1952-31.12.1992
21. tankový pluk
21st Tank Regiment
01.01.1953-01.11.1954
3. letka
3rd Squadron of 11th Air Fighter Regiment
01.01.1953-01.10.1958
5. letecká divizní opravna
5th Divisional Air Repair
01.01.1953-01.09.1958
5. letecká spojovací rota
5th Air Signal Company
01.01.1953-01.10.1957
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
5th Air Support Devices Company
01.08.1954-01.11.1954
4. letka
4th Squadron of 11th Air Fighter Regiment
01.11.1954-01.10.1958
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-31.12.1992
11. stíhací letecký pluk
11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
15. stíhací letecký pluk
15th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.10.1958
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.11.1956
4. letka
4th Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.11.1955
5. prapor středních samohybných děl
5th Medium Self-Propelled Guns Battalion
01.11.1954-01.10.1958
5. stíhací letecká divize
5th Fighter Air Division
01.11.1954-31.08.1961
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 11th Fighters Air Regiment
01.11.1954-DD.MM.1958
Velitelské stanoviště 15. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 15th Fighters Air Regiment
01.11.1954-01.10.1955
Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
Command Post of 5th Fighter Air Division
15.06.1955-01.10.1958
1. rotní hláska
1st Observation Warning Company
15.06.1955-01.06.1957
Plukovní hláska
Regimental Post of 158th Electronic Regiment
15.06.1955-01.06.1957
Spojovací rota Žatec
Signal Company of the 158th Electronic Regiment
DD.10.1955-01.11.1955
102. protiletadlový oddíl
102nd Anti-Aircraft Division
01.11.1955-15.08.1958
102. protiletadlový dělostřelecký oddíl
102nd Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-15.08.1958
5. tankosamohybný pluk
5th Self-propelled Tank Regiment
01.06.1957-12.11.1960
Plukovní velitelské stanoviště
Regimental Command Post of 158th Electronic Regiment
01.06.1957-01.10.1958
Provozní rota
Operation Company
01.08.1957-01.10.1958
5. letecká technická skupina
5th Aviation Technical Group
01.10.1957-01.10.1958
5. rota pozemního zabezpečení navigace
5th Ground Support Navigation Company
01.10.1958-12.06.1968
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1958-01.09.1961
1. prapor technického zabezpečení
1st Technical Supply Battalion
01.10.1958-12.06.1968
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1958-01.10.1960
3. letecká spojovací rota
3rd Air Signal Company
01.10.1958-01.09.1961
3. letecká technická skupina
3rd Air Technical Group
01.10.1958-12.06.1968
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1958-01.09.1961
3. stíhací letecká divize
3rd Fighter Air Division
01.10.1958-01.09.1963
5. prapor pozemního zabezpečení navigace
5th Ground Support Navigation Battalion
01.10.1958-12.11.1960
Provozní uzel
Operation Post
01.10.1958-01.09.1961
Velitelská rota
Command Company
01.01.1961-31.12.1992
Automobilní opravna
Automobile Repair of the 23th Repair
01.01.1961-31.12.1992
Technická opravna
(23rd) Technical Repair
01.09.1961-01.09.1969
1. radiová rota
1st Radio Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-01.09.1977
1. technické opravny
1st Technical Workshop
01.09.1961-01.09.1969
2. radiová rota
2nd Radio Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-31.12.1992
23. opravny
23rd Repair
01.09.1961-31.12.1992
23. spojovací prapor
23rd Signal Battalion
01.09.1961-01.09.1969
3. sbor protivzdušné obrany státu
3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-31.12.1992
Dílna automobilní
Workshop Automobile
01.09.1961-31.08.1963
Dílna spojovací a pozemního zabezpečení navigace
Workshop Signals and Ground Support Navigation
01.09.1961-31.12.1992
Dílna ženijní
Engineer Workshop
01.09.1961-01.11.1966
Oddělení bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Department of the Fighter Air Force Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.09.1979
Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec
Weather Aerological Post Žatec
01.09.1961-DD.MM.RRRR
Povětrnostní sběrné středisko velitelského stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
Weather Collecting Centre Command Post of 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-31.12.1992
Provozní rota
Operating Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-01.10.1968
Rota bojového velení
Combat Command Company of the Command 3rd State Air Defence Corps
01.09.1961-01.09.1969
