Main Menu
User Menu
Reklama

Hranice

okr. Přerov

Hranice na Moravě

     
Název:
Name:
Hranice
Originální název:
Original Name:
Hranice
Další názvy:
Other Names:
německy Mährisch Weißkirchen
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Přerov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°33'00.58"N 17°44'07.32"E
Místní části:
Local Municipalities:
Lhotka, Velká, Drahotuše, Uhřínov, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1276
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
židovský hřbitov se synagogou
renesanční zámek
barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
městské opevnění
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
11.04.1920-24.09.1938
Vojenská akademie
Military Academy
10.01.1921-DD.05.1927
Pěší pluk 40
40th Infantry Regiment
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 8
8th Automobile Company
DD.05.1927-DD.01.1938
Pěší pluk 34
34th Infantry Regiment
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/108
1st Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/108
2nd Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 108
108th Artillery Regiment
00.10.1931-25.09.1938
8. divise
8th Division
DD.10.1931-31.12.1937
8. polní dělostřelecká brigáda
8th Field Artillery Brigade
01.09.1933-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 108
Replacement Battalion of the 108th Artillery Regiment
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 8. divise
8th Division Artillery Command
22.08.1942-07.04.1943
Náhradní pluk tankových granátníků 82
82nd Replacement Tank Grenadier Regiment
07.04.1943-DD.08.1944
Náhradní a výcvikový pluk tankových granátníků 82
82nd Replacement and Training Tank Grenadier Regiment
10.04.1943-DD.08.1944
Náhradní a výcvikový prapor tankových granátníků 2
2nd Replacement and Training Tank Grenadier Battalion
01.06.1945-15.08.1950
Vojenská akademie
Military Academy
01.10.1945-15.12.1950
Dělostřelecká baterie 40
Artillery Battery of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Kulometná rota 5/40
5th Machine Gun Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-01.10.1949
Pěší prapor 40 /motorisovaný/
40th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1945-15.12.1950
Pěší rota 1/40
1st Infantry Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Pěší rota 2/40
2nd Infantry Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Pěší rota 3/40
3rd Infantry Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Replacement rota 40
Replacement Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Rota těžkých zbraní 6/40
6th Heavy Weapons Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Samopalná rota 4/40
4th Submachine Gun Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Velitelská rota 40
Command Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1947-01.09.1962
Dělostřelecké učiliště
Artillery School
01.10.1949-15.12.1950
Pěší pluk 40 /motorisovaný/
40th Infantry Regiment /Motorised/
01.09.1951-01.10.1955
Vyšší škola důstojníků dělostřelectva
Artillery Officer High School
DD.09.1957-01.09.1961
311. těžká dělostřelecká brigáda
311th Heavy Artillery Brigade
01.09.1961-01.09.1962
11. technický oddíl
11th Technical Division
01.09.1961-01.09.1962
12. technický oddíl
12th Technical Division
01.09.1961-01.09.1962
13. technický oddíl
13th Technical Division
01.09.1961-01.09.1962
21. technický oddíl
21st Technical Division
01.09.1961-01.09.1962
22. technický oddíl
22nd Technical Division
01.09.1961-DD.MM.1962
311. technická brigáda
311th Technical Brigade
01.09.1961-01.09.1962
321. technická brigáda
321st Technical Brigade
15.01.1962-01.09.1962
11. pohyblivá technická základna
11th Mobile Technical Base
01.09.1962-DD.MM.1983
11. dělostřelecká základna
11th Artillery Base
01.09.1962-01.06.1963
11. těžký dělostřelecký oddíl
11th Heavy Artillery Division
01.09.1962-01.06.1963
12. těžký dělostřelecký oddíl
12th Heavy Artillery Division
01.09.1962-01.06.1963
21. těžký dělostřelecký oddíl
21st Heavy Artillery Division
01.09.1962-01.06.1963
311. těžká dělostřelecká brigáda
311th Heavy Artillery Brigade
01.09.1962-31.05.1963
321. těžká dělostřelecká brigáda
321st Heavy Artillery Brigade
01.10.1962-01.06.1963
22. těžký dělostřelecký oddíl
22nd Heavy Artillery Division
01.01.1963-01.11.1989
31. těžký dělostřelecký oddíl
31st Heavy Artillery Division
01.01.1963-01.11.1991
331. těžká dělostřelecká brigáda
331st Heavy Artillery Brigade
DD.11.1982-01.10.1983
16. samostatný raketometný oddíl
16th Separate Rocket Launcher Division
DD.MM.1983-01.11.1986
11. dělostřelecká základna
11th Artillery Base
DD.MM.1988-01.11.1991
361. dělostřelecký pluk
361st Artillery Regiment
01.11.1989-01.11.1991
31. samostatný raketometný oddíl
31st Separate Rocket-Launcher Division
01.11.1989-01.11.1991
33. samostatný raketometný oddíl
33rd Separate Rocket-Launcher Division
01.11.1989-01.11.1991
34. samostatný raketometný oddíl
34th Separate Rocket-Launcher Division
01.12.1989-01.11.1991
32. samostatný raketometný oddíl
32nd Separate Rocket-Launcher Division
01.11.1991-31.12.1992
3. dělostřelecký pluk
3rd Artillery Regiment
01.01.1993-31.12.1994
3. dělostřelecký pluk
3rd Artillery Regiment
01.01.1995-30.11.2003
76. dělostřelecký oddíl
76th Artillery Division
01.07.1997-31.12.1999
72. mechanizovaný prapor
72nd Mechanized Battalion
DD.MM.1997-DD.MM.RRRR
71. mechanizovaný prapor
71st Mechanized Battalion
01.04.2004-DD.MM.RRRR
7. mechanizovaná brigáda
7th Mechanized Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
7. protiletadlový oddíl
7th Anti-Aircraft Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
7. rota chemické ochrany
7th Chemical Defence Company
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
http://www.mesto-hranice.cz/
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#390815Verze : 1
Hranice (Mährisch Weißkirchen)
(okr. Přerov)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 10 826 obyvatel (z toho 9 007 osob národnosti československé, 11 osob národnosti maďarské, 1 127 osob národnosti německé, 108 osob národnosti polské, 203 osob národnosti ruské a 141 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r.1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Osmé divise (listopad 1931 – leden 1938),
velitelství Osmé pěší divise (od ledna 1938),
velitelství Osmé polní dělostřelecké brigády (říjen 1931 – prosinec 1937),
Pěší pluk 34 (od května 1927),
Pěší pluk 40 (leden 1921 – květen 1927),
III. oddíl Dělostřeleckého pluku 8 (září 1930 – září 1933),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 8 (říjen 1931 – únor 1938),
Dělostřelecký pluk 108 (od října 1927),
náhradní baterie Hrubého dělostřeleckého pluku 125 (červenec 1921 – leden 1924),
Asanační rota 8 (od dubna 1938),
Divisní zbrojnice 8 (březen 1921 – prosinec 1927),
Odbočka zemské zbrojnice Hranice (leden 1928 – leden 1937),
Odbočka sborové zbrojnice Hranice (od ledna 1937),
Velitelství evidence motorových vozidel (únor 1921 – leden 1937),
Doplňovací okresní velitelství Hranice (od října 1923),
Vojenská akademie (od února 1920).


