Main Menu
User Menu

Šamorín

okr. Dunajská Streda

     
Název:
Name:
Šamorín
Originální název:
Original Name:
Šamorín
Další názvy:
Other Names:
ecclesia Sancte Mariae (1238), Villa Sancte Mariae (1285), Zenthmarya (1287), Samaria (1383), Sand Marein (1406), Samaria, Zenth Maria (1531), Ssamorin (1786); maďarsky Somorja; nemecky Sommerein, Schutt-Somercin; latinsky Samaria, Oppidum Sanctae Mariae
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Dunajská Streda
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°01'35.99"N 17°18'41.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
Šamorín, Bučuháza, Čilistov, Kraľovianky a Mliečno
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1287
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
reformovaný kostol
rímskokatolícky kostol a kláštor
židovská synagóga
studňa na hlavnom námestí,
socha sv. Štefana
židovské cintoríny
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Počas 1. sv. vojny bol v meste zajatecký tábor. Po Viedenskej arbitráži bolo mesto v rokoch 1938-1945 pripojené ku Maďarsku. V roku 1961 bola ku mestu pripojená obec Čilistov.
Zdroje:
Sources:
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amor%C3%ADn
https://www.samorin.sk/
URL : https://www.valka.cz/Samorin-t46797#376162Verze : 0
MOD
Šamorín (Somorja)
(okr. Dunajska Streda)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 3 586 obyvatel (z toho 423 osob národnosti československé, 2 756 osob národnosti maďarské, 164 osob národnosti německé, 1 osoba národnosti ruské a 170 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v červenci 1920.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Lehký dělostřelecký pluk 54,
II. oddíl Hrubého dělostřeleckého pluku 126 (říjen 1920 – leden 1923),
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 126 (leden 1923 – leden 1938),
Dělostřelecký oddíl 83 (září 1933 – leden 1938),
II. korouhev Dragounského pluku 11 (od ledna 1938).


Jednotky byly umístěny v Dělostřeleckých kasárnech, adaptovaných počátkem dvacátých let.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Samorin-t46797#183213Verze : 0