Main Menu
User Menu

>> T-72 v Československu

T-72 v Československu

T-72
- dodané ze SSSR, optický dálkoměr TPD-2-49, dodáno 31 ks v roce 1978
- podle Zalogy (M1 Abrams vs T-72 Ural) byla do států Varšavské Smlouvy exportována varianta T-72 objekt 172M-E

T-72
- laserový dálkoměr TPD-K-1
- vyráběné v ČSSR
- ve službě od 1981
- počet obdržených či vyrobených tanků této verze není jasný (jsou uváděny rozdílné údaje)
- podle Zalogy je původní Sovětské označení T-72M objekt 172M-E2

T-72M
- laserový dálkoměr TPD-K-1, novovýroba dle sovětské dokumentace
- "Konstrukce, základní výzbroj, vybavení i taktickotechnické parametry jsou shodné se základním typem T-72 s výjimkou dílčích úprav. Ty se projevily zejména ve zvýšení bojové hmotnosti o 500 kg a tím i ve snížení měrného výkonu ze 14 na 13,8 kW.t -1 a v nepatrném zvýšení měrného tlaku na půdu. Podařile se zvýšit počet nábojů ráže 125 mm z 39 na 44 kusů. Dále má tank zdokonalenou sedačku řidiče, nový noční optický pozorovací přístroj, zvýšenou ochranu proti zápalným látkám, boční ochranné štíty pojezdového ústrojí a nový zadýmovací systém, včetně zadýmovacích granátometů na čele věže." (www.vojenstvi.cz)
- podle Zalogy je původní Sovětské označení T-72M objekt 172M-E3
- výroba v ČSSR od 1985, celkem mělo být vyrobeno 251 ks
- ve službě v ČSLA od 1985, převzato mělo být 175 ks (opět jsou zde však konfliktní zdroje)


T-72M1
- novovýroba dle sovětské dokumentace
- "Základní parametry, konstrukce, výstroj a vybavení této verze jsou z podstatné části shodné s typem T-72M. Vlastní modernizace zahrnovala především zdokonalení horního čelního pancíře korby a novou odlévanou věž z pancéřové oceli a keramických materiálů. Z dalších dílčích změn lze uvést úpravy pérování (hydraulické tlumiče), nosných kladek, příklopu řidiče, ventilátoru, napínacího zařízení kolejových pásů, krytu motorové přepážky aj." (www.vojenstvi.cz)
- pancéřování vychází ze sovětské T-72A
- výroba v ČSSR od 1986
- ve službě v ČSSR od 1987, převzato mělo výt asi 338 ks (opět se zdroje rozcházejí)
- podle Zalogy je Sovětské označení T-72M1 objekt 172M-E5

T-72MK
- velitelská verze


T-72M1K
- velitelská verze

VT-72B
- vyprošťovací verze


Služba (www.vojenstvi.cz):
"Střední tank T-72 byl do výzbroje bývalé ČSLA zaveden počátkem 80. let 20. století. Jako první jej do výzbroje získala 1. tanková divize, která byla kompletně přezbrojena v průběhu 1. poloviny 80. let. V roce 1981 došlo k přezbrojení jedné roty u 1. tankového pluku ve Strašicích, v následujícím roce se jednalo o další dvě roty 1. praporu uvedeného pluku. V roce 1983 byly přezbrojeny zbývající dva tankové prapory pluku a zahájeno přezbrojování 2. tankového pluku v Rakovníku. V roce 1984 byly dodány tanky T-72 k dalším dvěma praporům rakovnického pluku a zároveň je získal tankový prapor 3. motostřeleckého pluku v Lounech. V roce 1985 došlo k přezbrojení 21. tankového pluku v Žatci, čímž bylo převedení 1. tankové divize na nový typ bojového tanku ukončeno.

Dalším z přezbrojovaných svazků se ve 2. polovině 80. let stala 9. tanková divize. V roce 1986 obdržel tanky T-72 14. tankový pluk v Písku, v roce 1987 17. tankový pluk v Týně nad Vltavou a v roce 1988 18. tankový pluk v Táboře a tankový prapor 79. motostřeleckého pluku v Benešově. V roce 1988 bylo zahájeno přezbrojování tankových pluků motostřeleckých divizí. Jako první se na převzetí nové techniky připravoval 23. tankový pluk v Holýšově, jehož přezbrojení se plánovalo na roky 1989 až 1990. Dále se předpokládalo přezbrojení 11. tankového pluku v Plzni a 12. tankového pluku v Podbořanech, které již neproběhlo.

