Main Menu
User Menu

1. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

1 bateria 7 Dywizjonu Artylerii Konnej/1st Battery of the 7th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
1. baterie 7 oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
1 bateria 7 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
1. baterie 7 oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-30.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26(?).08.1939 Czmoń/? / 3)
27.08.1939-03.09.1939 prostor Radzewo/? /
03.09.1939 prostor Radzewo-Czmoń-Zbrudze-prostor Śrem (jedna četa prostor Dolsk, druhá četa prostor Krzywin)/? /
04.09.1939 prostor Śrem (jedna četa prostor Dolsk, druhá četa prostor Krzywin)/? /
04.09.1939-05.09.1939 prostor Śrem-Zaniemyśl-Środa Wielkopolska-Szlachcin-Winna Góra (Winnogóra)-Miłosław-Mikuszewo-Borzykowo-prostor Gorazdowo/přesun /
06.09.1939 prostor Gorazdowo-Ciążeń-Ląd-Zagorów-Grabienice-Rychwał-Tuliszków-Turek/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Turek-Uniejów/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 Uniejów-Dąbie-Grabów-Daszyna-prostor Chrząstówek (boj)-prostor Strzegocin/přesun /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Strzegocin-Wały-prostor Rybie/noční přesun /
09.09.1939 prostor Rybie-jihozápadni okraj lesa Wewiórz (boj)-prostor Bielawka/přesun /
10.09.1939 prostor Bielawka (boj)-Piotrowice (boj)/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 Piotrowice-les Stanisławów-jižně dvůr Psary/Polesie /noční přesun /
11.09.1939-12.09.1939 jižně dvůr Psary/Polesie (boj)/přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Psary/Polesie-Sobota (Chruślin?)-jižně Szymanowice/noční přesun /
13.09.1939-14.09.1939 jižně Szymanowice-Chąśno-Błędów-Boczki-les Braki/noční přesun /
14.09.1939 les Braki-Szwarocin-Cypriany (Cyprianka?)-Nowa Wieś-Sarnów-prostor Młodzieszyn (Juliopol?) (boj)/přesun /
15.09.1939 prostor Radziwiłka (boj)/prostor /
16.09.1939 prostor Radziwiłka (Marysin?)-Witkowice-Miszory-Famułki Królewskie-les severně Cisowe (boj)/přesun /
17.09.1939 východně Cisowe (hájenka Dębowskie) (boj)/přesun /
17.09.1939-18.09.1939 východně Cisowe (hájenka Dębowskie)-Stara Dąbrowa-Wędziszew-Sowia Wola/noční přesun /
18.09.1939 Sowia Wola-prostor Janówek-Adamówek-Kaliszki-les prostor Palmiry/přesun /
18.09.1939-19.09.1939 les prostor Palmiry-prostor Pociecha/noční přesun /
19.09.1939 prostor Pociecha (boj)-severně Sieraków (boj)/? /
19.09.1939-20.09.1939 prostor Sieraków-prostor hájenka Smolarnia-prostor Dąbrowa Leśna/noční přesun /
20.09.1939 prostor Dąbrowa Leśna (boj)-Łomianki-Buraków-Młociny-Varšava/přesun /
21.09.1939 Varšava/Bielany-Varšava/Łazienki/přesun /
21.09.1939-25.09.1939 Varšava/Łazienki /
25.09.1939-29.09.1939 Varšava/u nemocnice Svatého Lazara (ul. Książęca) /
29.09.1939-30.09.1939 Varšava/park v Łazienkach /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-30.09.1939 Nagórski, Edward Józef (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
Poznámka:
Note:
1) Baterie zanikla v rámci oddílu při kapitulaci Varšavy. 28.09.1939 byla podepsána kapitulace, 29.09.1939 se oddíl shromáždil na určeném shromaždišti a 30.09.1939 složil zbraně. Většina důstojníků padla do zajetí.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-28.08.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
28.08.1939-03.09.1939 Obranný úsek „Śrem“ (II. prapor 55. pěšího pluku a prapor Národní obrany „Leszno“).
03.09.1939-09.09.1939 15. hulánský pluk
08.09.1939 krátkodobá palebná podpora Cyklistické eskadrony Velkopolské jezdecké brigády u obce Topola Królewska.
09.09.1939-11.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
11.09.1939-12.09.1939 17. hulánský pluk
13.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
13.09.1939-14.09.1939 15. hulánský pluk
14.09.1939-16.09.1939 17. hulánský pluk
17.09.1939 7. pluk jízdních střelců
17.09.1939-19.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
19.09.1939 17. hulánský pluk
19.09.1939-30.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
3) Mírovou posádkou baterie bylo město Poznaň, ale v srpnu byl celý oddíl na cvičení u města Śrem. 22.08.1939 obdržel velitel oddílu rozkaz k návratu do kasáren. Na místě však zůstala 1. baterie, která byla zmobilizována v obci Czmoń.
Zdroje:
Sources:

Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987.
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Szacherski, Zbigniew: Wierni przysiędze, Institut Wydawniczy „PAX“, Warszawa 1966
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/1-baterie-7-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t182144#533059Verze : 1
MOD

Velitelská sestava 1. baterie 7 oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 24.08.1939-30.09.1939 kapitán dělostřelectva Edward Józef Nagórski 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-30.09.1939 podporučík dělostřelectva Bolesław Borzęcki 2)
palebný důstojník – 24.08.1939-30.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Bohdan Józef Jan Kolszewski 3)
velitel I. čety – 24.08.1939-30.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Władysław Sobieszczański 4)
velitel II. čety - 24.08.1939-30.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Bohdan Bolesław Jan Trąmpczyński 5)
23.09.1939-30.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Jan Nowaczyński 6)


Poznámka:
1) Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po uvolnění ze zajetí byl odvelen k 1. karpatskému lehkému dělostřeleckému pluku 3. divize karpatských střelců do Itálie, kde byl zařazen do funkce pobočníka. Po demobilizaci zůstal ve Velké Británii. Zemřel ve městě Nottingham 21.05.1988 ve věku nedožitých 80 let. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 12 208).
www.7dak.pl
2) Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Zemřel 10.11.1987 ve věku 74 let.
www.7dak.pl
3) Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po ukončení války žil ve Velké Británii.
www.7dak.pl
4) 19.09.1939 byl v boji zraněn, ale pravděpodobně zůstal i nadále velitelem čety. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po osvobození se vrátil do Polska, kde pracoval v justici. Zemřel 06.05.2011 v Bydhošti ve věku 102 let.
www.7dak.pl
5) Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po válce se vrátil do Polska a získal titul doktora ekonomie. Zemřel 13.06.1996 ve věku 83 let.
www.7dak.pl
6) Do DD.09.1939 byl velitelem 745. vozatajské kolony Velkopolské jezdecké brigády. Jeho kolona byla zničena při ústupu Kampinoským pralesem. On se prodral do Varšavy a od 23.09.1939 byl zařazen do stavu baterie na neznámou funkci. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí.
www.7dak.pl


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
www.wbc.poznan.pl
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/1-baterie-7-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t182144#533060Verze : 1
MOD