Bitka pri Vosges [58 pred n.l.]

Battle of Vosges [58 B.C.]
     
Název:
Name:
Bitka pri Vosges [58 pred n.l.] Battle of Vosges [58 B.C.]
Datum:
Date:
DD.MM.58 pred n. l. -DD.MM.58 B.C.
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
[/url]
[url=https://www.valka.cz/viewtopic.php/t/null]
Místo:
Location:
Alsasko, Francie Alsace, France
GPS:
GPS:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Rímska republika Roman Republic
Strana B:
Side B:
Suebovia (germánsky kmeň) Germanic Suebi tribe
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Caesar, Gaius Iulius Caesar, Gaius Iulius
Strana B:
Side B:
Ariovistus Ariovistus
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:

asi 30 000 mužovsome 30 000 men


Zobraz detail:
Show Detail:
  
Síly strana B:
Forces Side B:
asi 70 000 mužov some 70 000 men
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:

asi 6000 mužov ( padlí, zranení)

some 6000 men ( killed or wounded)
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Ztráty strana B:
Losses Side B:
asi 35 000 mužov ( padlí, zranení, zajatí) some 35 000 men ( killed, wounded, captured)
Zobraz detail:
Show Detail:
  
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
attack
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
attack
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
Zastaviť migráciu germánskych kmeňov. - splněn
Stop the migration of Germanic tribes. - fulfilled
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
Voľná migrácia na územie pod správou Rímskej republiky. - nesplněn
Free migration to the territory under the administration of the Roman Republic. - unfulfilled
Výsledek:
Result:
vítězství strany A victory for side A
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Vosges-58-pred-n-l-t126141#428045 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více