New York

New York, NY
     
Název:
Name:
New York New York
Originální název:
Original Name:
State of New York
Stát:
Country:
USA
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
Okresy: Albany, Allegany,
Bronx, Broome,
Cattaraugus, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Cortland,
Delaware, Dutchess,
Erie, Essex,
Franklin, Fulton, Genesee, Greene,
Hamilton, Herkimer,
Jefferson,
Kings,
Lewis, Livingston,
Madison, Monroe, Montgomery,
Nassau, New York, Niagara,
Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Otsego,
Putnam,
Queens,
Rensselaer, Richmond, Rockland,
St. Lawrence, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler, Seneca, Steuben, Suffolk, Sullivan,
Tioga, Tompkins,
Ulster,
Warren, Washington, Wayne, Westchester, Wyoming,
Yates
Counties: Albany, Allegany,
Bronx, Broome,
Cattaraugus, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Cortland,
Delaware, Dutchess,
Erie, Essex,
Franklin, Fulton, Genesee, Greene,
Hamilton, Herkimer,
Jefferson,
Kings,
Lewis, Livingston,
Madison, Monroe, Montgomery,
Nassau, New York, Niagara,
Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Otsego,
Putnam,
Queens,
Rensselaer, Richmond, Rockland,
St. Lawrence, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler, Seneca, Steuben, Suffolk, Sullivan,
Tioga, Tompkins,
Ulster,
Warren, Washington, Wayne, Westchester, Wyoming,
Yates
Sídlo:
Capital:
Albany Albany
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
?
Rozloha:
Area:
141300 km2 54556.24 mi2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
Mount Marcy - 1629 m (5344 ft) Mount Marcy - 1629 m (5344 ft)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
Atlantický oceán - 0 m (0 ft) Atlantic Ocean - 0 m (0 ft)
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Pennsylvania
New Jersey
Connecticut
Vermont
Massachusetts
Pennsylvania
New Jersey
Connecticut
Vermont
Massachusetts
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/New-York-t88851#411280 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více