Výcvik osádek nových středních tanků měl probíhat u 33. tankového pluku v Přáslavicích, nakonec byl ale zahájen u 60. tankového pluku v Kežmarku, kam se v roce 1982 od 33. tankového pluku přesunulo 20 tanků T-72. Od roku 1986 byly tanky T-72 zařazeny rovněž u výcvikové roty 10. tankového pluku v Martině.

Počínaje rokem 1985 byly zahájeny dodávky velitelských verzí tanků T-72K. V uvedeném roce je získaly 1. tankový pluk a 3. motostřelecký pluk 1. tankové divize. O rok později stejnou techniku obdržely zbývající pluky 1. tankové divize. V roce 1987 dostal T-72K 14. tankový pluk a v roce 1988 zbývající tankové pluky 9. tankové divize.

V roce 1988 přišly první vyprošťovací tanky VT-72. Byly zařazeny ke všem tankovým plukům 1. tankové divize.

K 30.11.1991 bylo ve stavu čs. armády vykazováno 815 tanků T-72, z toho 783 v základní bojové verzi a 32 velitelských tanků T-72K."

Doplnění: 23. tankový pluk přezbrojil plánovaně jeden prapor v 1989, ale začínající reorganizace další přezbrojování přerušila a pluk měl být nakonec přezbrojen na T-54/55AM2.


Munice používaná v ČSLA: (je zde minimum informací ohledně konkrétní munice používané v ČSLA, následující údaje je tedy nutné brát jen jako orientační)
- náboj 3VBM-3, 3VBM-6 a 3VBM-7 s protipancéřovými podkaliberními střelami 3BM-9, 3BM-12 a 3BM-15
- protipancéřový náboj nesl v ČSLA označení 125-EPpSv (není jasné, zdali se jedná pouze o kopii nějakého sovětského náboje či o vlastní konstrukci - pravděpodobně jde o kopii 3BM-15, protože proti této munici se vyhrazovala nová 125-EPpSv-97)
- náboj 3VOF22 s tříštivotrhavou střelou 3OF19
- náboj 3VBK-7 s kumulativní střelou 3BK-12M nebo 3VBK-10 s 3BK-14M
- kumulativní náboj nesl v ČSLA označení 125-EPrSv (není jasné, zdali se jedná pouze o kopii nějakého sovětského náboje či o vlastní konstrukci)
- ke konci 80. let byla v ČSSR vyvíjena nová průrazná podkaliberní munice na bázi ochuzeného uranu, ale vývoj zřejmě nebyl dokončen

Celkem vyrobeno ks: (údaje z různých zdrojů se však rozcházejí)
1511 T-72
60 T-72KRád uvítám jakékoli doplnění, ať už technické nebo ze služby v ČSLA či nesouhlasné námitky proti některým uvedeným údajům.
Pavel Novák

naposledy upravováno 20. 1. 2011
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#51255Verze : 0
Modernizace T-72, řada M
- platí pouze pro území bývalé Československé federativní republiky


T-72 M a T-72 M1 - modernizované vozidlo před rokem 1990, podle sovětské dokumentace,
T-72 M2 a T-72 M2E, takzvaná "Moderna" - modernizace byla zahájena ještě před rozdělením Československa a po jeho rozdělení byla dokončena na Slovensku,
T-72 M3 či T-72 M3CZ - projekt modernizace navržený plzeňskou Škodovkou a dalšími firmami, vývoj ukončen,
T-72 M4 či T-72 M4CZ - projekt modernizace navržený ČKD Holding a dalšími firmami, vozidlo převzato do výzbroje AČR,
VT-72 M4CZ - modernizace vyprošťovacího tanku VT-72B, vozidlo převzato do výzbroje AČR.


Koordinací firem při vývoji tanků T-72 M3 a T-72 M4 byl pověřen novojičínský VOP-025, jeho zásluha na dotažení projektu je nesporná.


Dle mého názoru, VOP-025 nebyl iniciátorem obou verzí modernizace tanku T-72. Hlavní hybnou silou byly civilní firmy: ČKD, Škoda Plzeň a asi dvacet dalších. Důkazem toho byly i jejich stánky na IDETech v letech 1995 a 1997.


Na zavedení T-72 M4 do výzbroje AČR, má lví podíl pohonná jednotka, která vznikla spoluprácí firem: Nimda, Perkins, Allison a ČKD. Je také pravdou, že specializovaná konstrukční a koordinační skupina při ČKD Praha Holding, která měla řídit licenční výrobu v ČKD Motory, zanikla díky finančním potížím těchto firem.


