Tesal, František

Fessl, František
František Tesal
     
Příjmení:
Surname:
Tesal1) Tesal1)
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Tesal1)
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major-General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.08.1906 Vrábče /
19.08.1906 Vrábče /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.07.1974 Praha / 22.07.1974 Prague /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Pavel Minařík: otázka č. 646 - https://armada.vojenstvi.cz/vase-dotazy/44.htm
URL : https://www.valka.cz/Tesal-Frantisek-t126697#429176 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Tesal Tesal
Jméno:
Given Name:
František František
Jméno v originále:
Original Name:
František Tesal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1917-DD.MM.1924 Státní reálné gymnázium, České Budějovice
DD.MM.1917-DD.MM.1924 State Real Gymnasium, České Budějovice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.01.1924-DD.08.1926 Vojenská akademie
DD.10.1926-DD.08.1927 Dělostřelecké učiliště, Aplikační škola dělostřelectva
DD.11.1931-DD.04.1932 Vojenský zeměpisný ústav, geodetický kurz
DD.04.1937-DD.MM.1938 Vysoká škola válečná
DD.10.1950-DD.08.1951 Vysoké vojenské učiliště
DD.01.1924-DD.08.1926 Military Academy
DD.10.1926-DD.08.1927 Artillery School, Artillery Application School
DD.11.1931-DD.04.1932 Military Geographic Institute, geodetic course
DD.04.1937-DD.MM.1938 War College
DD.10.1950-DD.08.1951 Military University
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1926 poručík
DD.10.1930 nadporučík
DD.10.1936 kapitán
DD.07.1945 štábní kapitán
DD.10.1946 major
DD.10.1946 podplukovník
01.10.1949 plukovník
15.07.1951 brigádní generál
12.06.1953 generálmajor
DD.MM.1926 Lieutenant
DD.10.1930 1st Lieutenant
DD.10.1936 Captain
DD.07.1945 Staff Captain
DD.10.1946 Major
DD.10.1946 Lieutenant Colonel
01.10.1949 Colonel
15.07.1951 Brigade General
12.06.1953 Major-General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.01.1924-DD.MM.RRRR Pěší pluk 11
DD.08.1926-DD.10.1926 Dělostřelecký pluk 5
DD.08.1927-DD.MM.RRRR subalterní důstojník, I. důstojník baterie, 7. baterie, Dělostřelecký pluk 5
DD.10.1932-DD.MM.RRRR geodetické a triangulační oddělení, Astronomický a geodetický odbor, Vojenský zeměpisný ústav
DD.MM.1934-DD.03.1937 profesor nauky o terénu a vojenského zeměpisu a cvičitel vojenského výcviku akademiků-dělostřelců, Vojenská akademie
DD.03.1937-DD.MM.RRRR Dělostřelecký pluk 101
DD.05.1938-DD.MM.RRRR štáb, III. sbor
DD.04.1939-DD.08.1939 Vojenský zeměpisný ústav
DD.06.1945-DD.MM.RRRR přednosta taktické skupiny popisného odboru, Vojenský zeměpisný ústav
DD.05.1948-01.10.1948 náčelník štábu, Vysoká vojenská škola
01.10.1948-DD.MM.1949 náčelník štábu, Vysoké učení vojenské
06.10.1952-22.11.1953 stálý zástupce náčelníka, Generální štáb Československé lidové armády
DD.MM.1953-DD.MM.1959 náčelník odboru obrany, Úřad předsednictva vlády
DD.11.1959-31.01.1962 Generální štáb Československé lidové armády
31.01.1962-DD.MM.RRRR záloha
01.01.1924-DD.MM.RRRR 11th Infantry Regiment
DD.08.1926-DD.10.1926 5th Artillery Regiment
DD.08.1927-DD.MM.RRRR Subaltern Officer, 1st Battery Officer, 7th Battery, 5th Artillery Regiment
DD.10.1932-DD.MM.RRRR Geodetic and Triangulation Department, Astronomical and Geodetic Department, Military Geographic Institute
DD.MM.1934-DD.03.1937 Professor of Terrain Science and Military Geography and Instructor of Military Training for Artillery Academics, Military Academy
DD.03.1937-DD.MM.RRRR 101st Artillery Regiment
DD.05.1938-DD.MM.RRRR Staff, 3rd Corps
DD.04.1939-DD.08.1939 Military Geographic Institute
DD.06.1945-DD.MM.RRRR Priority of the Tactical Group of the Descriptive Department, Military Geographical Institute
DD.05.1948-01.10.1948 Chief of Staff, Military University
01.10.1948-DD.MM.1949 Chief of Staff, Military University
06.10.1952-22.11.1953 Permanent Deputy Chief, General Staff of the Czechoslovak People's Army
DD.MM.1953-DD.MM.1959 Chief of the Department of Defense, Office of the Prime Minister
DD.11.1959-31.01.1962 General Staff of the Czechoslovak People's Army
31.01.1962-DD.MM.RRRR záloha
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
1) Příjmení Fessl na Tesal změnil koncem roku 1948 na základě povolení Zemského národního výboru v Praze. 1) He changed the surname Fessl to Tesal at the end of 1948 based on the permission of the Regional National Committee in Prague.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Pavel Minařík: otázka č. 646 - https://armada.vojenstvi.cz/vase-dotazy/44.htm
URL : https://www.valka.cz/Tesal-Frantisek-t126697#722879 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více