Válka se spojenci [91-88 př. n. l.]

Válka vedená v letech 91 - 88 př. n. l. mezi Římskou republikou a několika dalšími městy a kmeny v Itálii, které po staletí byly římskými spojenci. Italští spojenci chtěli římské občanství a moc, vliv a právo hlasovat v samotném Římě. Římané tyto požadavky ignorovali a poskytli italským skupinám méně práv a privilegií. To vedlo ke zničující válce, která trvala tři roky a přinesla mnoho obětí. Válka sice vyústila v římské vítězství, ale Řím všem svým italským spojencům nakonec udělil římské občanství, aby se vyhnul další nákladné válce.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více