Naposled upraveno sloučením mých příspěvků. Úprava provedena na žádost kolegy Martina Smíška.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#147468Verze : 0
MOD
Vývoz tanků T-72 z Československa / ČR / SR po roce 1991

Rok uzavření kontraktuVerzeZemě původuZemě příjemcePrůběh dodávekPočet kusůPoznámka
2002 ?
T-72M1
ČR
Gruzie
2005-2006 (2007?)
55 [podle údajů SIPRI]
15 kusů dodáno v roce 2005, 35 kusů dodáno v roce 2006 [podle údajů OSN]
?
?
ČR
Velká Británie
2005
2
Pro sběratelské účely
?
?
ČR
SR
2005
6
Tanky nejspíše putovaly do USA (viz níže)
?
?
SR
USA
2005
6

?
T-72M1
SR
Ázerbajdžán
2002
1

1991?
T-72M1
Československo / SR
Sýrie
1991?-1993
252
V roce 1993 bylo ze Slovenska do Sýrie dodáno 58 tanků, zbylých 194 bylo dodáno před rokem 1993. Jednalo se o vozidla z novovýroby.

Poznámka:
Na podvozku T-72 postavené vyprošťovací tanky VT-72B a VT-72C byly v devadesátých letech dodávány do Indie.


Zdroje:
1) Foss, Ch. (ed.): Jane's Armour And Artillery 2005-2006, Coulsdon, 2005
2) Korba, M.: Nezávislá správa o exporte zbraní zo Slovenska, Bratislava, nedatováno
3) www.deagel.com
4) https://disarmament.un.org
5) www.transparency.cz
6) https://zbrane.ecn.cz/cz/monitoring2.html
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#276595Verze : 1
MOD
To už se asi u nás neuvidí.


Foto: vlastní sbírka, autor neznámý
>> T-72 v Československu -


>> T-72 v Československu -


>> T-72 v Československu -


URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#78121Verze : 0
T-72M1 poroucháný.. Sad


Foto: vlastní
>> T-72 v Československu -


URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#131553Verze : 0
Jeden T-72 dodaný ze SSSR je vystaven i v lešanském muzeu.
>> T-72 v Československu -


>> T-72 v Československu -


>> T-72 v Československu -


>> T-72 v Československu -


URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#183402Verze : 0
MOD
Zopar T-72 v Pr... pri reexporte za velku mlaku , ale skoncili najskor v Iraku ci Afgane.


Foto: vlastny archiv, autor neznamy.
>> T-72 v Československu - pred vagonovanim

pred vagonovanim
>> T-72 v Československu - na vagonoch, v pozadi Madarsky T-55 ???

na vagonoch, v pozadi Madarsky T-55 ???
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#276639Verze : 0
Planetová převodovka z T 72 v rozloženém stavu. Ve složeném stavu má šířku asi 30-40 cm
zdroj: vlastní archív
>> T-72 v Československu -


URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#279382Verze : 0
Fotografie ze společného cvičení tankové roty profíků a tankové roty aktivních záloh.
Celkem 247 fotek, z toho cca 140 s technikou, převážně T-72, něco T-72M4CZ, VT-72M4CZ a BVP2.


http://www.klub-vm.eu/fotoalbum/akce/cviceni-1_-tankove-roty-az-podzim-2008


Pár ukázek:
>> T-72 v Československu -


>> T-72 v Československu -


>> T-72 v Československu -


>> T-72 v Československu -


URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#283501Verze : 0
T-34 ako cvičný cieľ pre T-72.


(c)Mirek Kamenický, múzeum pána Tarantíka, Plzeň
>> T-72 v Československu -


URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#291507Verze : 0
MOD
Diskuse
Tak tohle se asi určitě již neuvidí (ledaže by nás napadlo a porazilo třeba Polsko... Surprised ).


K těm verzím - mě by moc zajímalo, jak probíhalo přezbrojování na novější verze. Tím myslím, zda byly starší verze staženy a zlikvidovány nebo docházelo ke konverzím a upgradům, případně sloužily souběžně. Osobně se, s ohledem na mě známé skutečnosti, kloním ke druhé variantě, protože i dnes jsou v AČR k vidění 72 s úzkými bočními clonami a´la počáteční verze (nebo jestli jsou "retrofittovány" staršími díly ze zásob? Blatníky a ty clony provozem dost trpí). Nejvíce by mě ale zajímalo, co se stalo s těmi 30 exempláři prvotní dodávané verze se stereo dálkoměrem TPD-2-49 (to je ta bez zadýmovačů, krytů kol a hlavně "druhou boudičkou" dálkoměru před velitelským poklopem).


