Main Menu
User Menu

4. zákopnická eskadrona [1939-1939]

4 Szwadron Pionierów/4th Pioneer Squadron

     
Název:
Name:
4. zákopnická eskadrona
Originální název:
Original Name:
4 Szwadron Pionierów 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
4. zákopnická eskadrona
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-DD.09.1939 Kresová jezdecká brigáda 4)
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-DD.09.1939 ???/? / -???-???-??? / 5)

Velitel:
Commander:
27.08.1939-DD.09.1939 Jasielski, Jerzy (rotmistrz)
Výzbroj:
Armament:
Zákopnická eskadrona
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Zákopnická eskadrona č. 4 (Szwadron Pionierów nr 4). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako zde.
2) Eskadrona byla mobilizována společně s jinými jednotkami Kresová jezdecká brigáda. Podle mobilizačních tabulek mobilizačním tělesem měl být 12. hulánský pluk. Ten byl však mobilizován už 17.08.1939 a 23.09.1939 byl vypraven do pole a zařazen do sestavy Wolyňské jezdecké brigády. Wojciechowski uvádí, že eskadrona byla mobilizována tímto plukem. Cutter uvádí, že eskadrona byla mobilizována 6. plukem jízdních střelců 27.09.1939.
3) Datum zániku eskadrony není v uvedených zdrojích uveden. Pravděpodobně byla při chaotickém ústupu brigády rozprášena nebo po ztrátě ženijního materiálu zrušena a její příslušníci zařazeni do jezdeckých eskadron. V sestavě Kresová jezdecká brigáda po reorganizaci ani v jiných částech zbytků původní Kresové jezdecké brigády (22. hulánský pluk, Korouhev Zachoszcz 6. pluku jízdních střelců) není uvedena.
4) Majewski uvádí, že ještě 03.09.1939 nebyla v nástupním prostoru brigády, není jisté jestli ze Lvova (sic!) vůbec vyjela a k brigádě se pravděpodobně nepřipojila. Ze zprávy lékaře 13. oddílu jízdního dělostřelectva Tadeusza Huczka však víme, že od DD.09.1939 do 09 (10?).09.1939 ustupoval s částí zákopnické eskadrony. Tím potvrdil, že eskadrona bojovala v sestavě brigády.
5) O místě mobilizace, činnosti a dislokaci eskadrony se pravděpodobně nedochovaly žádné informace.
Zdroje:
Sources:

Tímto děkuji kolegům ze stránky
https://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=79&t=136995
za diskuzi a pomoc při odhalování některých skutečností.
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005, str. 261
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 51-52, 200
Wojciechowski, Jerzy S.: 12 Pułk Ułanów Podolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2003, str. 27
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007, str. 296

URL : https://www.valka.cz/4-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t188852#548367Verze : 1
MOD

Velitelská sestava 4. zákopnické eskadrony:


velitel eskadrony – 27.08.1939-DD.09.1939 setník (rotmistrz) Jerzy Jasielski 1)
velitel I. čety – 27.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 2)
velitel II. čety – 27.08.1939-DD.09.1939 ???. ??? 2)
velitel III. čety (chemické) – 27.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 2)
velitel trénu – 27.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 2)
neurčená funkce - poručík jezdectva Witold Włodzimierz Milewski 3)


Poznámky:
1) (13.10.1903-DD.MM.RRRR). Unikl zajetí a zapojil se do ozbrojeného odboje v řadách Zemské armády. Od konce 1943 roku do roku 1945 byl pod krycím jménem „Jawa“ velitelem Oblasti Miechów Zemské armády. Od konce listopadu 1944 byl zároveň velitelem 5. pluku jízdních střelců Zemské armády. Pravděpodobně povýšen do hodností majora a podplukovníka.
https://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2058.html
www.dobroni.pl
2) Velitelé čet nejsou v polských zdrojích uvedeni.
3) (28.06.1908-DD.MM.1997). Ve schematizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) je uveden jako velitel čety. Majewski jej uvádí jako důstojníka eskadrony, ale pravděpodobně byl velitelem jedné z čet. Od DD.MM.1939 v německém zajetí, ze kterého brzy utekl, vrátil se do Polska a v roce 1941 se zapojil pod krycím jménem „Włodek“do odbojové činnosti v řadách Svazu ozbrojeného boje/Zemské armády. Byl povýšen do hodnosti setníka. Po válce bydlel ve městě Kielce.
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
https://kawaleriaharcerskakielce.cba.pl/about.html


Zdroje:
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/4-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t188852#548370Verze : 0
MOD
Díky Kolegům stifz a grzegorzg 1960 jsou na straně
https://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=79&t=136995
dostupné další informace o eskadroně.


stifz napsal: Osudy 4. zákopnické eskadrony můžeme wysledovat ze vzpomínek poručíka Witolda Milewského "Obowiązek uciekać", W-wa 1989.
W roce 1938 nebo 39 byla 4 zákopn. esk. přemístěna z Kamionki Strumiłowej do Bereziec 8 km od Krzemieńca.
Eskadrona byla mobilizována ve druhé polovině srpna. Několik dnů před 01.09.1939 byla přesunuta po železnici do Sieradze. Do vypuknutí války byla dislokována ve statku Biskupice.
Po bojích na řece Warcie eskadrona (určitě alespoň její část) ustupovala po ose Szadek-Zduńska Wola-Skierniewice-Mszczonów-Błonie- Warszawa-Otwock. Později pochod na jih až do Hrubieszowa. W tomto prostoru byla eskadrona rozvázána.


grzegorzg 1960 napsal:
Díky za uvedení zdroje. Dodatečně uvádím, že eskadronu mobilizoval přece jenom 12. hulánský pluk.
Velitelská sestava:
velitel rtm. Jerzy Jasielski (6 puł),
velitelé čet:
- por. Witold Milewski (3 puł),
- por. Zdzisław Sielecki (8 puł) (měl velet motorizované četě, byl odvelen do Modlinu)
- ppor. rez. Krzysztof Chodkiewicz,
szef szwadronu (výkonný poddůstojník) - wachm. (...) Mazur.


Pravděpodobně se jedná o informace ze zdroje:
Milewski, Witold: Obowiązek uciekać, W-wa 1989
URL : https://www.valka.cz/4-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t188852#549383Verze : 0
MOD