Main Menu
User Menu
Reklama

Podhajský, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Podhajský
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Podhajský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.02.1864 Blatná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.12.1946 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- generální inspektor československé branné moci (1927-1933)
- náčelník hlavního štábu československé branné moci (1926-1926)
- velitel Zemského vojenského velitelství v Brně (1925-1926, 1926-1927)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Podhajsky-Alois-t79186#218322Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Podhajský
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Podhajský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1878-DD.02.1881 Státní reálná škola, Těšín
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.02.1881-DD.08.1882 Kadetní škola pěchoty, Kassa
DD.08.1882-DD.08.1884 Kadetní škola pěchoty, Pozsony
DD.10.1890-DD.10.1892 Válečná škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1884 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1887 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1890 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.05.1903 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1906 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.05.1910 plukovník rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 generálmajor rakousko-uherské branné moci
05.09.1917 polní podmaršál rakousko-uherské branné moci
08.12.1918 polní podmaršál
01.11.1919 generál IV. hodnostní třídy
16.12.1921 generál III. hodnostní třídy
16.12.1927 armádní generál
31.12.1933 výslužba
16.07.1946 degradován na vojína
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
07.04.1914-26.12.1914 Velitel : 42. zeměbranecká pěší brigáda
DD.MM.1910-DD.MM.1914 Velitel : Zeměbranecký pěší pluk č. 24
26.12.1914-04.05.1917 Velitel : 21. zeměbranecká pěší divize
DD.05.1917-DD.05.1918 Velitel : 21. střelecká divize
DD.05.1918-DD.11.1918 Velitel : 26. střelecká divize
15.12.1918-DD.06.1919 Velitel : Zemské vojenské velitelství na Moravě
05.06.1919-DD.07.1919 Velitel : Velitelství armádního sboru generála Podhajského
00.06.1919-10.10.1919 Velitel : Zemské vojenské velitelství na Moravě
10.10.1919-01.11.1919 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
01.11.1919-16.12.1921 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
16.12.1921-15.09.1925 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
15.09.1925-01.09.1926 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně
01.09.1926-14.10.1926 Velitel : Hlavní štáb branné moci
14.10.1926-DD.05.1927 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Brně
30.04.1927-16.12.1927 Velitel : Generální inspektorát branné moci
16.12.1927-30.11.1933 Velitel : Generální inspektorát branné moci

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1884-DD.05.1887 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 98, Josefov
DD.05.1887-DD.10.1890 praporní pobočník Pěšího pluku č. 98, Josefov
DD.10.1890-DD.10.1892 vojenské studium, Wien
DD.10.1892-DD.05.1894 důstojník velitelství Pěší brigády č. 54, Löcs
DD.05.1894-DD.05.1895 důstojník Kartografické kanceláře, Wien
DD.05.1895-DD.05.1897 důstojník velitelství 6. sboru, Kassa
DD.05.1897-DD.11.1900 důstojník Ministerstva války, Wien
DD.11.1900-DD.04.1902 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 100, Kraków
DD.04.1902-DD.11.1905 náčelník štábu 43. zeměbranecké pěší divise, Lwów
DD.11.1905-DD.02.1910 velitel praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 24, Wien
DD.02.1910-DD.03.1914 velitel Zeměbraneckého pěšího pluku č. 24, Wien
DD.03.1914-DD.12.1914 velitel 42. zeměbranecké pěší brigády, Praha a balkánské válčiště
DD.12.1914-DD.03.1917 velitel 21. zeměbranecké pěší divise, balkánské válčiště, východoevropské válčiště a italské válčiště
DD.03.1917-DD.08.1917 velitel 21. střelecké divise, italské válčiště
DD.08.1917-DD.10.1917 zdravotní dovolená
DD.10.1917-DD.05.1918 velitel 21. střelecké divise, italské válčiště
DD.05.1918-DD.11.1918 velitel 26. střelecké divise, italské válčiště
DD.12.1918-DD.10.1919 velitel Zemského vojenského velitelství na Moravě, Brno
DD.06.1918-DD.07.1918 velitel armádního sboru, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.09.1925 velitel Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.09.1925-DD.09.1926 velitel Zemského vojenského velitelství v Brně
DD.09.1926-DD.10.1926 zatímní náčelník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1926-DD.05.1927 velitel Zemského vojenského velitelství v Brně
DD.05.1927-DD.12.1933 generální inspektor branné moci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1902

Vojenský služební odznak II. třída pro důstojníky
Long Service Cross 2nd Class for Officers
Militärdienstzeichen II. Kl. für Offiziere
-

DD.MM.1908

Řád koruny 2. třída
Order of Crown 2nd Class
Kronenorden 2. Klasse
-

DD.MM.1908

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1912

Vojenský služební odznak III. třída pro důstojníky
Long Service Cross 3rd Class for Officers
Militärdienstzeichen III. Kl. für Offiziere
-

DD.MM.1914

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.1914

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1915

Řád červené orlice 2. třída s meči
Order of Red Eagle 2nd Class with Swords
Roter Adler Orden 2. Klasse mit Schwerten
-

