Main Menu
User Menu
Reklama

Lichner, Ján Viliam

     
Příjmení:
Surname:
Lichner
Jméno:
Given Name:
Ján Viliam
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Viliam Lichner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.10.1902 Besztercebánya /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.11.1977 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Lichner-Jan-Viliam-t126609#429064Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lichner
Jméno:
Given Name:
Ján Viliam
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Viliam Lichner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1913-DD.MM.1921 Gymnázium, Banská Bystrica /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1921-DD.MM.1924 Vojenská akademie Hranice na Moravě /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
05.05.1924 poručík
01.04.1929 nadporučík
21.10.1933 kapitán
01.04.1937 štábní kapitán pěch.
17.05.1939 major
01.01.1943 podplukovník aut.
07.03.1945 plukovník pěch.
20.02.1947 brigádní generál (zpětně k 01.10.1946)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1946 Velitel : 6. oddělení (materiální) hlavního štábu
01.10.1946-01.11.1946 Velitel : 6. oddělení (materiální) hlavního štábu
01.11.1946-15.08.1950 Velitel : VII. odbor (dopravní) Ministerstva národní obrany
15.08.1950-DD.03.1951 Velitel : Hlavní automobilní a traktorová správa

Ručně vyplněné položky:

DD.MM.1924-DD.MM.RRRR Pěší pluk 12
01.08.1925-29.09.1929 Pěší pluk 2
15.06.1933-DD.MM.RRRR Pěší pluk 20
DD.02.1937-DD.MM.RRRR VI. sbor
28.02.1938-DD.MM.RRRR 12. divise
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR prednosta, Výzvedná skupina Spravodajského oddelenia Hlavného vojenského veliteľstva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR prednosta automobilovej služby, Rýchla divízia
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa, 2. československá paradesantní brigáda
01.06.1945-01.11.1946 prednosta, 6. oddělení (materiální) hlavního štábu
01.11.1946-15.08.1950 prednosta, VII. odbor (dopravní) Ministerstva národní obrany
DD.MM.1968-31.07.1969 náčelník, Rehabilitační komise MNO pro východní odboj
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1942

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

DD.MM.1943

Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - I. trieda
Commemorative Badge for Campaign against the Soviet Union - Class I
-

DD.MM.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with clasp SSSR

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1964

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.RRRR

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

Poznámka:
Note:
Je pochovaný v Šamoríne. Od 04.09.1953 sa hodnosť brigádneho generála premenovala na hodnosť generálmajor.
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl a kol.: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012, 2. aktualizované vydanie, ISBN 978-80-89169-25-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viliam_Lichner
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Lichner-Jan-Viliam-t126609#555635Verze : 2
MOD