Main Menu
User Menu

Generálmajor

Major General

Generalmajor

Česky: Generálmajor
English: Major General
Deutsch: Generalmajor
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálmajor
Link to the Dictionary Entry Major General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalmajor-t90172#416369Verze : 1
MOD
Generálmajor
Generalmajor
Major GeneralTato hodnost existovala již v době třicetileté války a převzata byla i při vzniku stálé armády v roce 1649. V této době byla uváděna jako generál polní strážmistr (General-Feld-Wachtmeister), případně plukovník polní strážmistr (Obrist-Feldwachtmeister). Označení generálmajor (General-Major) nahradilo původní označení v druhé polovině 18. století. Ke konci monarchie se používal zápis v podobě Generalmajor.
URL : https://www.valka.cz/Generalmajor-t90172#337170Verze : 0
MOD