Main Menu
User Menu

25. pěší divize [1936-1940]

25th Infantry Division

25. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
25. pěší divize
Originální název:
Original Name:
25. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.11.1940
Nástupce:
Successor:
25. pěší divize (motorizovaná)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1936-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.12.1939 IX. armádní sbor
DD.12.1939-DD.05.1940 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.05.1940-DD.06.1940 12. armáda
DD.06.1940-12.07.1940 XVIII. armádní sbor
12.07.1940-25.07.1940 XXXVIII. armádní sbor
25.07.1940-DD.09.1940 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.09.1940-DD.10.1940 Skupina armád C
DD.10.1940-03.10.1940 Velitelství záložního vojska
03.10.1940-15.11.1940 XXIV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.04.1936-06.10.1936 Schaller-Kalide, Hubert (Generalmajor)
06.10.1936-16.10.1939 Hansen, Christian (Generalleutnant)
16.10.1939-15.11.1940 Clößner, Erich Heinrich Philipp Karl Albert Reinhard (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.1939-DD.10.1939 Knesch, Hinrich (Oberstleutnant)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
04.06.1940-15.11.1940 Gaedcke, Ludwig Heinrich (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1936-15.11.1940 Dělostřelecký pluk 25
01.04.1936-15.11.1940 Pěší pluk 35
06.10.1936-01.04.1940 Protitankový oddíl 25
06.10.1936-15.11.1940 Pěší pluk 119
12.10.1937-15.11.1940 Ženijní prapor 25
01.04.1940-15.11.1940 Oddíl stíhačů tanků 25

Ručně vyplněné položky:
01.04.1936-15.11.1940 Pěší divize 35
01.04.1936-06.10.1936 Pěší divize 87
01.04.1936-06.10.1936 Pěší divize 109
06.10.1936-15.11.1940 Pěší divize 13
06.10.1936-15.11.1940 Pěší divize 119
06.10.1936-15.11.1940 Dělostřelecký pluk 25
09.10.1936-15.11.1940 Dělostřelecký pluk 61 (I.)
01.04.1936-15.11.1940 Divizní jednotky 25
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-1936-1940-t10647#407293Verze : 0
MOD
25. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-1936-1940-t10647#32609Verze : 0
MOD
1936Divizní jednotky 25 Division Units 25 Divisions-Einheit 25
protitankový oddíl 42 / protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 42 / Anti-tank Section 25 Panzerabwehr-Abteilung 42 / Panzerabwehr-Abteilung 25
ženijní prapor 25 Pioneer Battalion 25 Pionier-Bataillon 25
spojovací oddíl 25. pěší divize Infantry Division Signal Section 25 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 25
1937Divizní jednotky 25 Division Units 25 Divisions-Einheit 25
kulometný prapor 35 Machinegun Battalion 35 Maschinengewehr-Bataillon 35
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerabwehr-Abteilung 25
ženijní prapor 25 Pioneer Battalion 25 Pionier-Bataillon 25
spojovací oddíl 25. pěší divize Infantry Division Signal Section 25 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 25
1938Divizní jednotky 25 Division Units 25 Divisions-Einheit 25
kulometný prapor 55 Machinegun Battalion 55 Maschinengewehr-Bataillon 55
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerabwehr-Abteilung 25
ženijní prapor 25 Pioneer Battalion 25 Pionier-Bataillon 25
spojovací oddíl 25. pěší divize Infantry Division Signal Section 25 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 25
1939Divizní jednotky 25 Division Units 25 Divisions-Einheit 25
pozorovací oddíl 25 Observation Section 25 Beobachtung-Abteilung 25
průzkumný oddíl 25 Reconnaissance Section 25 Aufklärungs-Abteilung 25
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerabwehr-Abteilung 25
ženijní prapor 25 Pioneer Battalion 25 Pionier-Bataillon 25
spojovací oddíl 25. pěší divize Infantry Division Signal Section 25 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 25
polní doplňovací prapor 25 Field Replacement Battalion 25 Felderstatz-Bataillon 25
podpůrná jednotka 25. pěší divize Infantry Division Supply Unit 25 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 25
administrativní služba 25. pěší divize Administrative Service 25 Verwaltungsdienste 25
zdravotnická služba 25. pěší divize Medical Service 25 Sanitätsdienste 25
veterinární rota 25 Veterinary Company 25 Veterinär-Kompanie 25
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-1936-1940-t10647#407297Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


9.39 - 10.39
IX.
1. Armee
C
Saarfpfalz


12.39 - 1.40
Záloha OKH


Neustadt/Holštýnsko


5.40
Záloha
12. Armee
A
Eifel, Belgie


6.40
XVIII.
9. Armee
B
Francie, Aisne


7.40
XXXVIII.
2. Armee
C
Francie, oblast Bourges


8.40
XXXIV.
2. Armee
C
Francie, oblast Bourges


9.40
Záloha

C
Francie, oblast Bourges


10.40
Změna
BdE

Wehrkreis V


URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-1936-1940-t10647#124203Verze : 0