Main Menu
User Menu

Vilenská jezdecká brigáda [1939-1939]

Wileńska Brygada Kawalerii/Wileńska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Vilenská jezdecká brigáda
Originální název:
Original Name:
Wileńska Brygada Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Vilenská jezdecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
Vilenská jezdecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Armáda "Prusy"
03.09.1939-09.09.1939 Severní uskupení Armády "Prusy"
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-29(?).08.1939 Vilno /
29(?).08.1939-31(?).08.1939 Vilno / -Lida / -Czeremcha-Siedlce-Varšava-Rogów/přesun / 2)
31.08.1939-01.09.1939 Rogów/? /
02.09.1939-03.09.1939 Proszenie/prostor /
04.09.1939-05.09.1939 Lubień/polesí /
06.09.1939 Sulejów/les východně /
07.09.1939 Opoczno-Przysucha/přesun /
08.09.1939 Radom-Jedlińsk-Ryczywół/přesun /
09.09.1939 Ryczywół/prostor /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-09.09.1939 Drucki-Lubecki, Konstanty (pułkownik dyplomowany kawalerii) 3)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-09.09.1939 Skrzydlewski, Jerzy Ludwik Mieczysław (podpułkownik dyplomowany kawalerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-09.09.1939 13. hulánský pluk
24.08.1939-06.09.1939 23. hulánský pluk
24.08.1939-09.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
24.08.1939-DD.09.1939 342. intendanční park typ II
24.08.1939-09.09.1939 4. hulánský pluk
24.08.1939-09.09.1939 7. zákopnická eskadrona
24.08.1939-DD.09.1939 83. jezdecká zdravotnická četa
24.08.1939-07.09.1939 83. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ „B“
24.08.1939-09.09.1939 Cyklistická eskadrona Vilenské jezdecké brigády
24.08.1939-08.09.1938 Obrněná korouhev č. 33
24.08.1939-DD.09.1939 Samostatná kulometná četa č. 3
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská dílna č. 342
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 347
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 348
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 349
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 350
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 351
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 352
24.08.1939-DD.09.1939 Výzbrojní parkové družstvo č. 342
24.08.1939-DD.09.1939 Štábní eskadrona Vilenské jezdecké brigády
06.09.1939-07.09.1939 Prapor lehkých tanků 1
DD.MM.1939-DD.09.1939 Jízdní četa polního četnictva č. 3

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) 09.09.1939 byla brigáda po boji s německou 1. lehkou divizí o předmostí u Maciejowa rozdělena na několik částí, které měly samostatně ustoupit na východní břeh řeky Visly. Velitel brigády odjel od svých vojsk. Brigáda tak ztratila bojeschopnost jako celek.
2) Přesun brigády po železnici. Přesné datum přesunu velitelství jsem ve zdrojích nedohledal.
3) Na místo velitele brigády nastoupil 24.08.1939.
4) Po 09.09.1939 se stal náčelníkem štábu 39. pěší divize (záložní).
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
URL : https://www.valka.cz/Vilenska-jezdecka-brigada-1939-1939-t37886#464860Verze : 0
MOD
Diskuse
Wileńska Brygada Kawalerii


Velitel brigády : Płk.Dypl.Konstanty Drucki - Lubecki
Wileńska Brygada Kawalerii bojovala v září 1939 ve stavu Armii "Prusy"


4. Pułk Ułanów Zaniemeńskich - velitel Ppłk.Ludomir Wysocki
13.Pułk Ułanów - velitel Ppłk.Dypl.Józef Szostak
23.Pułk Ułanów - velitel Ppłk.Dypl.Zygmunt Miłkowski
3.Dywizjon Artylerii Konnej - velitel Ppłk.Józef Stanisław Droba
33.Dywizjon Pancerny - velitel Kpt.Władysław Łubieński
szwadron kolarzy - velitel Ppor.Jerzy Majewski
7.Szwadron Pionierów - velitel Rtm.Józef Lichtarowicz
szwadron łączności - velitel Kpt.Orzechowski
Bateria Artylerii Przeciwlotniczej typu B Nr.83 - Ppor.Henryk Szperka
URL : https://www.valka.cz/Vilenska-jezdecka-brigada-1939-1939-t37886#143192Verze : 0
MOD

Citace - stary :


7.Szwadron Pionierów - velitel Rtm.Józef Lachtarowicz
7. Szwadron Pionierów - velitel rtm. Józef Lichtarowicz
URL : https://www.valka.cz/Vilenska-jezdecka-brigada-1939-1939-t37886#153562Verze : 0