Poslední věc - máte někdo fotku naší T-72 s původními odklopnými představnými pancíři kol a pasů? Já je mám vždy bez nich, přestože je tato verze nosila, ale matně si vzpomínám, že jsem jí takhle ostrojenou kdysi, jako kluk, viděl na výstavě v Pakulu v Praze (cca polovina 80. let).
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#84180Verze : 0
Pokud je mi známo, tak starší verze se používaly k výcviku. Konkrétně v červenci 1992 jsem byl na cvičení ve Vyškově a tam bylo v parku, který patřil v VVŠPV, vyrovnáno x T-72 původní verze (tedy nikoli "emka").
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#84186Verze : 0
MOD
Mě jde nejvíce o to, co se stalo s původními T-72 se stereo dálkou (tj. těch prvních 31?). Jestli přežily třeba až dodnes, byly konvertovány (na jakou verzi) nebo skončily v hutích/přestavěné na cvičné (jako jsou bezvěžové T-55C-1/2 - existuje vůbec něco takového na T-72?).


Pak také ty sklápěcí gumové představné pancíře, které byly na prvních verzích - používalo se to někdy na našich 72? Jak jsem již psal, mám pocit, že jsem to viděl v tom Pakulu, ale nikde jsem to na fotkách nedohledal.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#84196Verze : 0

Citace - Lowpass :

Mě jde nejvíce o to, co se stalo s původními T-72 se stereo dálkou (tj. asi těch prvních 30?).

Právě tyhle původní ruské tanky (na první pohled se dají poznat podle absence zadýmovacích granátometů) tenkrát ve Vyškově stály a používyly se k výcviku.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#84202Verze : 0
MOD
No to právě není tak jednoznačné, protože podle mého, jsou i 72 s dálkoměrem TPD-1K, ale bez granátometů... Ostatně tak je to uvedeno i v prvním příspěvku v tomto fóru.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#84209Verze : 0
Pokud se týče "sterea" - co takhle zkusit to postupně "vystopovat" podle jejich postupného předávání z posádky do posádky?
Já si třeba pamatuji, že u tpr 68.msp ve Vimperku je (asi 3 vozidla spolu s "Mkami") převzali místo svých T-54 a T-55 někdy kolem roku 1989, pak znovu (asi o rok či dva později) měli zase "55"ky AM2 Kladiva, ty převzali nevím odkud... Pak měli zase alespoň 3 ks "sterea" (ještě v hezké ruské zelené) mezi "Kkami" někdy kolem roku 1992 ... to znamená, že 2x "přezbrojili" během 3 let a ve finále je předávali do Strašic.
Tam jsem je také viděl na jedněch Bahnech...


Co kdo dál ví, třeba o jiné posádce?
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#84391Verze : 0
Tak tady máte robře rozpoznatelnou T-72M1. Ta fotka je z Bahen, ale nevím kdo je autor a snad se nebude zlobit, že ji zde použiji.
>> T-72 v Československu -


URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#84419Verze : 0
Tady máte zajímavou fotku T-72M, která má namontované představné kryty kol a pásů. Tuším, že je to pořízené někde v minulém roce a opět se omlouvám autorovi.
>> T-72 v Československu -


URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#84420Verze : 0
Zapátral jsem a zde je další M, popravdě řečeno je to docela zajímavá kombinace. Boční gumy a přídavné pancíře k tomu. Ale já jsem viděl pouze T-72, ať již "sterea" nebo "lasery", s původními úzkými kryty pásů a s představnými pancíři. Toto je pro mně nová konfigurace, kterou jsem v reálu nikdy nepotkal, na rozdíl od výše zmíněné, kterou ale zase nemám vyfocenou Crying or Very sad .


Mimochodem, v předchozích příspěvcích jsou hezky rozpoznané, na fotkách jsou totiž podle mě skutečně verze M a M1, na rozdíl od této, která je, jak se na ní dívám, nejspíše pojmenovaná špatně. Podle tvaru věže soudím, že to Mko nebude.


