Main Menu
User Menu

3. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

3 bateria 7 Dywizjonu Artylerii Konnej/3rd Battery of the 7th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
3. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
3 bateria 7 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
3. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-28.08.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva
28.08.1939-04.09.1939 7. pluk jízdních střelců 2)
05.09.1939-30.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25(26?).08.1939 Poznaň/kasárny oddílu /
25(26?).08.1939 Poznaň-Biedrusko/přesun /
25(26?).08.1939-28.08.1939 Biedrusko/? /
28.08.1939 Biedrusko-prostor Murowana Goślina/přesun /
29.08.1939 prostor Murowana Goślina-prostor Uchorowo/Słomowo/přesun /
29.08.1939-04.09.1939 prostor Uchorowo/Słomowo/? /
04.09.1939 prostor Uchorowo/Słomowo- Murowana Goślina-severně Bolechowo/přesun /
05.09.1939 Bolechowo-Owińska-Czerwonak-Swarzędz-Bieganowo/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 Bieganowo-Środa Wielkopolska-Miłosław-Gorazdowo/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Gorazdowo-Lądek-Golina-Konin-prostor Żychlin (Brzeźno)/noční přesun /
07.09.1939 prostor Żychlin (Brzeźno)-???-les západně Koło/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 les západně Koło-Koło-Grabów-prostor Daszyna/noční přesun /
08.09.1939 prostor Daszyna/? /
09.09.1939 prostor Daszyna-severně Sobota/Kościuszki(?)-les severně Sobota/přesun /
10.09.1939 les severně Sobota-Sobota-Wola Kałkowa-Bielawy-Rulice-Stanisławów (boj)/přesun /
11.09.1939 dvůr Stanisławów-jižně Helenów (boj)/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 prostor jižně Helenów-prostor dvůr Psary/Polesie/noční přesun /
12.09.1939 prostor dvůr Psary/Poesie-prostor Helenów (boj)-???/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 ???-Chruślin-Urzecze-Zduny Kościelne-Niedźwiada/noční přesun /
13.09.1939-14.09.1939 Niedźwiada-Chąśno-Błędów-Wicie-Litynek-Złota/noční přesun /
14.09.1939 Rybno-Młodzieszyn-les Biała Góra-západně Marysin (boj)/přesun /
15.09.1939-16.09.1939 západně Marysin (boj)/? /
16.09.1939-17.09.1939 západně Marysin-Brochów (Witkowice?)-Janów-Famułki Brochowskie-Bieliny-prostor Łubiec-???/přesun / 4)
18.09.1939 ???-prostor Stara Dąbrowa-Dąbrówka-Cybulice Duże-Czeczotki-Kazuń Bielany (Niemiecki?)-Małocice-Łosia Wólka-Adamówek-Pociecha/přesun /
18.09.1939-19.09.1939 Pociecha-severozápadně Sieraków/noční přesun /
19.09.1939 severozápadně Sieraków (boj)-prostor Sieraków-severozápadně Laski (boj)-???/přesun /
19.09.1939-20.09.1939 ???- prostor hájenka Smolarnia-prostor Dąbrowa Leśna/noční přesun /
20.09.1939 prostor Dąbrowa Leśna (boj)-Łomianki-Buraków-Młociny-Varšava/přesun /
21.09.1939 Varšava/Bielany-Varšava/Łazienki/přesun /
21.09.1939-25.09.1939 Varšava/Łazienki /
25.09.1939-29.09.1939 Varšava/ul. Myśliwiecka /
29.09.1939-30.09.1939 Varšava/park v Łazienkach /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-19.09.1939 Korczakowski, Józef (porucznik artylerii)
19.09.1939-20.09.1939 Wierzbicki, Zbigniew Jan (podporucznik artylerii)
20.09.1939-22.09.1939 Smosarski, Ignacy Czesław (kapitan artylerii)
22.09.1939-30.09.1939 Dłużniewski, Jan (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
11.09.1939 v boji u obce Helenów s průzkumným praporem 24 (24. pěší divize) baterie ztratila 6 padlých, 12 zraněných a kolem 40 koní. Kanóny byly dočasně znehybněny. Teprve pomoc Eskadrony průzkumných tanků č. 71 a dvou eskadron 17. hulánského pluku umožnila jejich stažení do bezpečí. Do večera byly stavy doplněny vojáky muniční kolony a koňmi ostatních baterií oddílu a 17. hulánského pluku.
Poznámka:
Note:
1) Baterie zanikla v rámci oddílu při kapitulaci Varšavy. 28.09.1939 byla podepsána kapitulace, 29.09.1939 se oddíl shromáždil na určeném shromaždišti a 30.09.1939 složil zbraně. Většina důstojníků padla do zajetí.
2) V tomto období byla baterie společné se 7. plukem jízdních střelců vyčleněna ze sestavy brigády a byla organizačně i operačně podřízena jeho veliteli.
3) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-25(26?).08.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
25(26?).08.1939-15.09.1939 7. pluk jízdních střelců
15.09.1939-16.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
16.09.1939-18.09.1939 15. hulánský pluk (7. pluk jízdních střelců?)
18.09.1939-19.09.1939 7. pluk jízdních střelců
19.09.1939-30.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
4) Abraham a Bauer s Polakem uvádějí, že baterie byla v tomto období v sestavě pochodové kolony 15. hulánského pluku, ale Szacherski uvádí, že v tomto období ustupovala se 7. plukem jízdních střelců. Zarzycki se přiklání k první verzi s tím, že se baterie v blíže neurčeném prostoru od 15. pluku odpojila a připojila se ke koloně 7. pluku, který však ustupoval o několik kilometrů severněji. Zde je uvedena pochodová osa 15. hulánského pluku.
Zdroje:
Sources:
www.7dak.pl
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987.
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Szacherski, Zbigniew: Wierni przysiędze, Institut Wydawniczy „PAX“, Warszawa 1966
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/3-baterie-7-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t182248#533287Verze : 1
MOD