Týl 3. sboru protivzdušné obrany státu
Rear of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-31.12.1992
Velitelská rota
Command Company of the 23th Signal Battalion
01.09.1961-01.09.1963
Velitelství protiletadlového dělostřelectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Artillery Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství radiotechnického vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Electronic Troops Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-DD.MM.RRRR
Výcviková rota /Praporní poddůstojnická škola
Training Company /Battalion Non-commissioned officer School of the 23th Signal Battalion
01.09.1962-01.09.1963
23. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
23rd Air Base and Ground Support Navigation Company "S"
01.09.1963-01.09.1965
23. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
23rd Air Base and Electronic Support Company "S"
01.09.1963-01.05.1991
5. prapor radiotechnického zabezpečení
5th Electronic Support Battalion
01.09.1963-31.12.1992
Dílna spojovací a radiotechnického zabezpečení
Workshop Signals and Electronic Support Support Navigation
01.09.1963-01.11.1966
Velitelství protiletadlového raketového vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1965-01.11.1991
23. letištní rota "S"
23rd Air Base Company "S"
01.09.1965-01.11.1991
5. rota radiotechnického zabezpečení "S"
5th Electronic Support Company "S"
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení protiletadlového raketového vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení radiotechnického vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Electronic Troops Departmenrt of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Fighter Air Department of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd State Air Defense Corps
01.08.1967-01.11.1975
4. letka
4th Squadron of 11th Fighter Air Regiment
12.06.1968-01.11.1975
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
12.06.1968-01.11.1975
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
12.06.1968-01.11.1975
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
21.08.1968-10.11.1968
31. gardový stíhací letecký pluk
31st Guards Fighter Aviation Regiment
01.10.1968-31.12.1992
3. provozní prapor
3rd Operating Battalion
01.10.1968-31.12.1992
43. ženijně strojní rota
43rd Engineer Mechanical Company
01.10.1968-01.09.1969
Velitelská letka
Command Squadron of 3rd State Air Defence Corps
01.09.1969-01.11.1991
2. rota radiotechnického zabezpečení "S"
2nd Electronic Support Company "S"
01.09.1969-01.11.1991
22. letištní rota "S"
22nd Air Base Company "S"
01.09.1969-30.04.1991
3. divize protivzdušné obrany státu
3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.10.1981
3. spojovací rota
3rd Signal Company of 23th Signal Battalion
01.09.1969-01.09.1974
3. velitelská letka
3rd Command Squadron of 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-DD.MM.1984
5. protiletadlový pluk
5th Anti-Aircraft Regiment
01.09.1969-01.05.1991
Letištní správa Žatec
Airfield Authority Žatec
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení protiletadlového raketového vojska 3. divize protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení radiotechnického vojska 3. divize protivzdušné obrany
Electronic Troops Department of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení radiotechnického vojska 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Department of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd State Air Defense Divisions
01.09.1969-01.05.1991
Týl 3. divize protivzdušné obrany státu
Rear of the 3rd State Air Defense Division
DD.MM.1971-31.08.1979
Radiolokační meteorologická stanice Žatec
Radar Weather Station Žatec
01.11.1975-01.05.1991
1. letka
1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1975-30.04.1991
2. letka
2nd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.11.1975-01.10.1990
3. letka
3rd Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.09.1977-31.12.1992
1. prapor oprav techniky
1st Hardware Service Battalion
01.09.1979-DD.MM.1987
Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Žatec
Weather Radar and Aerological Center Žatec
01.10.1981-DD.MM.1985
3. rota mobilních prostředků
3rd Mobile Device Company of 23th Signal Battalion
01.10.1981-DD.MM.RRRR
4. výcviková rota
4. Training Company of the 23th Signal Battalion
DD.MM.1984-31.10.1991
5. protiletadlový raketový pluk
5th Anti-Aircraft Missile Regiment