Foto: vlastní
>> T-72 v Československu -


URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#84436Verze : 0
V době rozdělení republiky jsem studoval na VVŠ PVLS ve Vyškově obor tankové vojsko a jak odcházeli slovenští studenti tak se mluvilo o tom, že s nima jde na slovensko i několik tanků pro cvičné účely. Bohužel to nemám ověřené. Chtělo by to zjistit kam je přemístili a ověřit to tam.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#130956Verze : 0
Při výuce na VVŠ PVLS nám bylo sděleno, že byl u nás vyvinut systém řízení palby pro T-72 pod názvem "Palcát". Obdoba "Kladiva" z T-55AM2. Tento systém se v tehdejším SSSR zalíbil natolik, že nám byl odebrán a po úpravách použit pro modernizaci jejich tanků. K nám už se tento systém zpátky nedostal.Bohužel ani přes největší snahu se mi nepodařilo dostat k podrobnostem tohoto projektu. Najde se někdo, kdo o tom ví víc?
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#147366Verze : 0

Citace :

ja.rici.t: V době rozdělení republiky jsem studoval na VVŠ PVLS ve Vyškově obor tankové vojsko a jak odcházeli slovenští studenti tak se mluvilo o tom, že s nima jde na slovensko i několik tanků pro cvičné účely. Bohužel to nemám ověřené. Chtělo by to zjistit kam je přemístili a ověřit to tam.V roku 1993 v súvislosti s rozšírením výuky na Vojenskej akadémii SNP Liptovský Mikuláš (bývalá VVTŠ) o odbory vyučované v Českej republike bolo do prevádzkovej jednotky akadémie v kasárňach na Mokradi dodaných aj zopár (2-3 ks) tankov T-72 (okrem inej techniky pozemného vojska). Miesto pôvodu neznáme, ale pokiaľ viem, tak sa technika delila už v roku 1992, takže k presunom techniky v súvislosti s ukončením štúdia a presunom študentov už snáď nemalo dochádzať.


Citace :

koba: Nevie niekto aky je sucasnz stav v pouziti roznych verzii tankov T-72 v Slovenskej armade? Docital som vo fore ku M2 sa ze vlastni verziu slovensku T72-M2 v pocte 1 kusT-72M2 je skutočne vo výzbroji OS SR len v jednom kuse. Konkrétne v garáži u VTSÚ Záhorie.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#147380Verze : 0
MOD
Na posledních fotkách je právě "stereo", zajímavostí těchto prvních tanků, vyrobených v SSSR je to, že mají celý povrch věží broušený (kotoučem), na rozdíl od všech dalších, u kterých je povrch neupravovaný.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#220239Verze : 0
Dobry den, rád by som vedel či niekto môže poskytnuť nejaké info k informácii že tanky T-72 ktoré sa objavyli v jednej scéne filmu "Lord of War" z Nicolasom Cageom, boli z česka a vraj boli pred transportom do Líbye???
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#276628Verze : 0
V kontexte filmu to bolo na Ukrajine, ale myslim si ze to bolo tocene v Cesku, najskor na letisku v Miloviciach.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#276633Verze : 0

Citace - M´hilosh :

Dobry den, rád by som vedel či niekto môže poskytnuť nejaké info k informácii že tanky T-72 ktoré sa objavyli v jednej scéne filmu "Lord of War" z Nicolasom Cageom, boli z česka a vraj boli pred transportom do Líbye???Citace - Lubo :

V kontexte filmu to bolo na Ukrajine, ale myslim si ze to bolo tocene v Cesku, najskor na letisku v Miloviciach.Odkud myslíš že jsou tyhle fotky? Very Happy (viz. toto téma předchozí stránka)
https://www.valka.cz/topic/postview/78121/
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#278497Verze : 0

Citace - kaufi :


Odkud myslíš že jsou tyhle fotky? Very Happy (viz. toto téma předchozí stránka)
https://www.valka.cz/topic/postview/78121/no myslel som si, ze zo Zatca, Stit 84, ale asi som sa mylil...
ja na tanky nie som, skor na ich predatorov.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#279385Verze : 0
Zdravím,v roku 1986 jsem sloužil na Pš v Kežmaroku,měli jsme tam jak ty starší typy ze stereodálkou,tak i novější s laserem.Ty starší byly pak stahovány a posílány na předělání.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#282685Verze : 0

Citace - PN79 :

T-72 v Československu


T-72
dodané ze SSSR, optický dálkoměr TPD-2-49, dodáno 31 ks v roce 1978


T-72
laserový dálkoměr TPD-1K
vyráběné v ČSSR, ve službě od 1981


T-72M
laserový dálkoměr TPD-1K
'Konstrukce, základní výzbroj, vybavení i taktickotechnické parametry jsou shodné se základním typem T-72 s výjimkou dílčích úprav. Ty se projevily zejména ve zvýšení bojové hmotnosti o 500 kg a tím i ve snížení měrného výkonu ze 14 na 13,8 kW.t -1 a v nepatrném zvýšení měrného tlaku na půdu. Podařile se zvýšit počet nábojů ráže 125 mm z 39 na 44 kusů. Dále má tank zdokonalenou sedačku řidiče, nový noční optický pozorovací přístroj, zvýšenou ochranu proti zápalným látkám, boční ochranné štíty pojezdového ústrojí a nový zadýmovací systém, včetně zadýmovacích granátometů na čele věže.' (www.vojenstvi.cz)


