Main Menu
User Menu
Reklama

Rychlá divise [1941-1943]

Rapid Division

Rýchla divízia

     
Název:
Name:
Rychlá divise
Originální název:
Original Name:
Rýchla divízia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.07.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Rychlá brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1943
Nástupce:
Successor:
1. pěší divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.07.1941-12.08.1941 Armádna skupina
12.08.1941-23.08.1941 Polní sbor
23.08.1941-09.09.1941 Skupina armád Jih
09.09.1941-11.09.1941 6. armáda
11.09.1941-22.09.1941 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXIV
22.09.1941-01.10.1941 Skupina armád Jih
01.10.1941-05.10.1941 III. armádní sbor (motorizovaný)
05.10.1941-06.10.1941 Tanková skupina 1
06.10.1941-01.11.1941 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
01.11.1941-21.11.1941 Vyšší dělostřelecké velitelství 301
21.11.1941-19.07.1941 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
19.07.1942-31.07.1942 V. armádní sbor
31.07.1942-30.11.1942 LVII. tankový sbor
30.11.1942-01.08.1943 Skupina armád A
Dislokace:
Deployed:
25.07.1941-01.08.1943 východoevropské válčiště, ?
25.07.1941-18.08.1941 Gorodek Jagell, ? /
18.08.1941-20.08.1941 presun / , ?
20.08.1941-23.08.1941 Vinnycja, ? /
23.08.1941-14.09.1941 Skvir, ? /
14.09.1941-22.09.1941 Malaja Oľšanka, ? /
22.09.1941-24.09.1941 Bila Cerkva, ? /
24.09.1941-06.10.1941 Onufrijevka, ? /
06.10.1941-10.10.1941 presun / , ?
10.10.1941-10.10.1941 Polohy, ? /
10.10.1941-14.10.1941 presun / , ?
14.10.1941-16.10.1941 Karakuba, ? /
16.10.1941-01.11.1941 Chlebodarovka, ? /
01.11.1941-20.11.1941 Mariupol, ? /
20.11.1941-27.11.1941 Pokrovskoye, ? /
27.11.1941-01.12.1941 Želobok, ? /
01.12.1941-16.02.1941 Golodajevka, ? /
16.02.1941-19.07.1942 Kalinovka, ? /

Velitel:
Commander:
25.07.1941-03.08.1941 Pilfousek, Rudolf (Plukovník)
03.08.1941-27.11.1941 Turanec, Jozef (Plukovník)
27.11.1941-01.01.1942 Malár, Augustín (Plukovník)
01.01.1942-25.04.1942 Malár, Augustín (Generál II. triedy)
25.04.1942-23.09.1942 Turanec, Jozef (Generál II. triedy)
23.09.1942-01.01.1943 Jurech, Štefan (Plukovník)
01.01.1943-10.04.1943 Jurech, Štefan (Generál II. triedy)
10.04.1943-10.06.1943 Kuna, Pavol (Plukovník)
10.06.1943-01.08.1943 Jurech, Štefan (Generál II. triedy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.08.1941-27.11.1941 Talský, Viliam (Major)
27.11.1941-28.03.1942 Ballay, Alojz (Podplukovník)
12.07.1942-15.12.1942 Novotný, Emil (Podplukovník)
15.12.1942-23.01.1943 Brezány, Koloman (Podplukovník)
04.03.1943-27.04.1943 Golian, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.07.1941-01.08.1943 Autodílny 2
25.07.1941-19.10.1941 Dělostřelecký pluk 11
25.07.1941-01.08.1943 Horská kanonová baterie 11
25.07.1941-01.08.1943 Lehká protiletadlová baterie 13
25.07.1941-01.08.1943 Motorisovaný pěší pluk 20
25.07.1941-01.08.1943 Motorisovaný pěší pluk 21
25.07.1941-01.08.1943 Nákladní autokolona 315
25.07.1941-01.08.1943 Nákladní autokolona 503
25.07.1941-01.08.1943 Nákladní autokolona 508
25.07.1941-19.10.1941 Pionýrský prapor 11
25.07.1941-01.08.1943 Přezvědný oddíl 11
25.07.1941-19.10.1941 Rota kanónů proti útočné vozbě 11
25.07.1941-01.08.1943 Spojovací prapor 2
25.07.1941-01.08.1943 Těžká protiletadlová baterie 8
10.10.1941-19.10.1941 Dělostřelecká baterie 5/11
19.10.1941-01.08.1943 Dělostřelecký oddíl 11
19.10.1941-01.08.1943 Pionýrska rota 1/11
28.07.1942-16.10.1943 Dělostřelecký pluk 31
DD.11.1942-01.08.1943 Letka 13

