Main Menu
User Menu

Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín s.p. [1989-2010]

VOP 025 Nový Jičín

     
Název:
Name:
Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, s.p.
Originální název:
Original Name:
Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, s.p.
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1946-DD.MM.1947 Zbrojnice 14
DD.MM.1948-DD.MM.1950 Zbrojnice 25
DD.MM.1950-DD.MM.1953 25. tanková zbrojnice
DD.MM.1953-DD.MM.1962 25. tankový opravárenský závod
DD.MM.1962-01.07.1989 Opravárenský závod 025
01.07.1989-01.11.2010 Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, s.p.
Obory výroby:
Production Subjects:
opravy, servis, výroba a modernizace vojenských vozidel a techniky
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1946-01.11.2010 Nový Jičín /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1946
Zánik:
Cancelled:
01.11.2010 Sloučen s VOP-026 Šternberk, s.p., jako pracoviště Šenov u Nového Jičína
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR T-72M4 CZ
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR VT-72M4 CZ
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pandur II 8x8 CZ
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ACHR-90M
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR CAP-6M
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR CAPL-16M
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR CITRA-M
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR CAP-12,5
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PDZ-2T/72M4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PDZ-V/72M4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PD-2ES/72M4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PD-OA/72M4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PD-2ESE/72M4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR SDO
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR EDS
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AKB M4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PAN-M4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR SN-M4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PSV-M4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR SPOT-55
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vop025.cz
http://www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-025-Novy-Jicin-s-p-1989-2010-t106534#380306Verze : 0
MOD
Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, s.p.


Podnik byl založen v roce 1946. Zpočátku se prováděl opravy ručních zbraní a různých typů nákladních automobilů. Postupně podnik prováděl opravy všech typů tanků, které používala Československá lidová armáda .


Podnik se značnou měrou podílel na opravách (či modernizacích) tanků typů T-34/85 (mezi roky 1952 až 1959), T-54A, T-54M, T-54AM1, T-54AM2, T-55, T-55A, T-55AM1, T-55AM2 (tanky řady T-54A, T-55 a T-55A mezi roky 1960 až 1983). Od roku 1983 byly opravovány tanky řady T-72 (T-72, T-72M a T-72M1).


Státní podnik Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, s.p. byl založen v roce 1989. Byl pověřen gescí oprav tankové techniky všech modifikací, celkových oprav jejich hlavních skupin, podskupin a odbytové renovace. VOP 025 prováděl střední a generální opravy tanků, revize, opravy havárií a servisní zabezpečení provozu československé a české tankové techniky, rekonstrukce a modernizace tanků, opravy skupin, podskupin a renovace dílů. Dále zabezpečoval opravy stacionárních motorů na bázi tankových dílů pro energetiku. Částí svých výrobních kapacit vyráběl učebně výcvikové pomůcky a zařízení pro dílenskou činnost převážně na tankovou techniku. Na základě vídeňských odzbrojovacích jednání byla společnost během let 1992 až 1995 pověřena likvidací přibližně 1300 tanků T-54 a T-55 vyřazených z výzbroje československé a české armády.


Z důvodu výrazného poklesu výroby a oprav pro AČR po roce 1992 podnik rozšiřoval výrobu a opravy pro civilní sektor, a to především v oblasti výroby a kooperace ve strojírenské výrobě pro zahraniční partnery z Německa a Velké Británie.


Na základě bohatých zkušeností z modernizací tanků T-54, T-55 a oprav strojů T-72 byl VOP 025 v roce 1995 vybrán Ministerstvem obrany České republiky jako hlavní řešitel, koordinátor a realizátor projektu modernizace tanku T-72M4. Ve své historii podnik opravil nebo zmodernizoval na 4600 tanků.


V roce 1997 podnik zahájil opravy, modernizace a přestavby automobilů Tatra a ostatních vozidel používaných v Armádě ČR. Následně realizoval vývoj a výrobu cisternových a dílenských vozidel na podvozcích T815-2 ARMAX a T815-2 TERRN°1. V roce 2004 došlo ke sloučení podniku s VOP 012 Nový Jičín (Bludovice). V říjnu 2005 měl podnik 992 pracovníků.


V rámci kontraktu na dodávku kolových bojových vozidel pěchoty KBVP Pandur II CZ pro českou armádu zodpovídal VOP 025 Nový Jičín, s.p. za následující hlavní oblasti:
- výroba všech základních vozidel pro jednotlivé varianty kromě prvních 17 kolových bojových vozidel pěchoty (KBVP), které byly vyrobeny ve firmě Steyr za účasti vybraného počtu pracovníků VOP 025
- výroba kompletních vozidel vyvíjených firmou Steyr - variant KBVP a KOT-Zdr,
- vlastní vývoj a následná výroba kompletních vozidel - variant KBV-VR a KOT-Ž
- podíl na vývoji a následná výroba kompletních vozidel - variant KBV-PZ a KBV-PZLOK
- modernizace základního provedení na standard KBVP M1
- zpracování provozní a průvodní dokumentace a technických podmínek pro varianty vyvíjené firmou Steyr a VOP 025
- zpracování katalogu náhradních dílů a zajištění katalogizace pro vozidla - varianty vyvíjené ve VOP 025 a firmě Steyr


V listopadu 2010 byl VOP 025 sloučen s VOP-026 Šternberk, s.p. jako pracoviště Šenov u Nového Jičína.


Zdroj:
MO ČR
VOP 025
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-025-Novy-Jicin-s-p-1989-2010-t106534#546779Verze : 11
MOD