DD.MM.1915

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 2. třída
Military Merit Cross 2nd Class
Militärverdienstkreuz II. Kl.
-

DD.MM.1915

Řád železné koruny 2. třída
Order of Iron Crown 2nd Class
Orden der Eisernen Krone II. Kl.
-

DD.MM.1916

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.1918

Řád Leopolda 3. třída
Order of Leopold 3rd Class
Ordre de Leopold Commandeur
-

DD.MM.1921

Řád italské koruny velkodůstojník (2. třída)
Order of Crown of Italy Grandofficer (2nd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1924

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1925

Řád Rumunské hvězdy 2. třída s meči
Order of Star of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

DD.MM.1926

Řád Sv. Sávy 1. třída
Order of St. Sava 1st Class
Орден Светог Саве 1. ред
-

DD.MM.1930

Řád tří hvězd komandér velkého kříže (1. třída)
Order of Three Stars Commander of Grancross (1st Class)
Triju Zviagznu Ordenis
-

DD.MM.1930

Řád velkoknížete Gediminase velkodůstojník (2. třída)
Order of Grand Duke Gediminas Grandofficer (2nd Class)
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Podhajsky-Alois-t79186#375491Verze : 1
MOD
Podmaršal Alois Podhajský
* 1864, Blatná
+ 1946, Praha (pochovaný na Malvazinkách)


1881 - bol prijatý do kadetnej školy v Košiciach a štúdium ukončil o 4 roky neskôr v Bratislave
1890 - 1892 - absolvoval Vojenskú školu.
1910 - vo Viedni dosiahol hodnosť plukovníka a stal sa veliteľom viedenského zemebraneckého pluku č. 24
1914 - generálmajor, prešiel srbským, ruským a talianskym frontom
1917 - podmaršal
1918 - krajinský veliteľ československej armády v Brne
1926 - náčelník hlavného štábu
1927 - 1933 - generálny inšpektor brannej moci
1946 - po príchode vlády prezidenta Beneša vzatý do väzby, z ktorej bol po mesiaci bez vysvetlenia prepustený a v apríli bol degradovaný, pretože bol nositeľom rakúsko - uhorských a nemeckých vyznamenaní z prvej svetovej vojny

Kol.: Pod císařským praporem. Praha : Elka Press, 2003, s. 370.
URL : https://www.valka.cz/Podhajsky-Alois-t79186#290917Verze : 1
Pro doplnění uvádím informaci o Podhajského přesném nástupu do kadetní školy v Košicích (25. únor roku 1881) a prvním začlenění k jednotce po slavnostním vyřazení z kadetní školy. V hodnosti Cadet-Officiers-Stellvertreter nastoupil v roce 1884 službu u c. a k. pěšího pluku č. 98 v pevnosti Josefov. Zde působil v různých pozicích a osvojoval si praktické dovednosti budoucího velitele. Dne 1. května roku 1887 byl jmenován do hodnosti Leutnant. U vysokomýtského c. a k. pěšího pluku č. 98 působil též ve funkci praporního adjutanta, pobočníka velitele polního praporu č.I. Dne 1. září roku 1890 byl přijat ke studiu na Válečné škole ve Vídni, následně 11. listopadu téhož roku byl povýšen do hodnosti Oberleutnant.


Doporučená literatura:
Miloš Šebor: Alois Podhajský, voják: život a rámec doby, Křesťanská akademie, Řím 1983
Josef Fučík: Generál Podhajský (Z války zbraní do války intrik), Paseka, Praha - Litomyšl 2009
URL : https://www.valka.cz/Podhajsky-Alois-t79186#332769Verze : 1
Armádní generál Alois Podhajský


narodený 18.2.1864
vyštudoval dve triedy reálnej školy v Tešíne,
1880-1881 kadetná škola v Košiciach.
1881-1884 kadetná škola pre pechotu v Bratislave
1884 ako dôstojnícky zástupca nastúpil do funkcie veliteľa čaty a páporného pobočníka u 98.pešieho pluku.
ako nadporučík absolvoval 1890-1892 Vojenskú školu vo Viedni. Potom pracoval až do roku 1903 v rôznych funkciách na generálnom štábe.
1903-1907 náčelník štábu 43.zemebraneckej divízie.
1907-1910 učiteľ v kurze pre štábnych dôstojníkov.
1910-1914 veliteľ 24. zemebraneckého pluku.
7.4.-1.8.1914 veliteľ 42. zemebraneckej brigády.
26.12.1914-4.5.1918 veliteľ 21.zemebraneckej pešej divízie.
4.5.1918-28.10.1918 veliteľ 26. streleckej divízie.
28.10.1918 aktivovaný do československej armády.
10.12.1918-30.9.1927 veliteľ ZVV Brno.
1.8.1927-30.11.1933 generálny inšpektor československej brannej moci.
1.1.1934 odišiel do výslužby.
zomrel 24.12.1946


Zdroj : Jiří Fidler – Generálové legionáři, Brno 1999
URL : https://www.valka.cz/Podhajsky-Alois-t79186#90578Verze : 1
Diskuse