Main Menu
User Menu

1861 - 1865 Občanská válka v USA

URL : https://www.valka.cz/1861-1865-Obcanska-valka-v-USA-t21172#80523Verze : 0
MOD
Důležité momenty americké občanské války

06.04.1776Druhý kontinentální kongres zakazuje obchod s otroky na území 13 kolonií
08.07.1777stát Vermont ruší ústavou otroctví
DD.MM.1780stát Massachusetts ruší ústavou otroctví
01.03.1780stát Pennsylvania přijímá první ze zákonů postupné emancipace otroků, zakazuje import otroků do státu, plus osvobozuje všechny otroky starší 28 let a všechny narozené po 4.7.1780
DD.MM.1784stát Connecticut přijímá zákon postupné emancipace otroků
DD.MM.1784stát Rhode Island přijímá zákon postupné emancipace otroků
13.07.1787Kontinentální kongres přijímá Northwest Ordinance, zakazující otroctví v teritoriích severně od řeky Ohio a východně od řeky Mississippi
01.09.1787Ústavodárný konvent schvaluje třípětinový kompromis - tři pětiny populace otroků se započítají do poměrné části daného státu v Kongresu. Kongresu se zakazuje zrušit otroctví před rokem 1808. Otrok, který uteče, musí být navrácen svému majiteli.
DD.MM.1788státy New York, Massachusetts, Connecticut a Pennsylvania zakazují svým občanům účastnit se obchodu s otroky
01.06.1792do Unie vstupuje Kentucky jako otrokářský stát
DD.MM.1793přijat Fugitive Slave Law
28.10.1793podán návrh na patent na stroj na čištění bavlny (cotton gin)
DD.MM.1794přijat federální Slave Trade Act
DD.MM.1797stát Connecticut schvaluje The Gradual Emancipation act, zákon, který všem otrokům od 21. roku života dává svobodu
24.12.1798stát Virginia přijímá rezoluci o nepřijetí federálního zákona, pokud je v rozporu s Ústavou
DD.MM.1799stát New York schvaluje The Gradual Emancipation act
03.12.1799stát Kentucky přijímá rezoluci o nepřijetí federálního zákona, pokud je v rozporu s Ústavou
30.08.1800připraveno povstání otroka Gabriela Prossera, prozrazeno, účastníci zatčeni
10.10.1800Gabriel Prosser oběšen
01.03.1803do Unie vstupuje Ohio jako stát bez otroků
DD.MM.1804New Jersey přijímá zákon postupné emancipace otroků
02.03.1807přijat federální zákon, zakazující všem Američanům účast na africkém obchodě s otroky
DD.MM.1817stát New York přijímá zákon osvobozující všechny otroky k 4.7.1827
21.12.1816založení The Society for the Colonization of Free People of Color of America, která pomáhá osvobozeným otrokům k návratu do Afriky
02.03.1820Missourský kompromis, umožnující otroctví v nově přijímaném státě Missouri, zakazující ale otroctví na teritoriu Lousiany severně od 36º30' rovnoběžky. Tím zůstane zachována rovnováha mezi otrokářskými a svobodnými státy v Kongresu, po vstupu Maine a Missouri.
15.03.1820do Unie vstupuje Maine jako stát bez otroků
DD.MM.1820Kongres nově definuje obchod s otroky jako pirátství
10.08.1821do Unie vstupuje Missouri jako otrokářský stát
14.07.1822povstání otroků pod vedením Denmarka Veseyho
21.08.1831povstání otroků pod vedením Nata Turnera
01.10.1831abolicionista William Lloyd Garrison začíná vydávat noviny The Liberator
DD.MM.1832v odpovědi na povstáni Nata Turnera Virginia odmítá zákon postupné emancipace otroků
01.01.1832vzniká New England Antislavery Society
DD.04.1835dav v Charlestonu, South Carolina, pálí abolicionistické knihy. Autoři jsou vykázáni z tohoto státu.
01.02.1836Kongres přijímá "gag rule", který zakazuje projednávání peticí týkajících se otroctví, jejich publikaci a projednávání v Kongresu
02.03.1836Texas vyhlašuje nezávislost. Spojené státy jej neuznávájí z obav o rozpoutání diskuse kolem zjevné orientace Texasu na otroctví
DD.MM.1836Nejvyšší soud v státě Massachusetts vydává rozhodnutí, podle kterého otroci dovezení svým majitelem do tohoto státu získávájí svobodu
01.12.1844Kongres na návrh Johna Quincy Adamse ruší "gag rule"
DD.01.1845po dlouhé diskusi je Texasu nabídnut vstup do Unie
29.12.1845do Unie vstupuje Texas jako otrokářský stát
13.05.1846USA vyhlašuje válku Mexiku
28.12.1846do Unie vstupuje Iowa jako stát bez otroků