T-72M1
'Základní parametry, konstrukce, výstroj a vybavení této verze jsou z podstatné části shodné s typem T-72M. Vlastní modernizace zahrnovala především zdokonalení horního čelního pancíře korby a novou odlévanou věž z pancéřové oceli a keramických materiálů. Z dalších dílčích změn lze uvést úpravy pérování (hydraulické tlumiče), nosných kladek, příklopu řidiče, ventilátoru, napínacího zařízení kolejových pásů, krytu motorové přepážky aj.' (www.vojenstvi.cz)


T-72MK
velitelská verze


T-72M1K
velitelská verze


VT-72B
vyprošťovací verzeSlužba (www.vojenstvi.cz):
'Střední tank T-72 byl do výzbroje bývalé ČSLA zaveden počátkem 80. let 20. století. Jako první jej do výzbroje získala 1. tanková divize, která byla kompletně přezbrojena v průběhu 1. poloviny 80. let. V roce 1981 došlo k přezbrojení jedné roty u 1. tankového pluku ve Strašicích, v následujícím roce se jednalo o další dvě roty 1. praporu uvedeného pluku. V roce 1983 byly přezbrojeny zbývající dva tankové prapory pluku a zahájeno přezbrojování 2. tankového pluku v Rakovníku. V roce 1984 byly dodány tanky T-72 k dalším dvěma praporům rakovnického pluku a zároveň je získal tankový prapor 3. motostřeleckého pluku v Lounech. V roce 1985 došlo k přezbrojení 21. tankového pluku v Žatci, čímž bylo převedení 1. tankové divize na nový typ bojového tanku ukončeno.


Dalším z přezbrojovaných svazků se ve 2. polovině 80. let stala 9. tanková divize. V roce 1986 obdržel tanky T-72 14. tankový pluk v Písku, v roce 1987 17. tankový pluk v Týně nad Vltavou a v roce 1988 18. tankový pluk v Táboře a tankový prapor 79. motostřeleckého pluku v Benešově. V roce 1988 bylo zahájeno přezbrojování tankových pluků motostřeleckých divizí. Jako první se na převzetí nové techniky připravoval 23. tankový pluk v Holýšově, jehož přezbrojení se plánovalo na roky 1989 až 1990. Dále se předpokládalo přezbrojení 11. tankového pluku v Plzni a 12. tankového pluku v Podbořanech, které již neproběhlo.


Výcvik osádek nových středních tanků měl probíhat u 33. tankového pluku v Přáslavicích, nakonec byl ale zahájen u 60. tankového pluku v Kežmarku, kam se v roce 1982 od 33. tankového pluku přesunulo 20 tanků T-72. Od roku 1986 byly tanky T-72 zařazeny rovněž u výcvikové roty 10. tankového pluku v Martině.


Počínaje rokem 1985 byly zahájeny dodávky velitelských verzí tanků T-72K. V uvedeném roce je získaly 1. tankový pluk a 3. motostřelecký pluk 1. tankové divize. O rok později stejnou techniku obdržely zbývající pluky 1. tankové divize. V roce 1987 dostal T-72K 14. tankový pluk a v roce 1988 zbývající tankové pluky 9. tankové divize.


V roce 1988 přišly první vyprošťovací tanky VT-72. Byly zařazeny ke všem tankovým plukům 1. tankové divize.


K 30.11.1991 bylo ve stavu čs. armády vykazováno 815 tanků T-72, z toho 783 v základní bojové verzi a 32 velitelských tanků T-72K.'Munice používaná v ČSLA:
- náboj 3VBM3, 3VBM6 s protipancéřovými podkaliberními střelami 3BM9, 3BM12
- náboj 3VOF22 s tříštivotrhavou střelou 3OF19
- náboj 3VBK7 s kumulativní střelou 3BK12MCelkem vyrobeno ks:
1511 T-72
60 T-72K
Rád uvítám jakékoli doplnění, ať už technické nebo ze služby v ČSLA či nesouhlasné námitky proti některým uvedeným údajům.
Pavel NovákK výše uvedenému 12. tp pluk byl na tanky T 72 přezbrojen v letech 89 - 90 tanky byly převzaty z různých útvarů ČSLA na př Týn n Vltavou a další v té době došlo k velmi kuriozní situaci kdy u 12.tp se sešly 3 generace tanků 10 x T 34, které jsme skoro fungl nové převzali z NZ v Martině na natáčení filmu Tankový prapor, T 54 AM1, které jsme předávali na Moravu a T72 na které pluk přezbrojoval - bohužel T 72 se výcviku a zařazení do BoPo nedostaly a byly předány k jiným útvarům a 12. tp přezbrojil tentokrát na T 55 AM2, na kterých probíhal výcvik až do zániku 12. tp v roce 94.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#291349Verze : 0

