CZK - BVP-2

     
Název:
Name:
BVP-2 BVP-2
Originální název:
Original Name:
BVP-2
Kategorie:
Category:
bojové vozidlo pěchoty infantry fighting vehicle
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1987-DD.MM.1991 Závody ťažkého strojárstva Detva š.p., Detva /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1987-DD.MM.1991
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
434
(344 do roku 1989 / until 1989)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
7 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
14000 kg 30865 lb
Celková délka:
Overall Length:
6735 mm 22 ft 1 ⅛ in
Celková šířka:
Overall Width:
3150 mm 10 ft 4in
Celková výška:
Overall Height:
2450 mm 8 ft ½ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
420 mm 1 ft 4 ½ in
Pancéřování:
Armour:
5 - 19 (23) mm 0.2 - 0.7 (0.9) in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
UTD-20
- čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový
- počet válců: 6 do V
- sklon válců: 120°
- maximální kroutící moment: 980 (+49/- 98) Nm
- hmotnost: 665 kg + 5%
- rozměry:
-- délka: 791 mm (včetně vyčnívajícího hřídele)
-- šířka: 1 150 mm
-- výška: 732 mm
- kompresní poměr: 15,8
- objem válců: 15,9 l
UTD-20
- four-stroke, liquid cooled, diesel
- number of cylinders: 6 in V
- angle of cylinders: 120°
- maximum torque: 723 (+36/-72) lb.ft
- weight: 1466 lb + 5%
- dimensions:
-- length: 31.1 in (including protruding shaft)
-- width: 45.3 in
-- height: 28.8 in
- compression ration: 15,8
- swept volume: 970 cu in
Výkon:
Power:
220 kW při 2600 ot/min 295 bhp at 2600 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická synchronizovaná převodovka
- počet stupňů: 5+1
- hmotnost převodovky s hlavní spojkou a planetovým směrovým ústrojím: 536 kg
mechanical synchromesh gearbox
- number of gears: 5+1
- weight of gearbox with main clutch and planetary cross-drive transmission: 1182 lb
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
65 km/h 40 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
40-451) km/h 25-281) mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
550-600 km 342-466 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 ° 78 %
Boční náklon:
Side Slope:
25 ° 56 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m 98in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 m 28in
Brodivost:
Fording Depth:
-2) m -2)
Výzbroj:
Armament:
kanón 2A42
- ráže: 30 mm
- náboje: 340 + 160 kusů (tříštivo-trhavé zápalné + protipancéřové střely)


spřažený kulomet PKT
- ráže: 7,62 mm
- náboje: 2000 kusů


odpalovací zařízení 9P135M
- počet střel 9M111/9M113: 8 ks
- vzdálenost řízeného dostřelu: 75 až 4000 m
2A42 gun
- calibre: 30 mm
- ammunition: 340 + 160 rounds (HEI + AP-T)


PKT coaxial machine gun
- calibre: 7.62 mm
- ammunition: 2000 rounds


9P135M launcher
- number of 9M111/9M113 missiles: 8
- guided range: 82 to 4374 yrd
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
1) průměrná rychlost na suché nezpevněné cestě
2) vozidlo je obojživelné;
- maximální rychlost (vpřed): min. 7 km/h
- maximální rychlost (vzad): ~ 2 km/h
1) average speed on dry unpaved road
2) the vehicle is amphibious;
- maximum speed (forward): min. 4.3 mph
- maximum speed (backwards): ~ 1.2 mph
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#425016 Verze : 0
BVP-2


Sovětské bojové vozidlo pěchoty BMP-2 vyráběné v československé licenci.


BVP-2 je bojové obojživelné obrněné pásové vozidlo určené pro zvýšení pohyblivosti a palebné síly mechanizovaných jednotek a k ničení obrněných cílů a živé síly protivníka. Bojovou obsluhu může tvořit až 10 osob. Osádka je tvořena velitelem, střelcem a řidičem. Roj může sestávat až ze sedmi osob vyzbrojených organickou výzbrojí družstva. Roj je schopen vést mířenou střelbu z ručních zbraní střílnami lafetovanými na bocích a zádi korby vozidla. BVP-2 je konstrukčně rozdělené na čtyři prostory: motor-převodový, řidičský, bojový a prostor roje. Bojový prostor je umístěný ve střední části vozidla za motorovým a řidičským prostorem. V tomto úseku je rozmístěna výzbroj, munice, pozorovací a zaměřovací přístroje, řidicí pulty jednotlivých systémů a pracovní místa pro velitele a střelce operátora ve věži. Prostor roje určený pro 6 osob je umístěný v zadní části vozu.


