Main Menu
User Menu

Krakovská jezdecká brigáda [1939-1939]

Krakowska Cavalry Brigade

Krakowska Brygada Kawalerii

     
Název:
Name:
Krakovská jezdecká brigáda
Originální název:
Original Name:
Krakowska Brygada Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Krakovská jezdecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-16.09.1939 Armáda „Krakov“
16.09.1939-20.09.1939 Armáda Piskor
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-27.08.1939 Krakov/? /
28.08.1939-01.09.1939 Koziegłowy/? /
02.09.1939 Koziegłowy-Zawiercie/prostor /
03.09.1939 Szczekociny-Zawada-Pradło/? /
04.09.1939 Rokitno-Sędziszów/? /
05.09.1939 Pińczów-Bogucice/? /
06.09.1939 Bogucice-Nowy Korczyn/? /
07.09.1939-08.09.1939 Nowy Korczyn /
08.09.1939 Borusowa-Szczucin/? /
09.09.1939-10.09.1939 Baranów-Suchorzów/? /
11.09.1939 Siedliska/? /
12.09.1939 Jeziorko/? /
13.09.1939 Lipa/? /
14.09.1939 Kawęczyn/? /
15.09.1939-16.09.1939 Majdan Nowy/les východně /
17.09.1939 Kosobudy/hájenka /
18.09.1939 Majdan Wielki/? /
19.09.1939 Pańków/prostor /
20.09.1939 Szarowola/les západně /

Velitel:
Commander:
Piasecki, Zygmunt (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
Nalepa, Tadeusz Julian (podpułkownik dyplomowany kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-20.09.1939 3. hulánský pluk
24.08.1939-20.09.1939 5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
24.08.1939-20.09.1939 5. pluk jízdních střelců
24.08.1939-20.09.1939 5. zákopnická eskadrona
24.08.1939-DD.09.1939 541. intendanční park typ II
24.08.1939-03.09.1939 8. hulánský pluk
24.08.1939-DD.09.1939 85. jezdecká zdravotnická četa
24.08.1939-04.09.1939 85. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“
24.08.1939-29.08.1939 Cyklistická eskadrona Krakovské jezdecké brigády
24.08.1939-03.09.1939 Obrněná korouhev č. 51
24.08.1939-DD.09.1939 Samostatná kulometná četa č. 5
24.08.1939-20.09.1939 Spojovací eskadrona Krakovské jezdecké brigády
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská dílna č. 541
24.08.1939-03.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 541
24.08.1939-03.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 542
24.08.1939-03.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 543
24.08.1939-03.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 544
24.08.1939-03.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 545
24.08.1939-03.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 546
24.08.1939-DD.09.1939 Výzbrojní parkové družstvo č. 541
24.08.1939-DD.09.1939 Štábní eskadrona Krakovské jezdecké brigády
DD.08.1939-04.09.1939 Jízdní četa polního četnictva č. 5
02.09.1939-16.09.1939 Cyklistická eskadrona Krakovské jezdecké brigády
06.09.1939-20.09.1939 4. eskadrona 8. hulánského pluku
10.09.1939-20.09.1939 Korouhev Krakovské jezdecké brigády
11.09.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 541
11.09.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 542
11.09.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 543
11.09.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 544
11.09.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 545
11.09.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 546
15.09.1939-16.09.1939 Seskupení pplk. Czubryta

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:

Zdroje:
Sources:
Jurga,Tadeusz: Wojsko Polskie, Krótki informator o Wojsku Polskim w latach II wojny – cz.7 Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, MON, Warszawa 1975.
Maksimiec, Stanisław: Armia Lublin we wrześniu 1939, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006.
Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały pułków śląskich, tom I, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989.
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, In: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971 str.209-311
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968


URL : https://www.valka.cz/Krakovska-jezdecka-brigada-1939-1939-t48460#433503Verze : 0
MOD
Chciałbym uzupełnić nieco dane o Krakowskiej Brygadzie Kawalerii i sprostować, że 5 Pułk Strzelców Konnych stacjonował od 1938 r. w Dębicy, a nie w Tarnowie.


dowództwo i sztab:
dowódca Brygady – gen. bryg. Zygmunt Piasecki;
szef sztabu – ppłk dypl. Tadeusz Nalepa;
kwatermistrz – rtm. dypl. Witold Piotr Sokolnicki;
komendant Kwatery Głównej – rtm. w st. spocz. Franciszek Jakubowski;


pododdziały i oddziały:
Szwadron Sztabowy – dowódca por. rez. Kazimierz Chwirut;
5. Dywizjon Artylerii Konnej – dowódca ppłk Jan Kanty Witowski;
85. Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typu "B" – dowódca ppor. Stanisław Antoni Skowroński;
5. Szwadron Kolarzy – dowódca rtm. Antoni Starnawski;
5. Szwadron Łączności – dowódca por. Bohdan Chełmoński, a następnie por. Józef Burzawa;
5. Samodzielny Pluton ckm – dowódca NN;


służby:
Poczta Polowa nr 167
Sąd Polowy nr 45 – szef kpt. Mieczysław Kaczorowski;
Drużyna Parkowa Uzbrojenia nr 541
Park Intententury nr 541
85 Pluton Sanitarny Konny


Zgrupowanie taborów:
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 541
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 542
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 543
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 544
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 545
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 546
Warsztat Taborowy nr 541


ośrodek zapasowy w Dębicy – dowódca mjr Jan Sroczyński.


Źródła: T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, Londyn 1982-1987.
P. Zarzycki, Plan mobilizacyjny "W", Pruszków 1995.
URL : https://www.valka.cz/Krakovska-jezdecka-brigada-1939-1939-t48460#198579Verze : 0
Krakowska Brygada Kawalerii (Kraków) - stav k 1.9.1939
- velitel gen. bryg. Zygmunt Piasecki


3 Pułk Ułanów Śląskich (Tarnowskie Góry)
- velitel płk Czesław Chmielewski


8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego (Kraków)
- velitel ppłk dypl. Włodzimierz Dunin-Żuchowski


5 Pułk Strzelców Konnych (Tarnów)
- velitel płk Kazimierz Kosiarski


5 Dywizjon Artylerii Konnej (Oświęcim)
- velitel płk Jan Witowski


5 Szwadron Pionierów
- velitel rtm. Jan Płosso


Szwadron Łączności
- velitel por. Zygmunt Chełmiński


Szwadron Kolarzy
- velitel rtm. Antoni Starnawski


51 Dywizjon Pancerny
- velitel mjr Henryk Świetlicki


85 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej
- velitel ppor. Stanisław Skowroński


Batalion obrony narodowej "Koszęcin"
velitel mjr. Franciszek Żak


II pluton 26 Eskadry Obserwacyjnej
- velitel por. obs. Stanisław Król


5. Pluton Konny Żandarmerii
- velitel kpt. Zbigniew Kędzierski


Zdroje:
Ksiega kawalerii polskiej 1914-1947. Rodowody-barwa-broń
Autor: Henryk Smaczny
Nakladatelství:TESCO, Warszawa 1989
ISBN: 83-00-02555-3


"O kawalerii polskiej XX w″
Autor: Cezary Leżeński , Lesław Kukawski
Nakladelství : Ossolineum 1991
URL : https://www.valka.cz/Krakovska-jezdecka-brigada-1939-1939-t48460#188980Verze : 0
MOD