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
25.07.1941-01.08.1943 krycie meno "Kriváň"
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Rýchla divízia
Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008.
Mičianik, Pavel: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskému zväzu (1941–1944). Zv. 1. Banská Bystrica, Dali-BB 2007.
URL : https://www.valka.cz/Rychla-divise-1941-1943-t39223#396796Verze : 15
MOD
V srpnu 1941 jí tvořily tyto jednoty :


- Velitelství
* štábní rota (motorizovaná)
* zeměměřičská sekce (motorizovaná)
* četa motospojek
* lehká zásobovací četa (motorizovaná)
- 20. motorizovaný pěší pluk
* spojovací četa (motorizovaná)
* 2x motorizovaný prapor - 3x pěší (střelecká) rota, rota doprovodných zbraní
* rota oprav techniky (motorizovaná)
* baterie horských děl (motorizovaná)
* protitanková četa (motorizovaná)
Motorizovaný peší pluk 21 "David"
* spojovací četa (motorizovaná)
* 2x motorizovaný prapor - 3x pěší (střelecká) rota, rota doprovodných zbraní
* rota oprav techniky (motorizovaná)
* baterie horských děl (motorizovaná)
* protitanková četa (motorizovaná)
- 11.průzkumný prapor
* spojovací četa (motorizovaná)
* cyklistická četa
* rota doprovodných zbraní - protitanková četa (motorizovaná), ženijní četa (motorizovaná)
* četa pěchotních kanónů (motorizovaná)
- 12.tankový prapor
* 2x tanková rota
* protitanková baterie (motorizovaná)
- 11. dělostřelecký pluk
* spojovací četa (motorizovaná)
* 2x motorizovaný prapor - spojovací četa, měřičská sekce, 3x dělostřelecká baterie
- 8.protiletadlová baterie (motorizovaná)
- 13.protiletadlová baterie (motorizovaná)
- letka leteckých dělostřeleckých pozorovatelů/návodčích
- 11.ženijní prapor
* 2x ženijní rota (motorizovaná)
* mostní rota (motorizovaná)
* lehká ženijní četa (motorizovaná)
- 2. spojovací prapor
- spojovací rota (motorizovaná)
- rádiová rota (motorizovaná)
- těžká zásobovací rota
- těžká rota zásobování PHM
- četa oprav techniky (motorizovaná)
- proviantní rota/polní pekárny (motorizovaná)
- proviantní rota/polní řeznictví (motorizovaná)
- Divizní spisovna (motorizovaná)
- 11.zdravotnická rota (motorizovaná)
- 11.polní obvaziště
- 6.stanice polní pošty
- 20. oddíl polního četnictvaZdroj údajů : www.axishistory.com
Překlad : palič
URL : https://www.valka.cz/Rychla-divise-1941-1943-t39223#148369Verze : 1
Diskuse
Pár fotek z působení této jednotky na Východní frontě. Za povšimnutí určitě stojí především výstroj z bývalé armády ČSR (především helmy, boty, opasky a části uniformy).
URL : https://www.valka.cz/Rychla-divise-1941-1943-t39223#209040Verze : 0