K vedení boje s nepřátelskými prostředky včetně tanků a bojových vrtulníků je vyzbrojené 30mm automatickým kanonem 2A42 stabilizovaným ve dvou rovinách a 7,62mm tankovým kulometem PKT. Kanon je primárně určený k boji s lehce opancéřovanými cíli do vzdálenosti 1 500 m. Vzdušné cíle v malých výškach je možné postřelovat do vzdálenosti 2 000 m. Maximální dostřel 2A42 činí 10 300 m. Střelbu z kanonu je možné vést jednotlivými ranami i dávkou. Rychlost střelby s malou kadencí činí 200 až 300 ran/min, velkou kadencí 500 ran/min. Ke střelbě se používají tři druhy munice: náboj průbojný svíticí, tříštivý svítící a tříštivo-trhavý zápalný. Palebný průměr je uložený ve dvou nábojových pásech, které jsou umístěny v zásobnících a posouvané podávacím systémem kanonu. K výcviku v nabíjení je určený školní náboj.


Kulomet PKT umožňuje vést palbu proti živé síle do vzdálenosti 1 500 m. Na věži je umístěné odpalovací zařízení 9P135M na protitankové řízené střely 9M111 Fagot a 9M113 Konkurs, které umožňuje vést střelbu bez nutnosti, aby osádka vystoupila z vozidla. Uvnitř je přepravováno přenosné zařízení, které umožňuje po namontování řídicího pultu vést střelbu raketami 9M111 a 9M113 i mimo vozidlo. Protitankové střely umožňují vést boj s nepřátelskými tanky do vzdálenosti 4000 m. Kadence střelby řízenými střelami činí 2 až 3 rakety/min. Minimální vzdálenost střelby je 75 m.


Vodní překážky může BVP-2 překonávat plaváním. Stroj je opatřen zařízením pro ochranu osádky a roje proti účinkům tlakové vlny a pronikání radiace, na ochranu proti chemickým látkám i na ochranu před radioaktivním prachem za jízdy v zamořeném prostoru. Na vytváření dýmové clony je vozidlo opatřeno zadýmovacím zařízením a soupravou zadýmovacích granátometů umístěných na věži.


Prvních třicet vozidel BVP-2 (resp. BMP-2) bylo do výzbroje 3. motostřeleckého pluku v Lounech zaváděno od roku 1983, jednalo se o stroje vyrobené v Sovětském svazu. Sériová výroba BVP-2 v československé licenci totiž naběhla až v roce 1987. Dalšími útvary vyzbrojovanými tímto typem byly 79. a 63. motostřelecký pluk. K 1. červenci 1988 se ve výzbroji ČSLA nacházelo 41 kusů BVP-2. V roce 1989 byly BVP-2 dodány k 67. motostřeleckému pluku, o rok později mělo proběhnout přezbrojení 11. motostřeleckého pluku, k čemuž však již nedošlo. K 31. říjnu 1990 československá armáda evidovala celkem 252 vozidel typu BVP-2. Do výzbroje československého vojska bylo zavedeno dohromady 280 exemplářů BVP-2.


Mezi roky 1987 až 1989 bylo v Československu vyrobeno celkem 344 kusů BVP-2 v základní verzi. K 31. prosinci 1997 se ve výzbroji AČR nacházelo celkem 186 kusů těchto vozidel. V rámci reorganizace AČR v roce 2003 zůstaly vozy BVP-2 zařazené v sestavě 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády. Po přezbrojení prvně uvedeného svazku na stroje KBVP Pandur II CZ na přelomu první dekády nového tisíciletí jsou hlavním provozovatelem strojů BVP-2 v české armádě 71. mechanizovaný prapor, 72. mechanizovaný prapor a mechanizovaná rota 73. tankového praporu ze sestavy 7. mechanizované brigády. S reorganizací 74. lehkého motorizovaného praporu na 74. mechanizovaný prapor v roce 2020 bylo 15 vozidel BVP-2 zavedeno do výzbroje tohoto útvaru jako přechodné řešení, než dojde k zavedení nového bojového vozidla pěchoty typové řady CV90.
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#48662 Verze : 8
BMP-2 sovětské výroby z výzbroje 1. motostřeleckého praporu 3. motostřeleckého pluku dislokovaného v Lounech, podzim 1983.
CZK - BVP-2 - (Lidová armáda)

