Main Menu
User Menu

Hlavní vojenské velitelství [1939-1940]

Supreme Military Headquarters/ Hlavné vojenské veliteľstvo

     
Název:
Name:
Hlavní vojenské velitelství
Originální název:
Original Name:
Hlavné vojenské veliteľstvo
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.05.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1940
Nástupce:
Successor:
Veliteľstvo pozemného vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.05.1939-01.10.1940 Ministerstvo národnej obrany
Dislokace:
Deployed:
02.05.1939-01.10.1940 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
02.05.1939-01.10.1940 Čatloš, Ferdinand (Generál I. triedy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
02.05.1939-17.05.1939 ?
17.05.1939-14.08.1939 Jurech, Štefan
14.08.1939-01.10.1940 Novotný, Emil
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
02.05.1939-01.10.1940 Automobilní pluk
02.05.1939-01.05.1940 Dělostřelecký pluk 153
02.05.1939-20.10.1939 Oddíl pozemní obrany proti letadlům
02.05.1939-01.10.1939 Telegrafní prapor I
02.05.1939-01.10.1940 Telegrafní prapor II
02.05.1939-01.10.1940 Telegrafní prapor III
02.05.1939-20.10.1939 Vyšší velitelství 1
02.05.1939-20.10.1939 Vyšší velitelství 2
02.05.1939-20.10.1939 Vyšší velitelství 3
02.05.1939-01.10.1940 Ženijní pluk
09.05.1939-15.02.1940 Prapor kanónů proti útočné vozbě
09.05.1939-15.02.1940 Prapor útočné vozby
15.05.1939-DD.10.1939 Letecký pluk
01.08.1939-01.10.1940 Dělostřelecký pluk 51
01.08.1939-01.11.1939 Dělostřelecký pluk 52
01.09.1939-01.10.1939 Polní armáda Bernolák
15.09.1939-01.10.1939 Pěší pluk 43
15.09.1939-01.10.1939 Pěší pluk 44
15.09.1939-01.10.1939 Pěší pluk 45
15.09.1939-01.10.1939 Pěší pluk 46
15.09.1939-11.10.1939 Pěší prapor 101
15.09.1939-11.10.1939 Pěší prapor 102
15.09.1939-11.10.1939 Pěší prapor 103
15.09.1939-11.10.1939 Pěší prapor 104
15.09.1939-11.10.1939 Pěší prapor 105
15.09.1939-11.10.1939 Pěší prapor 106
15.09.1939-11.10.1939 Pěší prapor 107
01.10.1939-01.10.1940 Telegrafní prapor I
20.10.1939-01.10.1940 Lehká protiletadlová baterie 15
20.10.1939-01.10.1940 Velitelství divisní oblasti 1
20.10.1939-01.10.1940 Velitelství divisní oblasti 2
20.10.1939-01.10.1940 Velitelství divisní oblasti 3
01.11.1939-01.10.1940 Cyklistický prapor
15.02.1940-01.10.1940 Pluk útočné vozby
01.05.1940-03.05.1940 Dělostřelecký protiletadlový pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.pulib.sk
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-vojenske-velitelstvi-1939-1940-t49256#191214Verze : 0
Hlavné vojenské veliteľstvo bolo súčasťou Ministertva národnej obrany. Na jeho čele bol divízny generál (od mája genrál I. tiredy) Ferdinand Čatloš a veliteľstvo bolo zrušené v októbri 1939 (vládnym nariadením č. 270 z 24.10.1939).

Súčasťou Hlavného vojensklého veliteľstva bol Štáb hlavného veliteľa a Velitelia zbraní a služieb.

Náčelníkom štábu HVV bol major gšt. (od 17.05.1939 podplukovník gšt.) Štefan Jurech, podnáčelníkom štábny kapitán gšt. (od 17.05.1939 major gšt.) Emil Novotný. K 14.08.1939 došlo k zmene a náčelníkom štábu sa stal major gšt. Emil Novotný (pplk. gšt. Štefan Jurech sa stal generálnym sekretárom obrany), podnáčelníkom major gšt. Karol Peknik.

HVV boli podriadené 3 Vyššie veliteľstvá (Vyššie veliteľstvo 1 Trenčín, Vyššie veliteľstvo 2 Banská Bystrica a Vyššie veliteľstvo 3 Prešov). Okrem týchto veliteľstiev velilo Hlavné vojenské veliteľstvo niektorým útvarom a zariadeniam Slovenskej armády priamo.

Zdroj: www.pulib.sk
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-vojenske-velitelstvi-1939-1940-t49256#346051Verze : 0
MOD