Main Menu
User Menu

Nový Jičín

okr. Nový Jičín

     
Název:
Name:
Nový Jičín
Originální název:
Original Name:
Nový Jičín
Další názvy:
Other Names:
Neutitschein
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Nový Jičín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°35'41.00"N 18°00'38.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Nový Jičín
Bludovice
Kojetín
Loučka
Straník
Žilina
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1313
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
DD.MM.1946-DD.MM.1947
Zbrojnice 14
DD.MM.1960-DD.MM.1961
5. dělostřelecká základna
DD.MM.1961-DD.MM.1989
Vojenský opravárenský závod Bludovice
DD.MM.1989-01.07.1989
Vojenský opravárenský podnik 012 Nový Jičín, s.p.
16.04.2012-DD.MM.RRRR Šenov u
VOP CZ, s.p.
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/0OhEF
URL : https://www.valka.cz/Novy-Jicin-t44902#489419Verze : 0
MOD
Nový Jičín (Neu-Titschein)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 13 997 obyvatel (z toho 4 236 osob národnosti československé, 15 osob národnosti maďarské, 9 220 osob národnosti německé, 16 osob národnosti polské a 112 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
náhradní prapor Pěšího pluku 15 (od října 1933),
I. prapor Pěšího pluku 40 (říjen 1920 – leden 1921),
II. prapor Pěšího pluku 40 (září 1921 – červen 1930),
náhradní rota Hraničářského pluku 4 (od října 1937),
náhradní baterie Dělostřeleckého oddílu 258.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Novy-Jicin-t44902#175912Verze : 0
Synagoga


Synagoga byla poškozena za války. Po ní byla opravena a adaptována na archiv.


Zdroj:
informační tabule
Nový Jičín - Synagoga je budova v pozadí

Synagoga je budova v pozadí
URL : https://www.valka.cz/Novy-Jicin-t44902#538932Verze : 1
Kostel Nejsvětější Trojice
URL : https://www.valka.cz/Novy-Jicin-t44902#538933Verze : 0
Městské opevnění


Do dnešních dnů se zachovala řada menších i větších úseků městských hradeb. Do dnešní doby se dochovala Farská bašta.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=5241
Nový Jičín - Zde je možno posoudit tloušťku hradeb

Zde je možno posoudit tloušťku hradeb
Nový Jičín - Farská bašta

Farská bašta
URL : https://www.valka.cz/Novy-Jicin-t44902#538937Verze : 0
Kaple sv. Kříže


Zdroj:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Novy-Jicin-t44902#538939Verze : 0
Socha svatého Ignáce z Loyoly


Zdroj:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Novy-Jicin-t44902#539103Verze : 0
Masarykovo náměstí
Nový Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Nový Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Nový Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Nový Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Nový Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
Nový Jičín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Novy-Jicin-t44902#598331Verze : 1