(Lidová armáda)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#308381 Verze : 0
BVP-2 z výzbroje 73. tankového praporu ze sestavy 7. mechanizované brigády při plavbách.
CZK - BVP-2 - BVP-2 vrhající se do vody

BVP-2 vrhající se do vody
CZK - BVP-2 - ...a už plave

...a už plave
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#50336 Verze : 0
Bojová vozidla pěchoty BVP-2 z výzbroje slovenské armády.
CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#90969 Verze : 0
Plavby slovenských BVP-2.
CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#112328 Verze : 0
Plavby vozidel BVP-2 z výzbroje Mechanizované roty 73. tankového praporu.
CZK - BVP-2 - pohled zkrz ridicuv periskop

pohled zkrz ridicuv periskop
CZK - BVP-2 - pohled z mista velitele

pohled z mista velitele
CZK - BVP-2 - pohled od velitele na vyfuk a ventil odsavaciho vodniho cerpadla z prostoru motoru

pohled od velitele na vyfuk a ventil odsavaciho vodniho cerpadla z prostoru motoru
CZK - BVP-2 - prenos pasu 30mm granatu od vydejny munice k masinam

prenos pasu 30mm granatu od vydejny munice k masinam
CZK - BVP-2 - strelby z kanonu v noci sviticima

strelby z kanonu v noci sviticima
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#114223 Verze : 2
Střelby protitankových řízených střel z odpalovacího zařízení 9P135M na slovenském BVP-2.
CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#114801 Verze : 0
Pri presune mechanizovanej roty došlo pri vedení vozidla vodičom v bojovej polohe k strate orientácie... K nehode významne prispelo aj nepriaznivé počasie, naštastie sa nikomu nič nestalo (až na odreniny a modriny). Celú zaležitosť vyriešila technická uzávera - VPV za pomoci druhého BVP-2.
CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#119258 Verze : 0
Veža BVP-2, fotka bola urobená na výstave IDEE 2002 v Trenčíne.
CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#160710 Verze : 0
Slovensko - ukázka na akci ve Starém Tekově 2007
CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#227851 Verze : 0
BVP-2 používaná Praporem zabezpečení (Velitelství výcviku - Vojenská akademie) ve Vyškově.
foto Cihelna 2007, 18.8.2007
CZK - BVP-2 - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
CZK - BVP-2 - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
CZK - BVP-2 - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#229207 Verze : 0
BVP-2 z výzbroje 72. mechanizovaného praporu ze sestavy 7. mechanizované brigády na dřívější Cihelně.
CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#229704 Verze : 0
BVP-2 na dvoře Univerzity obrany
zdroj: vlastní archív
CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#279380 Verze : 0
BVP-2 z výzbroje 71. mechanizovaného praporu ze sestavy 7. mechanizované brigády, červen 2005.
CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#308285 Verze : 0
BVP-2 ("bílá 381") z výzbroje Mechanizované roty 73. tankového praporu ze sestavy 7. mechanizované brigády v dynamických ukázkách, Cihelna 2009
CZK - BVP-2 - vlastní foto

vlastní foto
CZK - BVP-2 - vlastní foto

vlastní foto
CZK - BVP-2 - vlastní foto

vlastní foto
CZK - BVP-2 - vlastní foto

vlastní foto
CZK - BVP-2 - vlastní foto

vlastní foto
CZK - BVP-2 - vlastní foto

vlastní foto
CZK - BVP-2 - vlastní foto

vlastní foto
CZK - BVP-2 - vlastní foto

vlastní foto
CZK - BVP-2 - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#324747 Verze : 0
Česká BVP-2 v Afghánistánu


BVP-2 určená pro nasazení v Afghánistánu v sestavě Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) ve VOP 026 podstoupila komplexní revizi a renovaci všech částí i systémů. Vzhledem k nasazení na afghánském území se dočkala i specifických úprav. Vnitřní části korby i věžových kompletů jsou obloženy speciální tepelnou izolační hmotou, povrch vozidel rovněž dostal pískovou kamufláž.