01.10.1990-01.05.1991
2. stíhací letka
2nd Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1990-01.05.1991
2. technická letka
2nd Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment Regiment
01.10.1990-01.05.1991
3. stíhací letka
3rd Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.10.1990-01.05.1991
3. technická letka
3rd Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment Regiment
01.05.1991-31.12.1992
1. stíhací letka
1st Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
1. technická letka
1st Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
11. letecká základna
11th Air Base
01.05.1991-31.12.1992
2. stíhací letka
2nd Fighter Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
2. technická letka
2nd Technical Squadron of 11th Fighter Air Regiment
01.05.1991-31.12.1992
3. divize protivzdušné obrany
3rd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Oddělení protiletadlového raketového vojska 3. divize protivzdušné obrany
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Týl 3. divize protivzdušné obrany
Rear of the 3rd Air Defense Division
31.10.1991-31.12.1992
1. protiletadlový raketový pluk
1st Anti-Aircraft Missile Regiment
01.01.1993-30.06.1994
1. prapor oprav techniky
1st Hardware Service Battalion
01.01.1993-30.06.1997
1. protiletadlový raketový pluk
1st Anti-Aircraft Missile Regiment
01.01.1993-31.12.1993
1. stíhací letka
1st Fighter Squadron of the 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
1. technická letka
1st Technical Squadron of the 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
11. letecká základna
11th Air Base
01.01.1993-31.12.1993
11. stíhací letecký pluk
11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
2. stíhací letka
2nd Fighter Squadron of the 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1993
2. technická letka
2nd Technical Squadron
01.01.1993-30.06.1994
21. tankový pluk
21st Tank Regiment
01.01.1993-01.03.1994
23. spojovací prapor
23rd Signal Battalion
01.01.1993-01.03.1994
3. divize protivzdušné obrany
3rd Air Defence Division
01.01.1993-DD.MM.1994
Oddělení radiotechnického vojska 3. divize protivzdušné obrany
Electronic Troops Department of the 3rd State Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd Air Defense Division
01.01.1993-01.03.1994
Týl 3. divize protivzdušné obrany
Rear of the 3rd Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
Velitelská rota
Command Company
01.01.1993-31.12.1993
Velitelská rota
Command Company of the 23th Signal Battalion
01.11.1993-30.06.1994
1. prapor materiálního zabezpečení
1st Material Support Battalion
01.01.1994-31.12.1994
Letištní správa Žatec
Airfield Authority Zatec
01.03.1994-31.12.1994
43. spojovací prapor
43rd Signal Battalion
01.07.1997-30.09.2000
1. výcviková a mobilizační základna protiletadlového vojska
1st Anti-Aircraft Troops Training and Mobilization Base
01.10.2000-30.11.2003
1. výcviková základna protiletadlového vojska
1st Anti-Aircraft Troops Training Base
DD.MM.2000-DD.MM.2003
11. protiletadlový raketový pluk
11th Anti-Aircraft Missile Regiment
01.12.2003-31.03.2004
252. protiletadlová raketová skupina SHORAD
252nd SHORAD Anti-Aircraft Missile Group
01.04.2004-DD.MM.RRRR
41. mechanizovaný prapor
41st Mechanized Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. brigáda rychlého nasazení
4th Rapid Deployment Brigade
DD.MM.RRRR-31.12.1992
Provozní rota
Operating Company of the 23th Signal Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
--
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/M2Zjv
https://www.mesto-zatec.cz
www.letci-zatec.cz
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#453847Verze : 0
MOD
Žatec (Saaz)
(okr. Louny)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 18 100 obyvatel (z toho 3 156 osob národnosti československé, 14 422 osob národnosti německé a 144 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1935.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Doplňovací okresní velitelství Žatec.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#183288Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.1951-DD.MM.1969 5. školní tankový prapor
DD.MM.1952-DD.MM.1955 5. tankosamohybný prapor
DD.MM.1955-DD.MM.1958 5. tankosamohybný pluk
DD.MM.1951-DD.MM.1958 5. divizní tankové opravny
DD.MM.1958-DD.MM.1961 1. prapor technického zabezpečení
DD.MM.1961-DD.MM.1978 1. technická opravna
DD.MM.1978-31.12.1992 1. prapor oprav techniky
01.04.1952-31.10.1954 5. letecká stíhací divize