Citace - ja.rici.t :

Při výuce na VVŠ PVLS nám bylo sděleno, že byl u nás vyvinut systém řízení palby pro T-72 pod názvem "Palcát". Obdoba "Kladiva" z T-55AM2. Tento systém se v tehdejším SSSR zalíbil natolik, že nám byl odebrán a po úpravách použit pro modernizaci jejich tanků. K nám už se tento systém zpátky nedostal.Bohužel ani přes největší snahu se mi nepodařilo dostat k podrobnostem tohoto projektu. Najde se někdo, kdo o tom ví víc?Palcát jsem viděl a prolezl při testech na TS Mětikalov v roce myslím 86 - 87 v tu dobu kdy my měli T 54 AM1 kladivo posez v 72 a s namontovaným palcátem asi jako trabant a mercedes funkce byly obdobné jako kladivo nyní si vzpomíám že např. SDIO bylo někde jinde bohužel jsem od té doby viděl spoustu jiných tanků tak bych si to nerad spletl ale myslím že zrovna ten palcát to měl v ejektoru včetně SRV a taky si vzpomínám že dojem jsem měl velmi super a pak když jsem měl možnost srovnávat př. L2 nebo Chifteinem přesto se mi kopkit T72 zdál vždy super. Mám někde foto i prvních 3 T 72 ve VVŠ ale v době jejich pořízení nebylo tak jednoduché jako dnes.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#291353Verze : 0

Citace - Lowpass :

No to právě není tak jednoznačné, protože podle mého, jsou i 72 s dálkoměrem TPD-1K, ale bez granátometů... Ostatně tak je to uvedeno i v prvním příspěvku v tomto fóru.Ve VVŠ byla dodána první ruská T 72 a stála na učebně vedele teplárny kam jsme ji v prvním ročníku směli chodit pouze leštit na počátku 80 asi 81 a už neměla stereo a nikdy jsem ze stereem nepřišel ve VVŠ do styku ani jsme se ho neučili pouze byl zmíněn princip srovnání dvou rovin. Dále byl park rozšířen o asi 3 ks slovenských T 72 jejihž historické foto dodám musím dodat že kvalita fotky nic moc ale ta historická cena. A granátomety neměla ani jedna.
>> T-72 v Československu - jedna z prvních T 72 ve VVŠ - výroba Martin

jedna z prvních T 72 ve VVŠ - výroba Martin
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#291354Verze : 0
Umístil jsem na naše stránky video ze cvičení záloh na T-72 z Vyškova. V záznamu je nájezd do okopu, průjezd protitankovým okopem a jízdy na tankodromu...


http://www.klub-vm.eu/clanky/videoalbum/dobrovolne-cviceni-azd-podzim-2004


Video je necelých 5 minut a ve vysoké kvalitě (na internet).


Také jsou na webu fotografie z posledního cvičení tankové roty http://www.klub-vm.eu/fotoalbum/akce/cviceni-1_-tankove-roty-az-jaro-2009
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#306636Verze : 0
Nevím jak je tato diskuse stará ani zda ještě žije, ale vzpomínky pamětníka od 21. tankového pluku v Žatci...


Pokud si dobře pamatuji, první tanky T-72 původem z SSSR byly v Přáslavicích, několik jich bylo pak ve Vyškově. Tank na učebně byl pokud si pamatuji sestereoskopickým dálkoměrem, dále tam byl i jeden ve velitelské verzi, rovněž se stereem. O tom tanku se moc neví. Původní zaměřovače se stereoskopickým dálkoměrem byly posléze vyměněny za standardní s laserem, v rámci unifikace.


Z Přáslavic pak byly tanky přesunuty do Strašic k 1.tp, který byl přezbrojován jako první.


Původní sovětské stroje šly poznat lehce - měly na věžích navařeny madla, stroje z Martina je neměly (jeden takový tady na fotkách je).


Pokud se nepletu, tak v Strašicích bylo i několik strojů, které měly podvozek již z Martina, ale věž byla ještě ze SSSR, než naběhla výroba věží v Dubnici nad Váhom.