První dvě vozidla byla ve čtvrtek 28. února 2008 přesunuta na letiště Brno-Tuřany, kde byla spolu s dalším materiálem naložena do pronajatého velkokapacitního transportního stroje An-124. Ten je v pátek dopravil na letiště v afghánském Kábulu. Zbylé dva kusy následovaly ve druhém letu, který se uskutečnil o jeden až dva dny později. První rotaci osádek zajišťovali příslušníci ze 71. mechanizovaného praporu v Hranicích, kteří za svými vozidly odletěli v polovině března.


BVP-2 zajišťovaly ochranu českých kontingentů na FOB Shank před raketovými útoky povstalců. Po zahájení nepřátelského ostřelování byla do prostorů nepřátelských odpalů ihned vedena palba z bojových vozidel pěchoty, která spolu s dalšími opatřeními znamenala, že talibanské "kaťuše" byly následně proti FOB Shank odpalovány ze vzdáleností kolem 7 km (z původních 1400-1700 m), což mělo podstatný vliv na jejich (ne)přesnost.


Na přelomu let 2010 a 2011 byly BVP-2 nasazené v Afghánistánu vyměněny za vozidla KBVP M1 Pandur II CZ. Po návratu do ČR byly tyto stroje uskladněny v Zásobovacím středisku Rančířov ze struktury Základny opravovaného materiálu.


Na fotografiích jsou všechna čtyři bojová vozidla pěchoty BVP-2 ze sestavy českého kontingentu PRT operujícího v provincii Lógar zachycená při ostrých střelbách na střelnici FOB Altimur, provincie Lógar, Afghánistán, 30. září 2010.
CZK - BVP-2 - (US Army)

(US Army)
CZK - BVP-2 - (US Army)

(US Army)
CZK - BVP-2 - (US Army)

(US Army)
CZK - BVP-2 - (US Army)

(US Army)
CZK - BVP-2 - (US Army)

(US Army)
CZK - BVP-2 - (US Army)

(US Army)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#425433 Verze : 2
BVP-2 alias BWP-2 a Wojsko Polskie


BVP-2 byly zakoupeny v roce 1989 v ČSSR v počtu 62 kusů. 60 strojů bylo zařazeno k 1. mechanizovanému pluku ve Wesolej, patřícího do sestavy 1. mechanizované divize Varšavského vojenského okruhu. 2 kusy byly předány do školícího centra u 27. mechanizovaného pluku v Branniewie. 1. mechanizovaný pluk je zařadil k 1. a 2. praporu, každý po 30ti strojích. Po pěti letech služby byly v roce 1994 jako nepotřebné vybavení vyřazeny a bylo rozhodnuto, že budou odprodány do ciziny. Za získané finance mělo být nakoupeno moderní vybavení pro polskou armádu. BVP-2 odkoupila Angola, ale nakonec odebrala jen 42 kusů, a tak zbylých 20 vozidel v roce 1997 získalo Togo. Za získané peníze polská armáda obdržela 112 osobních terénních vozidel Mercedes, které lze jen těžko zařadit do kategorie moderní výzbroje. Celé rozhodnutí o vyřazení BVP-2 bylo čistě politické, bez souhlasu ministra obrany a bylo ospravedlňováno tím, že by SSSR mohlo provádět nátlak ohledně dodávek náhradních dílů a servisování. Nikdo se nepozastavil nad tím, že tyto vozidla jsou vyráběna na Slovensku a tyto problémy nehrozí. Nebyl by ani problém s případným dokoupení dalších strojů.


Autor: Ivan Bouchal

CZK - BVP-2 - (via Ivan Bouchal)

(via Ivan Bouchal)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#414860 Verze : 2
BVP-2 (BMP-2) angolské armády zachycené poblíž konžského (zairského) letiště Matadi (cca 350 km od Kinshasy), 30. srpna 1998. (Angola v této době podporovala režim L. D. Kabily)
CZK - BVP-2 - (Patrick Robert/Sygma/CORBIS)

(Patrick Robert/Sygma/CORBIS)
CZK - BVP-2 - (Patrick Robert/Sygma/CORBIS)