01.11.1954-30.09.1958 5. stíhací letecká divize
01.101958-01.10.1958-DD.08.1961 3. stíhací letecká divize
01.01.1953-30.09.1958 5. letecká spojovací rota
01.10.1958-30.09.1960 3. letecká spojovací rota
DD.MM.1952-DD.MM.1958 5. divizní letecké dílny
01.01.1953-30.09.1957 5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.10.1957-30.9.1958 5. rota pozemního zabezpečení navigace
01.10.1958-31.08.1963 5. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-30.04.1991 5. prapor radiotechnického zabezpečení
01.11.1954-31.12.1992 11. stíhací letecký pluk
21.08.1951-30.04.1991 23. letištní prapor
01.04.1952-31.10.1954 15. letecký stíhací pluk
01.11.1954-15.08.1958 15. stíhací letecký pluk
01.03.1952-30.09.1958 13. letištní prapor
01.09.1952-19.10.1954 17. stíhací letecký pluk
01.08.1952-DD.MM.1954 15. letištní prapor
15.08.1957-30.09.1958 5. letecká technická skupina
01.10.1958-31.08.1961 3. letecká technická skupina
01.11.1955-15.8. 1958 102. protiletadlový dělostřelecký oddíl
01.05.1991-31.12.1992 11. letecká základna
15.06.1955-31.08.1961 158. radiotechnický pluk
01.09.1961-31.08.1969 3. sbor PVOS
01.09.1969-31.12.1992 3. divize PVOS
01.11.1991-31.12.1992 3. divize protivzdušné obrany
01.09.1961-31.12.1992 23. spojovací prapor
01.09.1961-31.12.1992 23. opravny
01.09.1969-31.12.1992 23. provozní prapor
01.09.1969-31.10.1991 5. protiletadlový raketový pluk
01.11.1991-31.12.1992 1. protiletadlový raketový pluk
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_8.htm
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#402246Verze : 0
MOD
Prosím opravte:


1)DD.MM.1952-DD.MM.1958 5. divizní letecké dílny
(POL-4 až do 31.12.1952 tvořily org. součást velitelství 5.LSD a jako sam. útvar byly zřízeny až - viz. 5.LDO
správně:
01.01.1953-15.08.1958 5. letecká divizní opravna


2) 01.09.1952-19.10.1954 17. stíhací letecký pluk
správně:
01.09.1952-19.10.1954 17. letecký stíhací pluk


3)01.09.1969-31.12.1992 23. provozní prapor
(měl vzniknout, ale viz. 3.provpr
správně:
01.10.1968-31.12.1992 3. provozní prapor
***
Chybí:
13.12.1951-31.10.1954 11. letecký stíhací pluk


VŠECHNY "S" roty:
01.09.1962-01.09.1963 23.letištní a PZN rota "S"
01.09.1963-01.09.1965 23.letištní a RTZ rota "S"
01.09.1965-31.10.1991 23. letištní rota "S"
01.09.1969-31.10.1991 22. letištní rota "S"
01.09.1965-31.10.1991 5. rota RTZ "S"
01.09.1969-31.10.1991 2. rota RTZ "S"


Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#402254Verze : 0
Pomník Edvarda Beneše
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607094Verze : 1
Pomník obětem 2. světové války
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607095Verze : 1
Kapucínský klášter s kostelem Korunování Panny Marie
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607096Verze : 1
Kiosek
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607098Verze : 1
Evangelický kostel
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607100Verze : 1
Náměstí Svobody
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607103Verze : 0
Hošťálkovo náměstí
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607104Verze : 0
Žižkovo náměstí
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607105Verze : 0
Náměstí 5. května
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607106Verze : 0
Náměstí kruhové
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607107Verze : 0
Chelčického náměstí
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607108Verze : 0
Náměstí Prokopa Velkého
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607109Verze : 0
Chmelařské náměstí
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607110Verze : 0
Smetanovo náměstí
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607111Verze : 0
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607112Verze : 1
Městské opevnění
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607113Verze : 0
Sloup Nejsvětější Trojice
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607114Verze : 2
Městský pivovar (Gymnázium)
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607115Verze : 0
Pivovar Žatec
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#607116Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#609431Verze : 0
Morový sloup
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#609433Verze : 0
Fara
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
Žatec - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zatec-t46853#609434Verze : 1