Main Menu
User Menu

2. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

2 bateria 7 Dywizjonu Artylerii Konnej/2nd Battery of the 7th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
2. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
2 bateria 7 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-30.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Poznań/kasárny oddílu /
25.08.1939 Poznaň/kasárny oddílu-Kórnik-prostor Radzewo/přesun /
25.08.1939-26.09.1939 prostor Radzewo/? /
26.08.1939-03.09.1939 prostor Radzewo/Czmoń/? / (baterie bez čety) 3)
03.09.1939 prostor Radzewo/Czmoń-Witowo/přesun /
03.09.1939-04.09.1939 Witowo/? /
04.09.1939-05.09.1939 prostor Witowo-prostor Gorazdowo/Borzykowo/Małe Cieśle (dvůr Dąbrowa)/noční přesun /
05.09.1939-06.09.1939 prostor Gorazdowo/Borzykowo/Małe Cieśle (dvůr Dąbrowa)/? /
06.09.1939 prostor Gorazdowo-Słupca-Konin-Tuliszków-Turek/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Turek-Uniejów/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 Uniejów-prostor Dąbie-Błonie-Daszyna-Leszno-les severně Strzegocin/přesun /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Strzegocin-Wały-Konary-Łęki Kościelne-Szewce-Tomczyce-Dębowa Góra-prostor Wojdówka (boj)/přesun /
10.09.1939 prostor Wojdówka (boj)-Piotrowice (boj)-Rulice (boj)-les Stanisławów (prostor Psary/Polesie)/přesun /
11.09.1939 okraj lesa východně Marianów (boj)/? /
11.09.1939-12.09.1939 východně Marianów-severně Ziewanice (boj)-prostor Helenów(?)/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Helenów(?)-???-Zduny/noční přesun /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Zduny-Szymanowice-Błędów-Wicie-Jeziorko-Szwarocin-prostor Rybno/noční přesun /
14.09.1939 prostor Rybno-Ruszki-Młodzieszyn-les Biała Góra (západně Marysin) (boj)/přesun /
15.09.1939 východní okraj lesa Biała Góra (západně Marysin) (boj)/? /
16.09.1939 východní okraj lesa Biała Góra (západně Marysin)-Witkowice-Miszory-Famułki Królewskie-les severně Cisowe (boj)/přesun /
17.09.1939 východně Cisowe (hájenka Dębowskie) (boj)/? /
17.09.1939-18.09.1939 východně Cisowe (hájenka Dębowskie)-Stara Dąbrowa-Wędziszew-Sowia Wola/noční přesun /
18.09.1939 Sowia Wola-prostor Janówek-Adamówek-Kaliszki-les prostor Palmiry/přesun /
18.09.1939-19.09.1939 les prostor Palmiry-prostor Pociecha/noční přesun /
19.09.1939 prostor Pociecha (boj)-severně Sieraków (boj)/? /
19.09.1939-20.09.1939 prostor Sieraków-prostor hájenka Smolarnia-prostor Dąbrowa Leśna/noční přesun /
20.09.1939 prostor Dąbrowa Leśna (boj)-Łomianki-Buraków-Młociny-Varšava/přesun /
21.09.1939 Varšava/Bielany-Varšava/Łazienki/přesun /
21.09.1939-25.09.1939 Varšava/Łazienki /
25.09.1939-29.09.1939 Varšava/ul. Frascati /
29.09.1939-30.09.1939 Varšava/park v Łazienkach /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-30.09.1939 Olszewski, Wiktor (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
20.09.1939 už po příchodu do prostoru Varšavy (Młociny) ztratila baterie v důsledku leteckého bombardování jeden kanón.
Poznámka:
Note:
1) Baterie zanikla v rámci oddílu při kapitulaci Varšavy. 28.09.1939 byla podepsána kapitulace, 29.09.1939 se oddíl shromáždil na určeném shromaždišti a 30.09.1939 složil zbraně. Většina důstojníků padla do zajetí.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-26.08.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
26.08.1939-02.09.1939 17. hulánský pluk
03.09.1939-04.09.1939 68. pěší pluk (17. pěší divize)
05.09.1939-06.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
07.09.1939-10.09.1939 17. hulánský pluk
10.09.1939-12.09.1939 15. hulánský pluk
12.09.1939-13.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
13.09.1939-14.09.1939 17. hulánský pluk
14.09.1939 7. pluk jízdních střelců
15.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
16.09.1939-17.09.1939 7. pluk jízdních střelců
17.09.1939 14. hulánský pluk
17.09.1939-30.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
3) Jedna četa byla odvelena k podpoře odřadu „Czempiń“ a měla palebná stanoviště u obce Czacz.
Zdroje:
Sources:

www.7dak.pl
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987.
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Szacherski, Zbigniew: Wierni przysiędze, Institut Wydawniczy „PAX“, Warszawa 1966
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/2-baterie-7-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t182164#533122Verze : 1
MOD