(Patrick Robert/Sygma/CORBIS)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#122477 Verze : 1
BVP-2 (BMP-2) indonéské námořní pěchoty na vojenské přehlídce.
CZK - BVP-2 - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#425027 Verze : 0
BVP-2 (BMP-2) alžírské armády.
CZK - BVP-2 - (autor neznámý, via Internet)

(autor neznámý, via Internet)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#425614 Verze : 0
BVP-2 ("bílá 383" ?), Mechanizovaná rota, 73. tankový prapor, cvičení Saber Junction I, výcvikový prostor Hohenfels, Německo, 25. října 2012. Saber Junction I začalo 9. října 2012 a jednalo se o největší cvičení americké armády od konce 90. let. Akce se zúčastnilo více než 8000 vojáků armád 12 státu NATO. AČR do cvičení nasadila štáb a mechanizovanou rotu od 73. tankového praporu, dělostřeleckou baterii od 132. dělostřeleckého oddílu a průzkumnou četu od 71. mechanizovaného praporu. Včetně logistického zabezpečení to představovalo více než 260 vojáků české armády, kteří v průběhu cvičení tvořili opoziční síly. Jejich úkolem bylo s využitím soubojového simulátoru MILES zvýšit připravenost 2. jezdeckého pluku americké armády ve vedení útočných a obranných operací vysoké intenzity před jeho nasazením v Afghánistánu.
CZK - BVP-2 - (US Army)

(US Army)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#501985 Verze : 1
BVP-2 ("bílá 366"), 1. mechanizovaná rota, 72. mechanizovaný prapor, cvičení Saber Junction II / Combined Resolve 2013, výcvikový prostor Hohenfels, Německo, 20. listopadu 2012. Mnohonárodní cvičení Saber Junction II se uskutečnilo ve dnech 9. až 22. listopadu 2013 ve Společném mnohonárodním výcvikovém centru v německém Hohenfelsu za účasti 587 českých vojáků se 130 kusy vojenské techniky.Cvičení bylo zaměřeno na vedení konvenčního boje a vojáci procvičili všechny druhy bojové činnosti. Počtem vyslaných vojáků a techniky to bylo pro Armádu ČR bylo jedno z největších a nejvýznamnějších zahraniční cvičení. České úkolové uskupení s označením TF 72 (jádro tvořili příslušníci 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic) bylo v tomto cvičení hlavní bojovou silou mnohonárodní brigády řízené velitelem a štábem 173rd Airborne Brigade Combat Team.
CZK - BVP-2 - (US Army / Spc. Wayne Becton)

(US Army / Spc. Wayne Becton)
URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#532569 Verze : 0
BVP-2 ("bílá 421"), 72. mechanizovaný prapor, Vojenský újezd Brdy, Bahna 2015, červen 2015.


autor: Josef Holek

CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#534670 Verze : 3
BVP-2 ("bílá 608") z výzbroje Praporu zabezpečení, cvičení Plavby 2017, vodní cvičiště Myslejovice, vojenský újezd Březina, květen 2017. Cvičení Plavby 2017 se uskutečnilo ve dnech 29. května až 14. června 2017. Jedná se o celoarmádní výcvik v překonávání vodní překážky plavbou bojových vozidel. Výcvik, který probíhá jednou za dva roky, komplexně zajišťuje Velitelství výcviku – Vojenská akademie v koordinaci s vyškovským Praporem zabezpečení. V rámci cvičení probíhaly plavby bojových vozidel KBVP Pandur II CZ, BVP-2, BRDM-2rch, MT-LB (resp. bojového vozidla 9A35 kompletu 9K35M Strela-10M) a PTS-10. Dále se uskutečnil zásah záchranné a vyprošťovací služby včetně nácviku záchrany tonoucího se a vyproštění vozidel z vodní překážky či najíždění bojových vozidel na pontonový most a přeprava nákladního automobilu T810-V na plovoucím pásovém vozidle PTS-10.
CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#577510 Verze : 0
BVP-2 z výzbroje 71. mechanizovaného praporu při výcviku personálu 74. mechanizovaného praporu, červen 2020. K 1. lednu 2020 byl 74. lehký motorizovaný prapor z Bučovic reorganizován na mechanizovaný útvar, který bude jako první přezbrojen novými bojovými vozidly pěchoty. Než se tomu stane, byl prapor vybaven vozidly BVP-2 a jeho příslušníci začali absolvovat příslušné kurzy pro specializace jako jsou střelec operátor, řidič a velitel mechanizovaného družstva. V rámci výpomoci mezi prapory 7. mechanizované brigády do Bučovic přijeli vybraní instruktoři s dlouholetou zkušeností s používáním BVP-2 ze 71. mechanizovaného praporu. V průběhu léta 2020 probíhal s vozidly BVP-2 výcvik velitelů družstev a velitelů rojů, výcvik střelců operátorů a výcvik řidičů.


