Main Menu
User Menu
Reklama

Zákopnická eskadrona [1939-1939]

Szwadron pionierów/Pioneer squadron

Zákopnická eskadrona – Szwadron pionierów – Pioneer Squadron
Byla samostatnou vojskovou setninou jezdectva v rámci jezdecké brigády. Eskadrona byla v dispozici velitele brigády pod přímým velením velitele eskadrony. Velitel eskadrony byl zároveň odborným poradcem velitele brigády a nadřízeným velitelem všech plukovních zákopnicko-plynových družstev v brigádě a jiných přidělených zákopnických nebo ženijních jednotek. Velitelské funkce plnili důstojníci jezdectva, kteří byli přeškoleni v oblasti ženijního vojska.
Podle „Zákopnické instrukce jezdectva“ („Instrukcja pionierów kawalerii“) z roku 1936 byly v poli jejími hlavními úkoly:
organizace a výstavby přechodů přes vodní překážky
opravy cest
provádění minových zátarasů a destrukcí
chemický boj a protiplynová obrana
výstavba polních opevnění a maskování


Eskadrony existovaly v mírové sestavě jezdeckých brigád, ale nebyly mobilizačními tělesy. Jejich mobilizace probíhala s personálním a materiálním zajištěním určeného mobilizačního tělesa.


Mobilizované zákopnické eskadrony:Zákopnická eskadrona č. (Szwadron pionierów nr) Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina a termín dosažení hotovosti Velitel k 01.09.1939: Nadřízené velitelství k 01.09.1939 Zdroj (Źródło): Poznámka (Uwaga):
Pioneer squadron Mobilisation Formation Mobilisation Centre Mobilization group and standby date Commander as of 01.09.1939: Higher Command on the date 01.09.1939 Source: Note:
1 5. hulánský pluk Ostrołęka žlutá A+30 hod. setník (rotmistrz) Henryk Szela Podleská jezdecká brigáda Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
1st 5th Uhlans Regiment Ostrołęka yellow A+30 hours cavalry captain Henryk Szela Podlaska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
2. 1. oddíl jízdního dělostřelectva Varšava žlutá A+44 hod. major Józef Tadeusz Zdanowicz Mazovská jezdecká brigáda Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995 Przemsza-Zieliński uvádí Zdanowicz-Zemsta
2nd 1st Horse Artillery Battalion Warsaw yellow A+44 hours cavalry major Józef Tadeusz Zdanowicz Mazowiecka Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 from Przemsza-Zieliński - Zdanowicz-Zemsta
3 15. hulánský pluk Poznaň žlutá A+36 hod. setník (rotmistrz) Wacław Bartosiak Velkopolská jezdecká brigáda Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
3rd 15th Uhlans Regiment Poznań yellow A+36 hours cavalry captain Wacław Bartosiak Wielkopolska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
4 12. hulánský pluk Bereźce nad Ikwą zelená Z+36 hod. setník (rotmistrz) Jerzy Jasielski Kresová jezdecká brigáda Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
4th 12th Uhlans Regiment Bereźce nad Ikwą green Z+36 hours cavalry captain Jerzy Jasielski Kresowa Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
5 8. hulánský pluk Krakov žlutá A+36 hod. setník (rotmistrz) Jan Płosso Krakovská jezdecká brigáda Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
5th 8th Uhlans Regiment Kraków yellow A+36 hours cavalry captain Jan Płosso Krakowska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
6 6. hulánský pluk Stanisławów zelená Z+36 hod. setník (rotmistrz) Bolesław I Krajewski Podolská jezdecká brigáda Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
6th 6th Uhlans Regiment Stanisławów green Z+36 hours cavalry captain Bolesław I Krajewski Podolska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
7 4. hulánský pluk Vilno červená A+36 setník (rotmistrz) Józef Lichtarowicz Vilenská jezdecká brigáda Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
7th 4th Uhlans Regiment Wilno red A+36 hours cavalry captain Józef Lichtarowicz Wileńska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
8 21. hulánský pluk Rovno zelená Z+42 hod. setník (rotmistrz) Władysław Bajkowski Volyňská jezdecká brigáda Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
8th 21st Uhlans Regiment Równe green Z+42 hours cavalry captain Władysław Bajkowski Wołyńska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
9 26. hulánský pluk Baranowicze zelená Z+36 hod. setník (rotmistrz) Władysław Wojnikonis Novohradská jezdecká brigáda Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995 Cutter uvádí Wojanikonis
9th 26th Uhlans Regiment Baranowicze green Z+36 hours cavalry captain Władysław Wojnikonis Nowogródzka Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Cutter - Wojanikonis
10 16. hulánský pluk Bydhošť žlutá A+24 hod. setník (rotmistrz) Marceli Woś Pomořanská jezdecká brigáda Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
10th 16th Uhlans Regiment Bydgoszcz yellow A+24 hours cavalry captain Marceli Woś Pomeranian Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
11. 1. hulánský pluk Augustów modrá A+30 hod. setník (rotmistrz) Władysław XI Kozłowski (?) Suvalská jezdecká brigáda Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976 Kosztyła uvádí (podaje) Konstanty Kozłowski
11th 1st Uhlans Regiment Augustów blue A+30 hours cavalry captain Władysław XI Kozłowski (?) Suwalska Cavalry Brigade Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Kosztyła - Konstanty Kozłowski
12. 1. švališerský pluk Varšava žlutá A+60 hod. ? 1. operační skupina jezdectva ? Wróblewski, Jan: Armia „Prusy“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
12th 1st Light Horse Regiment Warsaw yellow A+60 hours ? 1st Cavalry Operational Group ?