Velitelská sestava 2. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 24.08.1939-30.09.1939 kapitán dělostřelectva Wiktor Olszewski 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-12.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze, dr Zygmunt Konrad Nowakowski 2)
12.09.1939-30.09.1939 ???, ???
palebný důstojník – 24.08.1939-30.09.1939 poručík dělostřelectva Władysław Wojciech Fazan 3)
velitel I. čety – 24.08.1939-30.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze mgr Stanisław Józef Bronisław Kasznica 4)
velitel II. čety - 24.08.1939-30.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Marian Antoni Szymon Idziński 5)


Poznámka:
1) Po kapitulaci Varšavy se dostal do německého zajetí, z něhož byl koncem roku 1941 propuštěn z důvodu nemoci (tuberkuloza). Po příchodu do Varšavy se zapojil pod pseudonymem „Olcha“ do ozbrojeného odboje v rámci Zemské armády. Ve Varšavském povstání bojoval jako velitel 1. oddílu jízdního dělostřelectva „Bem“ Zemské armády. Při ústupu jednotky byl Němci zadržen. Není však uveden v seznamu zajatých. Po válce se vrátil do Polska. Zemřel 21.01.1970 ve věku 71 let.
www.7dak.pl
2) Doktor práv. 12.09.1939 byl v boji u obce Ziewaniczki zraněn a byl dopraven do nemocnice ve městě Kutno. 17.01.1940 z nemocnice utekl a dostal se do Varšavy, kde se zapojil do ozbrojeného odboje v řadách Tajné polské armády (Tajna Armia Polska (TAP)). Jako kurýr byl po přechodu hranice zadržen slovenskou policií. Po útěku přes Maďarsko, Jugoslávii, Bulharsko a Turecko se 05.10.1940 dostal do města Haifa a později do polského vojenského tábora v palestinském Latrunu, kde byl zařazen ke Karpatskému dělostřeleckému pluku Samostatné brigády karpatských střelců. S ním prošel bojovou cestu v Libii a Egyptě. V květnu 1942 byl odvelen ke 3. lehkému dělostřeleckému pluku. V létě 1942 byl povýšen do hodnosti poručíka. Po absolvování kurzu styčných důstojníků s letectvem a vyhodnocovatelů leteckých snímků byl v prosinci 1943 převelen k polské 318. peruti RAF. 13.08.1944 přijel do Anglie, kde pracoval na jednom z ministerstev a byl asistentem na polské právnické fakultě v Oxfordu. V listopadu 1946 se vrátil do Polska a žil v Poznani. Tam 26.08.1993 zemřel ve věku 81 let.
www.7dak.pl
3) Po kapitulaci Varšavy se dostal do německého zajetí. Po osvobození se vrátil do Polska. Zemřel začátkem 80. let
www.7dak.pl
4) Magistr práva. Po kapitulaci Varšavy se vyhnul zajetí a zapojil se do odbojové politicko-vojenské činnosti v rámci válečné struktury předválečného Národně-radikálního tábora ABC (Obóz Narodowo-Radykalny „ABC“) – Skupina „Szańca“ (Grupa „Szańca“) a Ještěrčího svazu (Związek Jaszczurczy) a v létech 1943-1947 v rámci Národních ozbrojených sil (Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)). Od srpna 1945 do 15.02.1947 byl v hodnosti podplukovníka posledním velitelem Národních ozbrojených sil jako protikomunistické odbojové organizace. 15.02.1946 byl zatčen příslušníky Bezpečnostního úřadu (Urząd Bezpieczeństwa). 02.03.1948 byl odsouzen k trestu smrti zastřelením. Rozsudek byl vykonán 12.05.1948 v mokotovské věznici ve Varšavě.
www.7dak.pl
5) Po kapitulaci Varšavy se vyhnul zajetí a zapojil se do odbojové činnosti. Po válce se usadil ve Vratislavi (Wrocław) a byl divadelním hercem. Zemřel ve Vratislavi 19.03.1995 ve věku nedožitých 82 let.
pamieciprzyszlosc.pl
www.7dak.pl

Zdroje:
www.stankiewicze.com
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-7-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t182164#533127Verze : 0
MOD