Main Menu
User Menu

Sloučená jezdecká brigáda [1939-1939]

Zbiorowa Brygada Kawalerii/Combined Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Sloučená jezdecká brigáda
Originální název:
Original Name:
Zbiorowa Brygada Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecká operační skupina Abraham a zbytky Pomořanské jezdecké brigády
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.09.1939-29.09.1939 Operační skupina Knoll-Kownacki
Dislokace:
Deployed:
23.09.1939-29.09.1939 Varšava/budova Hlavního inspektorátu ozbrojených sil v Ujazdovských álejích /

Velitel:
Commander:
23.09.1939-25(?).09.1939 Abraham, Roman (generał brygady, dr) 1)
25(?).09.1939-29(?).09.1939 Strzelecki, Leon (pułkownik dyplomowany kawalerii) 2)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.09.1939-29.09.1939 Grzeżułko, Tadeusz (major dyplomowany kawalerii) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.09.1939-29.09.1939 14. hulánský pluk
23.09.1939-29.09.1939 15. hulánský pluk
23.09.1939-29.09.1939 17. hulánský pluk
23.09.1939-27.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
23.09.1939-29.09.1939 9. hulánský pluk
23.09.1939-29.09.1939 Jízdní četa polního četnictva č. 7
23.09.1939-29.09.1939 Spojovací eskadrona Sloučené jezdecké brigády
23.09.1939-29.09.1939 Zákopnická eskadrona Sloučené jezdecké brigády
23.09.1939-29.09.1939 Štábní eskadrona Sloučené jezdecké brigády
27.09.1939-29.09.1939 7. pluk jízdních střelců

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka: Note:
1) Do 23.09.1939 byl velitelem Jezdecké operační skupiny Abraham. Pravděpodobně hospitalizován po zranění krku, které utrpěl v boji už 18. září.
2) Do 23.09.1939 byl velitelem Podolské jezdecké brigády. V organizačním rozkazu Sloučené jezdecké brigády ze dne 23.09.1939 je určen jako zástupce velitele brigády. V dochovaných rozkazech velitele Operační skupina "Obrana Varšavy" a velitele obranného úseku „Západ“ ze dne 25.09.1939 je však označen jako velitel brigády.
3) Od 16.09.1939 do 23.09.1939 byl náčelníkem štábu Jezdecké operační skupiny Abraham.
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968.

URL : https://www.valka.cz/Sloucena-jezdecka-brigada-1939-1939-t70035#461008Verze : 0
MOD
Sestava brigády:


Velitelství:
velitel – brigádní generál Roman Abraham
zástupce velitele – diplomovaný plukovník Leon Strzelecki
náčelník štábu – diplomovaný major Tadeusz Grzeżułko


Operační oddělení:
I. důstojník – diplomovaný rytmistr Marian Jarząbkiewicz
zvědný důstojník – diplomovaný kapitán Marian Winogrodzki


Ubytovatelské oddělení:
ubytovatel – diplomovaný major – Grzegorz Dobrowolski
zástupce – kapitán v záloze Wojciech Podemski
náčelník intendanční služby – kapitán Marian Podraszko
proviantní důstojník – poručík Boczar
hospodářský důstojník – podporučík Szczepski


Hlavní stan:
velitel hlavního stanu – rytmistr Roman Łoziński
lékař – kapitán dr Witold Starkiewicz
- poručík lek. Aleksander Breżezowski
veterinární lékař – kapitán dr Leon Demciuch
kaplan – major kněz Adolf Fedorowicz
ordonanční důstojníci – podporučík v záloze Ludomił Pułaski
- poručík v záloze Władysław Przybysławski
čtyři kurýrní důstojníci
četa polního četnictva – poručík Adam Kostrzewa


Štábní eskadrona:
velitel – poručík Albert Wojciechowski (od 2. švališerského pluku)
jezdecká četa 15. hulánského pluku
kulometné družstvo (od 7. pluku jízdních střelců)
protitanková dělostřelecká četa (od 7. pluku jízdních střelců)
trén


Jednotky:
9. malopolský hulánský pluk – diplomovaný podplukovník Klement Stanisław Rudnicki
14. jazlovecký hulánský pluk – plukovník Edward Józef Godlewski
15. poznaňský hulánský pluk – major Kazimierz Chłapowski
17. velkopolský hulánský pluk krále Boleslava Chrabrého – plukovník Ignacy Kowalczewski
7. jezdecký dělostřelecký oddíl – podplukovník Ludwik Sawicki
ženijní eskadrona – rytmistr Bolesław Krajewski
velitel spojovací služby – major Ferdynand Beck
spojovací eskadrona – poručík Jerzy Olszewski


nařízené sestavy jezdeckých pluků:
velitelství
spojovací četa
ženijní družstvo
dvě jezdecké eskadrony
kulometná četa
dva protitankové kanony
jedno polní dělo
bojový trén:
velitelský vůz
čtyři muniční vozy
dvě polní kuchyně


Přebytky pluků pod velením diplomovaného podplukovníka Witolda Święcického měly být shromážděny v kasárnách 1. švališerského pluku.


Literatura:
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Organizační rozkaz velitele Sloučené jezdecké brigády, Centralne Archiwum Wojskowe, sign. II/13/4, k. 46-48 in:Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 393-395.
URL : https://www.valka.cz/Sloucena-jezdecka-brigada-1939-1939-t70035#246623Verze : 0
MOD