Velitelská sestava 3. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 24.08.1939-19.09.1939 poručík dělostřelectva Józef Korczakowski 1)
19.09.1939-20.09.1939 podporučík dělostřelectva Zbigniew Jan Wierzbicki 2)
20.09.1939-22.09.1939 kapitán dělostřelectva Ignacy Czesław Smosarski 3)
22.09.1939-30.09.1939 kapitán dělostřelectva Jan Dłużniewski 4)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-19.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze mgr Wacław Leonard Micuta 5)
19.09.1939-30.09.1939 ???, ???
palebný důstojník – 24.08.1939-06.10.1939 podporučík dělostřelectva Zbigniew Jan Wierzbicki 2)
velitel I. čety – 24.08.1939-20.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze mgr Jan Władysław Kasznica 6)
23(?).09.1939 poručík dělostřelectva v záloze hrabě Maciej Zbigniew Kurnatowski 7)
velitel II. čety - 24.08.1939-13.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Jan Wiland 8)


Poznámka:
1) Padl při probíjení se do obklíčené Varšavy v boji s jednotkami 1. lehké divize u obce Sieraków.
2) Po smrti velitele baterie v boji převzal velení a baterii dovedl do Varšavy. Večer předal velení baterie. Po kapitulaci Varšavy v německém zajetí. Po válce se vrátil do Polska a v roce 1965 emigroval do Belgie, kde v rose 2010 zemřel ve věku 92 let.
3) Zarzycki uvádí Ignacy Smolarski, Domański a seznam zajatých uvádějí Czesław Smosarski, ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) je uveden jako zde. Do 14(?).09.1939 byl velitelem 8. houfnicové baterie 26. lehkého dělostřeleckého pluku. V bitvě na Bzuře byla jeho baterie rozprášena útokem tanků 4. tankové divize u města Sochaczew a on se dostal do Varšavy. Tam byl dočasně přidělen jako velitel 3. baterie. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí.
4) Do léta 1939 byl velitelem 2. baterie. V létě byl převelen na funkci důstojníka štábu velitele dělostřelectva 17. pěší divize. Po bitvě na Bzuře se kolem 20.09.1939 probil s částí zbytkú divize do obklíčené Varšavy. Tam byl jako bývalý velitel baterie oddílu jmenován velitelem 3. baterie. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Válku přežil.
www.bohaterowie1939.pl
5) Magistr ekonomie. 19.09.1939 byl v boji u obce Laski těžce zraněn a do března 1940 byl léčen v jedné z varšavských nemocnic. V březnu 1940 byl z nemocnice převezen do přechodného zajateckého tábora a později do polní nemocnice v Ostrzeszowie Wielkopolskim. V květnu 1940 z nemocnice uprchl a vrátil se do Varšavy. Tam se zapojil do ozbrojeného odboje pod krycím jménem „Wacek“ v řadách Tajné polské armády (Tajna Armia Polska), později Šedých zástupů (Szare Szeregi) a Zemské armády (Armia Krajowa (AK)). Po obsazení Lvova Němci v roce 1941 tam organizoval konspirační hnutí. Od července do září 1942 byl zadržován gestapem. Po propuštění pokračoval v odbojové činnosti. V létě 1944 přijel do Varšavy a stal se dispozičním důstojníkem velitele praporu „Zośka“. Když druhého dne Varšavského povstání (02.08.1944) povstalci dobyli 2 bojeschopné tanky Pz.Kpfw. V "Panther" Ausf. G, byl jmenován velitelem jediné povstalecké tankové čety. 12.08.1939 byl v boji zraněn. Po zničení obou tanků a přechodu kanály na Mokotów odešel 20.09.1944 do nemocnice. Z Varšavy byl evakuován s civilním obyvatelstvem. V roce 1948 vycestoval i s rodinou do Švýcarska, kde se trvale usadil. Pracoval pro různé struktury OSN m.j. v Belgickém Kongu a Čadu. Zemřel v Ženevě 21.09.2008 ve věku nedožitých 93 let. V roce 1940 byl povýšen do hodnosti poručíka, v září 1944 do hodnosti kapitána a v únoru 2000 do hodnosti podplukovníka.
www.klub-generalagrota.pl
www.1944.pl
www.info-pc.home.pl
6) Magistr zemědělství. Od noci 19./20.09.1939, kdy prováděl průzkum v oblasti hájenky Sieraków, do DD.MM.196R uznán za nezvěstného. Jeho tělo bylo identifikováno při exhumaci padlých teprve v šedesátých létech minulého století.
7) Abraham uvádí Maciej Kurnatowski, internetový zdroj uvádí Maciej Zbigniew Kurnatowski. Zarzycki uvádí Maciej Zbigniew Zygmunt Stanisław Jan de Byłyń-Kurnatowski. V dynastické genealogii uváděn jako hrabě Maciej Zbigniew Kurnatowski.
Do reorganizace oddílu ve dnech 22.-24.09.1939 byl styčným důstojníkem oddílu. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po válce se vrátil do Polska a žil ve městě Štětín, kde také 17.05.1992 zemřel ve věku nedožitých 81 let.
www.7dak.pl
genealogia.grocholski.pl
8) 20(21?).09.1939 byl při ústupu do Varšavy zraněn. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.


Zdroje:
www.7dak.pl
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Domański, Witold S.: 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1997
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/3-baterie-7-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t182248#533288Verze : 0
MOD