Lichner, Ján Viliam

     
Příjmení:
Surname:
Lichner Lichner
Jméno:
Given Name:
Ján Viliam Jan Viliam
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Viliam Lichner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.10.1902 Besztercebánya /
20.10.1902 Besztercebanya /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.11.1977 Bratislava / 23.11.1977 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Lichner-Jan-Viliam-t126609#429064 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Lichner Lichner
Jméno:
Given Name:
Ján Viliam Ján Viliam
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Viliam Lichner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1913-DD.MM.1921 Gymnázium, Banská Bystrica /
DD.MM.1913-DD.MM.1921 Gymnasium, Banska Bystrica /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1921-DD.MM.1924 Vojenská akademie Hranice na Moravě /
DD.MM.1921-DD.MM.1924 Military Academy Hranice na Moravě /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
05.05.1924 poručík
01.04.1929 nadporučík
21.10.1933 kapitán
01.04.1937 štábní kapitán pěch.
17.05.1939 major
01.01.1943 podplukovník aut.
07.03.1945 plukovník pěch.
20.02.1947 brigádní generál (zpětně k 01.10.1946)
05.05.1924 Lieutenant
01.04.1929 1st Lieutenant
21.10.1933 Captain
01.04.1937 Staff Captain Inf.
17.05.1939 Major
01.01.1943 Colonel Lieutenant
07.03.1945 Colonel Inf.
20.02.1947 Brigade General
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1924-DD.MM.RRRR Pěší pluk 12
01.08.1925-29.09.1929 Pěší pluk 2
15.06.1933-DD.MM.RRRR Pěší pluk 20
DD.02.1937-DD.MM.RRRR VI. sbor
28.02.1938-DD.MM.RRRR 12. divise
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR prednosta, Výzvedná skupina Spravodajského oddelenia Hlavného vojenského veliteľstva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR prednosta automobilovej služby, Rýchla divízia
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa, 2. československá paradesantní brigáda
01.06.1945-01.11.1946 prednosta, 6. oddělení (materiální) hlavního štábu
01.11.1946-15.08.1950 prednosta, VII. odbor (dopravní) Ministerstva národní obrany
DD.MM.1968-31.07.1969 náčelník, Rehabilitační komise MNO pro východní odboj

DD.MM.1924-DD.MM.RRRR 12th Infantry Regiment
01.08.1925-29.09.1929 2nd Infantry Regiment
15.06.1933-DD.MM.RRRR 20th Infantry Regiment
DD.02.1937-DD.MM.RRRR 6th Corps
28.02.1938-DD.MM.RRRR 12th Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR chief
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR chief
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Deputy Commander, 2nd Czechoslovak Airborne Brigade
01.06.1945-01.11.1946 chief, 6th Department (Material) of Headquarters of the Armed Forces
01.11.1946-15.08.1950 chief, VII Section (Transport) of Ministry of National Defence
DD.MM.1968-31.07.1969 chief
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
Je pochovaný v Šamoríne. Od 04.09.1953 sa hodnosť brigádneho generála premenovala na hodnosť generálmajor. -
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl a kol.: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012, 2. aktualizované vydanie, ISBN 978-80-89169-25-2
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viliam_Lichner
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Lichner-Jan-Viliam-t126609#555635 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více