Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 5 [1923-1938]

5th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 5
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1923
Předchůdce:
Predecessor:
Lehký dělostřelecký pluk 5
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 405
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1923-31.12.1937 5. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 5. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1923-24.09.1938 České Budějovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.02.1929-DD.09.1929 Mackevič, Jiří (Plukovník)
DD.09.1929-DD.08.1930 Volf, Václav (Podplukovník)
DD.08.1930-DD.09.1930 Mackevič, Jiří (Plukovník)
DD.09.1930-DD.11.1930 Volf, Václav (Podplukovník)
DD.09.1931-DD.12.1931 Kryštof, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond Dělostřelecký pluk 5
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha. Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-5-1923-1938-t120641#413789Verze : 4
MOD