Jiné zdroje (źródła, sources):
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005Sestava zmobilizované eskadrony:
velitel – velitel, důstojnický sluha, ordonanc
velitelský roj - trubač, písař, kreslič, zdravotnický poddůstojník, veterinární poddůstojník
I. zákopnická četa – velitel, zástupce velitele, důstojnický sluha, 4 zákopnické roje. 2 soumaři, 1 zákopnická tačanka wz. 36. V četě byl 1 zákopník vyškolen jako kovář a 1 jako zdravotník.
II. zákopnická četa - velitel, zástupce velitele, důstojnický sluha, 4 zákopnické roje. 2 soumaři, 1 zákopnická tačanka wz. 36. V četě byl 1 zákopník vyškolen jako kovář a 1 jako zdravotník.
III. zákopnická četa (chemická) - velitel, zástupce velitele, důstojnický sluha, jízdní chemické družstvo, cyklistické chemické družstvo, 1 chemická tačanka wz. 36, 1 protiplynová tačanka wz. 36
hospodářské družstvo – výkonný poddůstojník, hospodářský poddůstojník, furážní poddůstojník, zbrojní a plynový poddůstojník, materiální poddůstojník, kuchaři, kovář, švec, sedlář, polní kuchyně.
trén – 27 vozů (1 kuchyňský, 2 proviantní, 5 futrážních, 5 muničních ( z toho 1 pro pěchotní munici), 6 materiálních, 6 pro převoz přepravního vybavení, 2 polní kovárny).


Někteří historici uvádějí, že zjištění struktury a vybavení eskadrony je v nynější době velkým problémem. Skutečně se jedná o rozdílně uváděné stavy a vybavení zákopnických eskadron. Proto uvádím pouze orientační stavy z kompilátu jednotlivých níže uvedených zdrojů. V srpnu 1939 měly být do eskadron zařazeny motorizované zatarasovací čety. Ty však nebyly v mobilizačním plánu W 2 uvedeny. Jsou známy motorizované zatarasovací čety Krakovské, Mazovské, Novohradské, Podleské a Pomořanské jezdecké brigády. Ty byly mobilizovány ve městě Modlin pravděpodobně teprve při všeobecné mobilizaci a ke svým zákopnickým eskadronám se už nedostaly. Byly využity při obraně Varšavy.


Pravděpodobné stavy zmobilizované eskadrony (bez motorizované zatarasovací čety):Tabulkové počty eskadrony bez motorizované čety (etat szwadronu bez plutonu zmotoryzowanego) Počet (ilość)
Squadron total numbers without motorized platoon numbers
důstojníci 4
officers 4
poddůstojníci 26
noncommissioned officers 26
vojíni 107
privates 107
pistole 12
pistols 12
karabiny Mauser wz. 98 125
carbines Mauser wz. 98 125
šavle wz.21 nebo wz.1904 75
sabres wz.21 or wz.1904 75
koně 149
horses 149
soumaři (juczne konie) 4
packhorses 4
jízdní kola 12
bicycles 12
muniční vozy 5
amunition trains 5
soumaří brašny wz.36 4
saddlebags wz. 36 4
chemická tačanka wz.36 1
chemical tachanka wz.36 1
protiplynová tačanka wz.36 1
anti-gas tachanka wz.36 1
zákopnické tačanky wz.36 2
pioneer tachankas wz.36 2
trénové vozy 22
baggage trains 22
polní kuchyně 1
field kitchen 1Vybavení:
7 (8?) pontonových člunů T-35
12 dřevěných pontonů + materiál na stavbu bojové kládky (můstku o nosnosti 4-7 tun?)
kolem 860 (1100?) kg thavin (TNT) + roznětný materiál
24 yperitových min
30 (60?) protitankových talířových min wz. 37
192 (?) protipěchotních talířových min
300 minových pouzder
70 lopat
30 krumpáčů
10 pil
46 seker
10 nůžek na dráty
2 beranidla po 60 kg
1 motorová pila
1 motorová pumpa
12 protiyperitových obleků včetně obuvi
dezinfekční prostředky a materiál (chlorové vápno)


Zdroje:
Źródła:
Sources:

www.dws.org.pl
http://pism.co.uk/B/BI17g.pdf
Cutter, Zdzisław: Polskie wojska saperskie w 1939 r. : organizacja, wyposażenie, mobilizacja i działania wojenne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2003.
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Konstankiewicz, Andrzej-Kukawski, Lesław: Uzbrojenie kawalerii polskiej w latach 1918-1939 (jednostki dywizyjno-brygadowe) in: Studia i materiały do historii wojskowości, T.XL 2001, str. 227
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 34
Tym, Juliusz S: Kawaleria w operacji i w walce, Fundacja Polonia Militaris a Omikron Sp. z o.o., Warszawa 2006, str. 404, 407
URL : https://www.valka.cz/Zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t187892#546187Verze : 2
MOD
Reklama