Samotná BVP-2 určená v počtu 15 kusů pro 74. mechanizovaný prapor byla od července 2020 vyjímána ze skladů Agentury logistiky v Rančířově. Z důvodu dlouhodobého uložení bylo nutné na vozidlech provést údržbu a opravy spojovacích a zbraňových systémů, kterou provedli specialisté z Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč a Úseku oprav Jaroměř. Mechanici od 142. praporu oprav v Klatovech měli za úkol obnovit funkčnost veškerých systémů nezbytných k provozu této techniky, zejména podvozkové části a motorpřevodového ústrojí. Proběhlo seřízení vstřikovacích čerpadel, výměna pojezdových a napínacích kol, pouzder vahadel, kolejových pásů a sestředění podvozku. Poté následovala technická údržba č. 2, což představovalo obměnu veškerých provozních kapalin, výměnu palivových filtrů, promazání podvozkové části, kontrolu skupin a podskupin motoru, převodovky, řízení, elektrické instalace, protipožárního systém, seřizovací práce apod. Celkem práce na uvedení 15 BVP-2 do provozuschopného stavu trvaly půl roku.


Fotografie:
74. mechanizovaný prapor - https://www.74lmopr.army.cz/

CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#652768 Verze : 3
BVP-2 z výzbroje 1. roty bojové ženijní podpory 153. ženijního praporu při výcviku, květen 2021.


Fotografie:
153. ženijní prapor - www.153zpr.army.cz

CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#672810 Verze : 0
Dvojice BVP-2 z výzbroje 74. mechanizovaného praporu při výcviku ve Vojenském újezdu Březina, srpen 2021. Jednotky praporu procvičily činnosti spojené s výcvikem na bojových vozidlech pěchoty, bojové drily, kdy reagovali na činnost nepřítele v různých situacích, a boj v zastavěných oblastech se zaměřením na vstupy do místností a pohyb v nich. Pozornost byla rovněž zaměřena na střeleckou přípravu, boj zblízka a tělesnou přípravu, aby si vojáci udrželi fyzickou a psychickou odolnost.


Fotografie:
74. mechanizovaný prapor - 74lmopr.army.cz

CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#699149 Verze : 0
Bojová vozidla pěchoty BVP-2 z výzbroje 2. mechanizované roty 74. mechanizovaného praporu na cvičení Iron Wolf-II v Litvě, říjen 2022.


Cvičení Iron Wolf 2022-II, jedno z největších mezinárodních vojenských cvičení v Litvě, začalo v pondělí 17.10.2022. Vojáci z Litvy, Belgie, České republiky, Německa, Nizozemska, Norska, Lucemburska, Velké Británie, USA a Austrálie následující dva týdny cvičili ve výcvikovém prostoru generála Silvestra Žukauskase poblíž Pabradė na východě Litvy a v jeho okolí. Cvičení se zúčastnilo přibližně 3 500 vojáků a 700 kusů těžké vojenské techniky.


2. mechanizovaná rota 74. mechanizovaného praporu byla určena jako hlavní úsilí litevského praporu v ofenzivní části operace. Prostor působení byl hustě zalesněn a nepřítel měl předem vybudovanou obranu, se spoustou ženijních zátarasů (minová pole protitankové, protipěchotní i kombinované, protitankové příkopy a stěny a další). Využívaly se moderní technologie jako termokamery a drony. Pomocí těchto prostředků byla naváděna nepřímá palba na pozice české jednotky. Na vybudování prostoru obrany rota využívala přidělené pásové dozery, lopatová rypadla a množství ženijního materiálu. Po prolomení obrany rota prováděla manévrovou obranu a částečně i boj v zastavěné oblasti.


Fotografie:
https://twitter.com/BG_LTU_eFP
ga-ie.facebook.com

CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


CZK - BVP-2 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-BVP-2-t10482#708262 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více