Main Menu
User Menu

Vojenský opravárenský podnik 012 Nový Jičín, s.p. [1989-2004]

VOP 012 Nový Jičín

     
Název:
Name:
Vojenský opravárenský podnik 012 Nový Jičín, s.p.
Originální název:
Original Name:
Vojenský opravárenský podnik 012 Nový Jičín, s.p.
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1945-DD.MM.1950 Zbrojnice 5
DD.MM.1950-DD.MM.1951 5. zbrojnice
DD.MM.1951-DD.MM.1961 5. dělostřelecká základna
DD.MM.1961-DD.MM.1989 Vojenský opravárenský závod Bludovice
DD.MM.RRRR-01.07.1989 Vojenský opravárenský podnik 012 Nový Jičín, s.p.
Obory výroby:
Production Subjects:
opravy ručních zbraní, dělostřelecké techniky, nákladních automobilů, autobusů a optiky
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1945-DD.MM.1960 Brno /
DD.MM.1960-01.07.2004 Bludovice /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.MM.1960
Zánik:
Cancelled:
01.07.2004 sloučen s Vojenským opravárenským podnikem 025 Nový Jičín, s.p.
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
MO ČR
VOP 012
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_61.htm
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-012-Novy-Jicin-s-p-1989-2004-t207484#587771Verze : 3
MOD
Vojenský opravárenský podnik 012 Nový Jičín, s.p.


Podnik byl založen v roce 1961 jako opravna vojenské techniky z původní dělostřelecké základny v Brně. Postupně byl budován v Bludovicích u Nového Jičína se specializací na opravy dělostřelecké techniky, ručních zbraní, optiky a zbraňových systémů. Ve struktuře Československé lidové armády závod patřil mezi hlavní opravárenské kapacity jak z hlediska množství, tak i sortimentu s důrazem na opravy pěchotních zbraní, dělostřelecké techniky, raketových systémů pozemního vojska, optických a optoelektronických přístrojů zavedených ve výzbroji ČSLA.


Vojenský opravárenský podnik 012 Nový Jičín, s.p. byl založen k 1.7.1989 rozhodnutím ministra národní obrany ČSSR na základě jím vydané zakládací listiny čj. 1105-84 ze dne 23.6.1989. Na začátku devadesátých let VOP 012 zabezpečoval opravy ručních zbraní, tankové výzbroje, dělostřelecké a speciální techniky, optiky, infrapřístrojů, věžových kompletů BVP-1 a BVP-2. Dále vyráběl výcviková zařízení (učebny DANA, GRAD, terčová zařízení střelnic) a realizoval servis i malosériovou výrobu pro československou armádu. Zároveň se podílel na rušení některé vojenské techniky.


V této době byla činnost podniku směřována pouze do provádění oprav a modernizací vojenské techniky pro potřeby československé armády. V rámci tehdejšího pplánovaného řízení oprav a modernizací byly ze strany československé armády vytvořeny podmínky pro rovnoměrné plnění výrobních úkolů v průběhu roku ve stanovených sortimentech a kapacitách. K zásadním restrukturalizačním změnám VOP 012 nedošlo ani po rozpadu ČSFR, kdy došlo k výraznému snížení počtu zbraňových systémů v řadách české armády. Na konci devadesátých let byla činnost podniku směřována do výroby civilního určení, ale k podstatné změně charakteru i rozsahu sortimentu nedošlo. Na daném stavu mělo zásadní vliv nevyjasněné právní postavení podniku. Na základě rozhodnutí vlády ČR byl VOP 012 v roce 1996 určen k privatizaci. Následným rozhodnutím z roku 2000 byl ale z privatizace vyjmut. Tato situace se také podepsala na tom, že se v průběhu devadesátých let do podniku významněji neinvestovalo.


Podnik se v závěru devadesátých let soustředil na náhradní program, jenž spočíval v opravách automobilní techniky pro českou armádu i civilní sektor. Zejména se jednalo o opravy vozidel značky Tatra, Avia, automobilů řady Praga V3S a autobusů. V roce 2003 tvořily sortiment opravované techniky:
- ruční zbraně
- dělostřelecké systémy a zbraně: raketomety, houfnice a kanony
- zbraňové systémy: kombinované soupravy na kolových a pásových podvozcích
- optické přístroje a zařízení: dalekohledy, zaměřovače, noční pozorovací přístroje
- sedlářské práce: šití plachet na automobilní a vojenskou techniku, leteckou techniku včetně povlaků na optické a zbraňové systémy, opravy a výroba stanových dílců a přístřešků


Druhy prováděných oprav na počátku nového tisíciletí tvořily:
- generální opravy
- běžné opravy
- nálezové opravy
- revize techniky
- technické prohlídky, ošeření


Opravované dělostřelecké zbraně:
- vz. 53/59B, vz. 53/59M
- vz. ČS
- S-60
- vz. 71 pro BVP-1
- 2A42 pro BVP-2
- D-10TG, D-10T2S, D-10T2S pro T-54AM2 / T-55AM2
- D-30A
- 2A31 pro 2S1
- 2A46 pro T-72
- vz. 70
- vz. 77 DANA
- věžové komplety BVP-1 a BVP-2


Opravované ruční a pěchotní zbraně:
- vz. 52
- vz. 82
- vz. 58
- vz. 59
- SGMT
- PKT
- DŠK
- NSV
- KPVT


Opravovaná automobilní technika:
- Praga V3S - všechny modifikace
- Tatra 138 - všechny modifikace
- Tatra 148 - všechny modifikace
- Tatra 813 - všechny modifikace
- Tatra 815 - všechny modifikace
- Karosa C-734 a LC-735
- Avia A20N, A21.1 FC, A30N


K 31. prosinci 2003 pracovalo ve VOP 012 celkem 164 zaměstnanců.


Dne 9. září 2003 vydal ministr obrany rozhodnutí o sloučení Vojenského opravárenského podniku 012 Nový Jičín, s.p. (zanikající podnik) s Vojenským opravárenským podnikem 025 Nový Jičín, s.p. (nástupnický podnik). Vojenský opravárenský podnik 012 Nový Jičín, s.p. byl z obchodního rejstříku vymazán 1. července 2004. V rámci různých reorganizací se bývalý areál VOP 012 v Bludovicích stal součástí státního podniku VOP CZ, kde je vedle hlavního objektu v Šenově základem výrobních kapacit této společnosti.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-012-Novy-Jicin-s-p-1989-2004-t207484#587776Verze : 5
MOD