DD.MM.1847senátor Lewis Cass navrhuje tzv. "Popular Sovereignty", tedy aby o otroctví v teritoriích rozhodli jejich obyvatelé
24.01.1848v horách Sierra Nevady objeveno zlato, příliv zlatokopů do Kalifornie
02.02.1848končí válka USA s Mexikem. USA získávají oblasti současných států California, Nevada, Utah, většinu Nového Mexika a Arizony, navíc sporné oblasti Texasu
01.08.1848oponenti otroctví na nově získaných západních územích zakládají Free Soil Party. Zároveň požadují přidělování půdy na Západě osadníkům.
18.09.1850nový, přísnější Fugitive Slave Act je přijat. Federální vláda je zodpovědná za navracení uprchlých otroků jejich majitelům
12.06.1850přijat kompromis roku 1850, Kalifornie může vstoupit do Unie jako stát bez otroků, voliči v Novém Mexiku a Utahu mají o statutu otroctví na svých uzemích rozhodnout.
06.11.1852prezidentem zvolen Franklin Pierce. Po volbách se rozpadá strana Whigů.
30.05.1854Kansas Nebraska Act schválen. Ačkoliv bylo Missourským kompromisem zakázáno otroctví na obou uzemích, bylo prosazena možnost obyvatel rozhodnout o statutu otroctví. Politicky znamenal velký střet, z něhož vzešla nově vzniklá Republikánská strana.
24.05.1856John Brown zabíjí 5 pro-otroctví orientovaných aktivistů
DD.10.1856Franklin Pierce vyhrává druhé prezidentské volby
06.03.1857Federální nejvyšší soud rozhoduje v případu Dred Scott v. Sandford, že otroctví je chráněno Ústavou a tedy zákaz otroctví na teritoriích je protiústavní.
24.08.1857vypuká ekonomická krize
DD.MM.1858debata v Kongresu nad přistoupením Kansasu do Unie. Demokraté se štěpí v názoru na Popular Sovereignty, zákon se zasekne v Sněmovně reprezentantů
21.08.1858během volební kampaně do křesla senátora za stát Illinois se utkávají demokrat Stephen A. Douglas a republikánský kandidát Abraham Lincoln. Ohnivé debaty o zrušení otroctví sice nezískali Lincolnovi vítězství, ale celostátní reputaci a za dva roky kandidaturu na prezidenta
16.10.1859John Brown útočí na federální sklad zbraní v Harpers Ferry. Chce tím podnítít povstání otroků. Útok je odražen, John Brown a jeho komplicové zatčeni.
31.10.1859soud z Johnem Brownem, obviněn a usvědčen z aktu spiknutí a podněcování povstání spolu s aktem zrady. Odsouzen k trestu smrti.
02.12.1859John Brown popraven oběšením v Charlestonu, Virginia, spolu s dalšími 6 lidmi
27.02.1860Abraham Lincoln ve své řeči v New Yorku uvádí, že federální vláda má pravomoc zastavit šíření otroctví
18.05.1860Republikání nominují Abrahama Lincolna za svého prezidentského kandidáta
22.06.1860Demokratická strana se rozpadá, část účastníků opouští sjezd strany
06.11.1860Abraham Lincoln zvolen prezidentem USA
20.12.1860South Carolina vystupuje z Unie
09.01.1861Mississippi vystupuje z Unie
10.01.1861Florida vystupuje z Unie
11.01.1861Alabama vystupuje z Unie
19.01.1861Georgia vystupuje z Unie
26.01.1861Louisiana vystupuje z Unie
01.02.1861Texas vystupuje z Unie
08.02.1861přijetím dočasné ústavy vznikají Konfederované státy americké
18.02.1861prezidentem Konfederace zvolen Jefferson Davis
08.03.1861Abraham Lincoln inaugurován do úřadu prezidenta USA
12.04.1861jednotky Konfederace zaútočily na Fort Sumter, poslední federální vojenskou základnu na území Konfederace


Zdroj :
http://www.slavenorth.com/vermont.htm
http://www.slavenorth.com/massemancip.htm
www.sonofthesouth.net
http://www.slavenorth.com/connecticut.htm
http://www.slavenorth.com/rhodeisland.htm
http://www.vlib.us/amdocs/texts/fugslave.htm
avalon.law.yale.edu
academic.udayton.edu
en.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Prosser
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark_Vesey
http://en.wikipedia.org/wiki/Nat_Turner
njlegallib.rutgers.edu
history1800s.about.com
www.ourdocuments.gov
http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4p2951.html
http://www.shmoop.com/causes-of-civil-war/
ROZPRACOVANO, PROSIM NEZASAHOVAT !!!
URL : https://www.valka.cz/1861-1865-Obcanska-valka-v-USA-t21172#455662Verze : 0
MOD