Main Menu
User Menu

2. československá samostatná paradesantní brigáda [1944-1944]

2nd Czechoslovak Separate Parachute Brigade

     
Název:
Name:
2. československá samostatná paradesantní brigáda
Originální název:
Original Name:
2. československá samostatná paradesantní brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.04.1944
Předchůdce:
Predecessor:
2. čs. samostatná brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
30.10.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.04.1944-05.05.1944 Velitelství čs. vojenských jednotek v SSSR
05.05.1944-DD.09.1944 1. čs. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
17.04.1944-DD.05.1944 Jefremov, ? /
DD.05.1944-DD.09.1944 Proskurov, ? /
DD.09.1944-30.10.1944 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
17.04.1944-DD.09.1944 Přikryl, Vladimír (podplukovník pěchoty)
DD.09.1944-30.10.1944 Přikryl, Vladimír (plukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
17.04.1944-DD.06.1944 Sacher, Vilém (štábní kapitán generálního štábu)
DD.06.1944-30.10.1944 Hlásný, Karel (štábní kapitán dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.01.1944-26.02.1945 2. protiletadlový oddíl
20.01.1944-DD.09.1944 2. smíšený přezvědný oddíl
17.04.1944-28.10.1944 2. československý paradesantní prapor
25.02.1945-15.05.1945 9. československý dělostřelecký pluk
26.02.1945-15.05.1945 11. československý paradesantní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
V polovici októbra 1944 sa v obci Badín zorganizovala 2. čs. samostatná paradesantná brigáda, sídlilo tu jej veliteľstvo.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1876 (2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR), 1944.
Šolc, J.: Padáky nad Slovenskem. 2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR. Praha 1997.
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovenska-samostatna-paradesantni-brigada-1944-1944-t11829#566688Verze : 1
MOD