Main Menu
User Menu

708. pěší divize [1941-1944]

708th Infantry Division / 708. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
708. pěší divize
Originální název:
Original Name:
708. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.05.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
04.09.1944
Nástupce:
Successor:
708. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.05.1941-DD.06.1941 ?
DD.06.1941-DD.06.1942 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXI
DD.06.1942-DD.08.1944 LXXX. armádní sbor
DD.08.1944-04.09.1944 II. výsadkový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
03.05.1941-01.03.1942 Drobnig, Walter (Generalmajor)
01.03.1942-30.07.1943 Wilck, Hermann (Generalleutnant)
30.07.1943-09.08.1944 Arndt, Edgar (Generalmajor)
09.08.1944-19.08.1944 Gerloch, Bruno (Oberst)
19.08.1944-24.08.1944 Arndt, Edgar (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Oddíl pobřežního dělostřelectva pozemního vojska 1280
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Oddíl pobřežního dělostřelectva pozemního vojska 1282

Ručně vyplněné položky:
02.05.1941-04.09.1944 Divizní jednotky 708
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/708-pesi-divize-1941-1944-t11574#486771Verze : 1
MOD
708. pěší divize byla zničena u Falaise v srpnu 1944.

Operace:
Německo (05/1941 - 11/1941)
Francie (11/1941 - 10/1943)
Východní fronta - střední sektor (10/1943 - 02/1944)
Francie (02/1944 - 08/1944)

Organizace:

1941
Pěší pluk 728
Pěší pluk 748
Dělostřelecký oddíl 658
Protitanková rota 708
Ženijní rota 708
Spojovací rota 708

1944
Granátnický pluk 728
Granátnický pluk 748
Dělostřelecký pluk 1708
Prapor divizních mušketýrů 078
Protitanková rota 708
Ženijní prapor 708
Sanitní oddíl 708
Polní doplňovací prapor 708
Rota protiletadlového dělostřelectva 708
URL : https://www.valka.cz/708-pesi-divize-1941-1944-t11574#37043Verze : 0
MOD