Main Menu
User Menu

Vojenský zeměpisný ústav [1945-1951]

Military Geographical Institute [1945-1951]

     
Název:
Name:
Vojenský zeměpisný ústav
Originální název:
Original Name:
Vojenský zeměpisný ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Zeměpisný ústav ministerstva vnitra
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1951
Nástupce:
Successor:
1. vojenský zeměpisný ústav / 2. vojenský zeměpisný ústav / 3. vojenský zeměpisný ústav
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1945-DD.MM.1950 Praha, Vojenský zeměpisný ústav /

Velitel:
Commander:
04.05.1945-31.05.1945 Čermák, Jiří (Plukovník)
01.06.1945-15.04.1948 Kobliha, Bohumír (Major)
16.04.1948-15.05.1951 Blahák, Vlastimil (Plukovník)
16.05.1951-DD.MM.RRRR Fára, Ladislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1950-15.08.1950 Fotoletecká skupina

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
www.vgo.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1945-1951-t108605#412236Verze : 1
MOD
Předchozí období / Následující období


V květnu 1945 byl vojenský zeměpisný ústav Praha obnoven v organizaci a působnosti před 15. březnem 1939. Postupně se do něho vrátila značná část dřívějších příslušníků, později doplněná o příslušníky zahraničního a domácího odboje s potřebnou kvalifikací. Činnost ústavu zpočátku spočívala ve shromažďování geodetického a kartografického materiálu, který zůstal na území státu po německé armádě, a materiálu, který byl ústav v letech 1938 až 1940 povinen odevzdat.


Dislokace: Praha


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1945-1951-t108605#385320Verze : 0
MOD
plukovník zeměpisné služby PhDr. Jiří Čermák (od 4. 5. 1945 do 31. 5. 1945)
plukovník generálního štábu Bohumír Kobliha (od 1. 6. 1945 do 15. 4. 1948)
plukovník generálního štábu profesor Dr. Ing. Vlastimil Blahák (od 16. 4. 1948 do 15. 5. 1951)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1945-1951-t108605#385341Verze : 0
MOD
ASTRONOMICKO-GEODETICKÝ ODBOR
plk. Ing. Emanuel Dvořák (1945–1948)
pplk. Dr. Ing. František Mlejnek (1948–1951)


TOPOGRAFICKÝ ODBOR, od roku 1949 TOPOGRAFICKO-FOTOGRAMMETRICKÝ ODBOR
mjr. Jan Šálek (1945–1948)
pplk. Vladimir Kop (1948–1951)


KARTOGRAFICKÝ ODBOR
plk. František Holeček (1945–1951)


REPRODUKČNÍ ODBOR
mjr. Čeněk Srna (1945)
pplk. Ing. Tomáš Šesták (1945–1951)


POPISNÝ ODBOR
pplk. gšt. Ladislav Fára (1945–1951)


Prameny:
Kolektiv autorů - Vojenský zeměpisný ústav - historie, tradice, odkaz (Praha 2004)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1945-1951-t108605#385543Verze : 0
MOD
Fotoletecká skupina
Tiskárna Harmanec
Sklady map a materiálu
Odloučená část Banská Bystrica(od 1948)


Prameny:
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-1945-1951-t108605#385975Verze : 0
MOD