Main Menu
User Menu

10. zákopnická eskadrona [1939-1939]

10 Szwadron Pionierów/10th Pioneer Squadron

     
Název:
Name:
10. zákopnická eskadrona
Originální název:
Original Name:
10 Szwadron Pionierów 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
10. zákopnická eskadrona
Datum zániku:
Disbanded:
18(?).09.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.08.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
DD.08.1939-06.09.1939 Krycí skupina "Čersk" 3)
06.09.1939-08.09.1939 Sloučený pluk Pomořanské jezdecké brigády 4)
08.09.1939-14.09.1939 Jezdecká operační skupina Skotnicki
14.09.1939-18.09.1939 Operační skupina Skotnicki
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Bydhošť/? /
DD.08.1939-DD.08.1939 Bydhošť-???-Czersk/přesun /
DD.08.1939-01.09.1939 prostor Czersk/? /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Czersk-???-prostor Wierzchucin/noční přesun / 5)
02.09.1939 prostor Wierzchucin-prostor Bramka/Bukowiec/přesun / 5)
03.09.1939 prostor Bramka/Bukowiec-prostor východně Poledno(Marianki)-prostor Dworzysko-Gruczno-Luszkowo-Topolinek-Topolno (boj?)-Zła Wieś-Strzelce Dolne-les západně Jarużyn-Fordon-Łęgnowo/přesun / 5)
04.09.1939 Łęgnowo-prostor Przyłubie/Toruń (Podgórz)/přesun /
04.09.1939-06.09.1939 prostor Przyłubie/Toruń (Podgórz)/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 prostor Aleksandrów Kujawski/? / 5)
07.09.1939-08.09.1939 prostor Aleksandrów Kujawski-severně Izbica/noční+denní přesun / 5)
08.09.1939-09.09.1939 severně Izbica-prostor Dąbie/Tarnówka/noční přesun / 5)
09.09.1939-10.09.1939 prostor Dąbie/Tarnówka/? / 5)
10.09.1939 prostor Dąbie/Tarnówka-Wartkowice-prostor Parzęczew (Piaskowice?)/přesun / 5)
11.09.1939-12.09.1939 prostor Parzęczew (Piaskowice?)/? / 5)
12.09.1939-13.09.1939 Parzęczew-Łęczyca-prostor Daszyna/Chrząstówek/noční přesun / 5)
13.09.1939-14.09.1939 prostor Daszyna/Chrząstówek/? / 5)
15.09.1939 prostor Kutno/? / 5)
15.09.1939-16.09.1939 prostor Kutno-prostor Żychlin-prostor Śleszyn/přesun / 5)
16.09.1939-17.09.1939 prostor Model-Tomaszówka-Osmólsk-Wszeliwy/přesun /
17.09.1939-DD.09.1939 Wszeliwy-???-???/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Woś, Marceli (rotmistrz)
DD.09.1939-18(?).09.1939 Stefanowski, Kazimierz (rotmistrz)
Výzbroj:
Armament:
Zákopnická eskadrona
Podle svědectví ppor. Schulze byly 01.09.1939 jednotlivé čety přiděleny k jezdeckým plukům brigády a tak byla eskadrona rozdělena. Jiné zdroje to nepotvrzují.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Zákopnická eskadrona č. 10 (Szwadron Pionierów nr 10). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako zde.
2) Přesné datum zániku eskadrony není ve zdrojích uvedeno. Eskadrona zanikla pravděpodobně se zánikem Operační skupiny Skotnicki. Poslední záznam o činnosti eskadrony je uveden ve zprávě pplk. Makse, kde uvádí, že 14.09.1939 byla eskadrona přidělena rozkazem velitele Operační skupiny Knoll-Kownacki Skupině praporů Národní obrany plukovníka Stanisława Siudy (Zgrupowanie pułkownika Siudy) a od 15.09.1939 prováděla destrukční práce u města Kutno. 16.09.1939 se eskadrona vrátila k jednotkám Operační skupiny Skotnicki (Sloučenému pluku Pomořanské jezdecké brigády?).
3) Po svém příchodu do nástupního prostoru byla zařazena do zálohy velitele Krycí skupiny "Čersk". Krycí skupina "Čersk" byla sice 05.09.1939 formálně zrušena, ale eskadrona pravděpodobně plnila úkoly jejího velitele i následující den.
4) Ve zdrojích sice není uveden v sestavě pluku, ale ze zprávy velitele 2. švališerského pluku víme, že 04.09.1939 eskadrona společně se zbytky 8. pluku jízdních střelců chránila levý břeh Visly v úseku východně od obce Przyłubie do toruňského předměstí Podgórz. Po utvoření Jezdecké operační skupiny Skotnicki byla pravděpodobně v její sestavě jako samostatná setnina.
5) Činnost, dislokace a osa přesunu nejsou ve zdrojích uvedeny a proto je uvádím pouze orientačně.
Zdroje:
Sources:
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982, str. 69
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Wydanictwo Redakcji Historyczno-Wojskowej Oficyny Wydawniczej „Ajaks”, Pruszków 1994, str.53, 57, 59, 65,
Łękawski, Tadeusz: Relacja historyczna dcy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Depozyt płk. kaw. Witold Nowina-Sawicki, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/H/1, str. 54 (64)
Max, Kazimierz: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/A/3, str. 1(149), 5 (153), 6 (154)
Schulz, Kazimierz: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/A/7
Zakrzewski, Adam: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/A/1, str. 37(39)
URL : https://www.valka.cz/10-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t192516#554962Verze : 0
MOD
Velitelská sestava 10. zákopnické eskadrony:
velitel eskadrony – 24.08.1939-DD.09.1939 setník (rotmistrz) Marceli Woś 1)
DD.09.1939-DD.09.1939 setník Kazimierz Stefanowski 2)
velitel I. čety – 24.08.1939-DD.09.1939 3)
velitel II. čety – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 3)
velitel III. čety (chemické) – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 3)
velitel trénu – 27.08.1939-DD.09.1939 ???, ??? 3)
pravděpodobný velitel čety - poručík jezdectva Bogusław Chojnacki 4)
důstojník eskadrony 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Kazimierz Schulz 5)


Poznámky:
1) (18.06.1898-DD.MM.19RR). Podle Krasuckého DD.09.1939 padl. Není včak uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
2) (14.05.1893-DD.MM.19RR). Podle schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) byl velitelem eskadrony. Po březnu 1939 byl zařazen do neznámé funkce a po smrti setníka Wośe byl jmenován velitelem zbytků eskadrony. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
3) Velitel není ve zdrojích uveden
4) (24.03.1911-DD.MM.RRRR). Podle Schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) byl v eskadroně ke dni 23.03.1939 velitelem čety. Je pravděpodobné, že byl v září 1939 velitelem I. čety. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
5) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Není uveden v Seznamu záložních důstojníků (Rocznik Oficerów Rezerwy) z roku 1934. Jeden z důstojníků eskadrony. 24.08.1939 byl zmobilizován. 01.09.1939 mu byl svěřen úkol kontroly a koordinace destrukčních prací na železniční trati Czersk-Laszowice. Válku ukončil při obraně Varšavy jako velitel čety Pěší korouhve 12. hulánského pluku setníka Kropelnického. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí.

Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Wydanictwo Redakcji Historyczno-Wojskowej Oficyny Wydawniczej „Ajaks″, Pruszków 1994, str. 214
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Schulz, Kazimierz: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/A/7
URL : https://www.valka.cz/10-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t192516#554963Verze : 0
MOD