1.td přezbrojovala v pořadí 1.tp Strašice, 2.tp Rakovník, tankový prapor 3.msp Louny a nakonec 21.tp Žatec. V Žatci to bylo v pořadí 3.tpr, 1.tpr a jako poslední 2.tpr a z něj 6.tr, které jsem v té době velel.


První tanky pro 2.tpr/21.tp jsem převzal ojeté ve Vyškově (4 ks), byly to A-čka, jenže v té době začal Martin vyrábět již M-ka, tudíž ty 4 tanky pak byl někam předány, už si nepamatuji kam. 12 T-72M jsem osobně přebíral v Martině. Tudíž 2.tpr/21.tp byl u 1.td jediný vyzbrojený tanky T-72M.


Původní T-72A měli na bocích uši, ale fotek s nimi moc nebude, protože se v terénu jako je na Doupově lehce ulamovaly a proto se nevozily, tak jak se nevozily ani kryty na T-72M. Boční kryty pásů byly z hliníkové slitiny a gumy. Pamatuji si, že jsme s jednou z prvních M-ek vyjeli do bahna na řidičském cvičáku v Žatci a hned jsme několik závěsů ulomili. Dokonce i blatníky jsme sundávali a vyráběli náhradní z plechu, protože v skladech nebyly a po jejich zničení je nebylo možné nahradit.


Vyprošťovací VT-72 byla konstrukce z Martina, neměl s ruským protějškem nic společného, byla to vlastní konstrukce. Vojskové zkoušky se dělali v u 21.tp v Žatci.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#380201Verze : 0
Díky za zajímavé informace. Ale jste si jistý, že původní T-72 dodané ze SSSR s optickým dálkoměrem byly modernizovány s laserovým dálkoměrem? Já mám za to, že byly v roce 1982 přesunuty z Přáslavic (33. tankový pluk) na Slovensko do Kežmaroku (60. tankový pluk). Na výcvik v Přáslavicích pak byly určeny nové T-72 s laserovým dálkoměrem a ty původní sovětské se stereoskopickým dálkoměrem zůstaly na výcvik na Slovensku (i když v průběhu reorganizací a dělení 1989-1992 se asi zase někam přesunovaly).
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#381259Verze : 0
Podľa mojích informácii sa ešte jeden pôvodný T-72 so stereodiaľkomerom dovezený zo ZSSR tzv."ruslana" nachádza na Slovensku
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#688282Verze : 0

Citace - Hasaghk :

Podľa mojích informácii sa ešte jeden pôvodný T-72 so stereodiaľkomerom dovezený zo ZSSR tzv."ruslana" nachádza na SlovenskuNebude v zbierke Vojenského historického múzea Piešťany? Niečo sa mi marí, keď som tam bol asi pred 10-imi rokmi, že sprievodca spomínal, že majú všetky verzie, ktoré boli v Československu.EDIT JP: Je to tá verzia, ktorá je na mojich fotografiách z múzea?
>> T-72 v Československu - Vlastná fotografia

Vlastná fotografia
>> T-72 v Československu - Vlastná fotografia

Vlastná fotografia
>> T-72 v Československu - Vlastná fotografia

Vlastná fotografia
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#688284Verze : 1
MOD
To je tiež jedna z možností. Pokiaľ viem, jeden z úplne prvých dovezených sa náchádza aj v VTSÚ na Záhorí.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#688347Verze : 0
A na tých fotografiách je teda aký typ?
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#688348Verze : 0
MOD
Janko PALIGA: Na tvých fotkách je sovětský originál.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#688356Verze : 0
MOD
Martin ďakujem. Tanky sa mi zdajú všetky rovnaké... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#688360Verze : 0
MOD

Citace - Hasaghk :

To je tiež jedna z možností. Pokiaľ viem, jeden z úplne prvých dovezených sa náchádza aj v VTSÚ na Záhorí.

Keď som bol v roku 2016 vo VTSU tak nám to tiež spomínali, že jeden z tých tankov čo tam majú je pôvodom zo sovietskej továrne. Mal by to byť tento (je to len výrez z fotky)
.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#688364Verze : 2
MOD

Citace - Janko PALIGA :

Martin ďakujem. Tanky sa mi zdajú všetky rovnaké... Very HappyTie prvé dovezené sovietske T-72 majú stereoskopický diaľkomer - na tvojej fotke (tej strednej) je ho na veži pekne vidieť. T-72M vyrábané u nás ho už nemajú a tá časť veže vyzerá inak.
URL : https://www.valka.cz/T-72-v-Ceskoslovensku-t13783#688366Verze : 2
MOD