Main Menu
User Menu
Reklama

Setník, kapitán

Captain

Hauptmann

     
Název:
Name:
Setník
Originální název:
Original Name:
Hauptmann
Další názvy:
Other Names:
Haubtmann
Zavedení:
Established:
1649
Zrušení:
Abolished:
1918
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
major
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
rytmistr
dělový setník
polní kurát
polní rabín
vojenský imám
setník auditor
plukovní lékař
účetní setník
vojenský podintendant
dělostřelecký inženýr
vojenský stavební inženýr
vojenský vrchní účetní oficiál
adjunkt
podkovářský učitel
vojenský vrchní pokladní oficiál
vojenský vrchní zásobovací oficiál
dělostřelecký vrchní zbrojní oficiál
vojenský vrchní oficiál spisovny
vojenský vrchní lékární oficiál
vojenský vrchní stavební účetní oficiál
vrchní oficiál
vojenský vrchní zvěrolékař
vrchní dílovedoucí
vojenský vrchní stavební dílovedoucí
vojenský nadučitel
vojenský vrchní šermířský mistr
lesní správce
Hodnost nižší:
Lower Rank:
kapitánporučík
nadporučík
Poznámka:
Note:
Hodnost existovala již v žoldnéřských armádách a byla používána za třicetileté války. Při vzniku stálého vojska v roce 1649 byla převzata.
Zdroje:
Sources:
http://www.militaria.cz
http://www.mlorenz.at/
URL : https://www.valka.cz/Setnik-kapitan-t88225#327289Verze : 0
MOD
Stručná historie


Hodnost setník či hejtman se vyskytovala již v žoldnéřských vojscích a označovala hlavní osobu v setnině. Tehdejší zápis tohoto slova v němčině byl Haubtmann. Hodnost je do češtiny někdy překládána jako kapitán, ale v rámci rakouské a rakousko-uherské armády to není zcela vhodné.


Tato hodnost byla původně i u dragounů a švališarů, zatímco u ostatních druhů jezdectva byla zavedena hodnost rytmistr. U myslivců byla stejně jako u pěchoty zavedena hodnost setníka. U dělostřelectva existovala hodnost dělový setník. V roce 1772 byla ovšem změněna na setníka. V roce 1769 došlo ke sjednocení u jezdectva tím, že setníci byli přejmenováni na rytmistry. Po zavedení hodnostních tříd byl setník v IX. třídě.
URL : https://www.valka.cz/Setnik-kapitan-t88225#335040Verze : 0
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Setnik-kapitan-t88225#677182Verze : 0
MOD