Main Menu
User Menu

Velkopolská jezdecká brigáda [1939-1939]

Wielkopolska Brygada Kawalerii/Wielkopolska Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Velkopolská jezdecká brigáda
Originální název:
Original Name:
Wielkopolska Brygada Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Velkopolská jezdecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939
Nástupce:
Successor:
Sloučená jezdecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-05.09.1939 Armáda „Poznaň“
05.09.1939-08.09.1939 Operační skupina „Koło“
08.09.1939-13.09.1939 Armáda „Poznaň“
13.09.1939-16.09.1939 Armáda „Pomořany“
16.09.1939-23.09.1939 Jezdecká operační skupina Abraham
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-04.09.1939 Śrem/? /
04.09.1939 Winnogóra/? /
05.09.1939 Młodojewo /
06.09.1939 Golina-Konin-Tuliszków-Turek/přesun /
07.09.1939 Turek-Uniejów-Dąbie-Daszyna/ přesun /
08.09.1939 Strzegocin-Dąbrowa/dvůr /
09.09.1939 Dębowa Góra/? /
10.09.1939 Bielawy-Rulice-Psary/? /
11.09.1939-12.09.1939 Psary/polesí /
13.09.1939 Zgoda-Łaźniki/? /
14.09.1939 Młodzieszyn/? /
15.09.1939 Młodzieszyn-Radziwiłka B/? /
16.09.1939 Radziwiłka B/Aleksandrówko /
17.09.1939 Famułki Królewskie-Cisowe/? /
18.09.1939 Palmiry-Pociecha/? /
19.09.1939 Sieraków-Smolarnia/? /
20.09.1939-23.09.1939 Varšava/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-16.09.1939 Abraham, Roman (generał brygady, dr) 1)
16.09.1939-23.09.1939 Kowalczewski, Ignacy (pułkownik kawalerii) 2)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-16.09.1939 Grzeżułko, Tadeusz (major dyplomowany kawalerii) 3)
16.09.1939-19.09.1939 Chołoniewski de Myszka, Andrzej Adam (rotmistrz dyplomowany) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-23.09.1939 15. hulánský pluk
24.08.1939-23.09.1939 17. hulánský pluk
24.08.1939-23.09.1939 3. zákopnická eskadrona
24.08.1939-23.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
24.08.1939-28.08.1939 7. pluk jízdních střelců
24.08.1939-DD.09.1939 741. intendanční park typ II
24.08.1939-DD.09.1939 87. jezdecká zdravotnická četa
24.08.1939-DD.09.1939 87. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“
24.08.1939-DD.09.1939 Cyklistická eskadrona Velkopolské jezdecké brigády
24.08.1939-2D.09.1939 Obrněná korouhev č. 71
24.08.1939-DD.09.1939 Samostatná kulometná četa č. 7
24.08.1939-23.09.1939 Spojovací eskadrona Velkopolské jezdecké brigády
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská dílna č. 741
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 741
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 742
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 743
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 744
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 745
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská kolona jezdectva č. 746
24.08.1939-DD.09.1939 Výzbrojní parkové družstvo č. 741
24.08.1939-DD.09.1939 Štábní eskadrona Velkopolské jezdecké brigády
DD.08.1939-23.09.1939 Jízdní četa polního četnictva č. 7
01.09.1939-05.09.1939 II. četa 36. pozorovací letky
05.09.1939-23.09.1939 7. pluk jízdních střelců

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Od 16.09.1939 byl velitelem Jezdecké operační skupiny Abraham.
2) Do 16.09.1939 byl velitelem 17. hulánského pluku.
3) Od 16.09.1939 byl náčelníkem štábu Jezdecké operační skupiny Abraham.
4) Do 16.09.1939 byl 1. operačním důstojníkem štábu Velkopolské jezdecké brigády. 19.09.1939 padl v boji. –
Zdroje:
Sources:
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Tym, Juliusz S.: 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1999

URL : https://www.valka.cz/Velkopolska-jezdecka-brigada-1939-1939-t49156#461002Verze : 0
MOD
Wielkopolska Brygada Kawalerii (Poznań) – stav k 1.9.1939
- velitel gen. bryg. Roman Abraham


15. Pułk Ułanów Poznańskich
– velitel ppłk Tadeusz Mikke


17. Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego
– velitel płk Ignacy Kowalczewski


7. Wielkopolski Pułk Strzelców Konnych
– velitel płk Stanisław Królicki


7. Wielkopolski Dywizjon Artylerii Konnej
– velitel ppłk Ludwik Sawicki


71 Dywizjon Pancerny
– velitel mjr Kazimierz Żółkiewicz


87. Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej
– velitel por. Wacław Serafin


7. Szwadron Kolarzy
– velitel por. Zbigniew Barański


3. Szwadron Pionierów
– velitel rtm. Wacław Bartosiak


Szwadron Łączności
– velitel por. Leonard Antoni Merkisz


7. Samodzielny Pluton ckm
– velitel por. Zbigniew Kazimierz Krajewski


7. Pluton Konny Żandarmerii
– velitel por. Adam Kostrzewa


II pluton 36 Eskadry Obserwacyjnej
– velitel por. obs. Jan Wajda


Pociąg pancerny Nr. 12


služby:
Poczta Polowa nr 175
Sąd Polowy nr 47 – velitel kpt. Józef Wojtasiewicz
Drużyna Parkowa Uzbrojenia nr 741
Park Intententury nr 741 – velitel por. rez. Stanisław Lewicki
87 Pluton Sanitarny Konny


Zgrupowanie taborów – velitel rtm. w st. spocz. Adam Witwer
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 741
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 742
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 743
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 744
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 745
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 746
Warsztat Taborowy nr 741


Zdroje:
Ksiega kawalerii polskiej 1914-1947. Rodowody-barwa-broń
Autor: Henryk Smaczny
Nakladatelství:TESCO, Warszawa 1989
ISBN: 83-00-02555-3


„O kawalerii polskiej XX w″
Autor: Cezary Leżeński , Lesław Kukawski
Nakladelství : Ossolineum 1991
URL : https://www.valka.cz/Velkopolska-jezdecka-brigada-1939-1939-t49156#190921Verze : 0
MOD
Uzupełniająco:


Dowództwo i sztab Brygady:
dowódca brygady – gen. bryg. Roman Abraham
szef sztabu – mjr dypl. Tadeusz Grzeżułko
kwatermistrz – rtm. dypl. Zbigniew Bukowski
komendant Kwatery Głównej – rtm. rez. Adam Siciński
Szwadron Sztabowy – dowódca kpt. rez. Wojciech Podemski


Zgrupowanie taborów – dowódca rtm. w st. spocz. Adam Witwer
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 741 – dowódca por. rez. Edward Błaszczyk
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 742 – dowódca por. rez. Artur Loewenstein
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 743 – dowódca por. rez. Grzegorz Kanafocki
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 744 – dowódca por. rez. Bronisław Mieczysław Gutowski
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 745 – dowódca ppor. rez. Jan Nowaczyński
Kolumna Taborowa Kawalerii nr 746 – dowódca ppor. rez. Jerzy Ignacy Lipowski
Warsztat Taborowy nr 741 – dowódca ppor. rez. Janusz Maciej MiłobędzkiOśrodek zapasowy w Kraśniku – dowódca mjr Julian Jerzy Fischer-Drauenegg


P. Bauer, B. Polak, Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982
URL : https://www.valka.cz/Velkopolska-jezdecka-brigada-1939-1939-t49156#215364Verze : 0