1. Makedonská válka [214-205 př. n. l.]

První makedonská válka (214–205 př.nl) byla vedena Římem, spolu s Attalusem I z Pergamonu, proti Filipovi V Macedonskému, současně s druhou púnskou válkou (218 - 201 př.nl) proti Kartágu. Neproběhly žádné rozhodující střety a válka skončila patem. Během války se Makedonie pokoušela získat kontrolu nad částmi Illyria a Řecka, ale bez úspěchu. Tyto potyčky na východe zabránily Makedoncům v pomoci kartáginskému generálovi Hannibalovi ve válce s Římem. Mír z roku 205 př.nl formálně válku ukončil.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více