Pro vojenské potřeby sloužil komplex budov akademie, který tvořily zejména Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa (postaveny v letech 1851-1856) a Masarykovy kasárny (postaveny v letech 1860-1863), dále Štefánikovy kasárny z let 1889-1890 a barákový tábor u železniční stanice z let 1926-1928.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#173551Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jezdecká kadetní škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská vyšší reálná škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 15
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#416307Verze : 0
MOD
Židovský hřbitovZdroje:
informační tabule
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#532657Verze : 0
Městské opevnění
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#532658Verze : 0
Historická vyobrazení
Hranice - Hranice na kolorované pohlednici z roku 1912
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/558245337552024/?type=3&theater

Hranice na kolorované pohlednici z roku 1912 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/558245337552024/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Hranice - Ulice u hranického nádraží na pohlednici z roku 1898
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/157410927635469/?type=3&theater

Ulice u hranického nádraží na pohlednici z roku 1898 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/157410927635469/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Hranice - Historické vily a řeka Bečva na pohlednici z roku 1899
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/157411074302121/?type=3&theater

Historické vily a řeka Bečva na pohlednici z roku 1899 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/157411074302121/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Hranice - Vily u Bečvy na pohlednici z roku 1912
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/735270156516207/?type=3&theater

Vily u Bečvy na pohlednici z roku 1912 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/735270156516207/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Hranice - Most přes řeku Bečvu na pohlednici z roku 1904
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/521339047909320/?type=3&theater

Most přes řeku Bečvu na pohlednici z roku 1904 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/521339047909320/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#533130Verze : 0
"Ulice u hranického nádraží na pohlednici z roku 1898" ............. tak odsud je to k nádraží ještě dobře 1, 5 km pěšky. Toto je "bývalá" třída K.F.J., následně Wilsonova, pak Hitlerova, pak opět Wilsonova, poté na pár let Stalinova a teď, už cca. 60 let, je to Třída 1. máje.
Ta velká budova vlevo, je I. ZŠ, postavená už v roce 1896 ......
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#533166Verze : 0
Masarykovo náměstí
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#598303Verze : 2
Šromotovo náměstí
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#598304Verze : 0
Pernštejnské náměstí
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#598305Verze : 0