Main Menu
User Menu

Podplukovník

Lieutenant Colonel

Oberstleutnant

Česky: Podplukovník
English: Lieutenant Colonel
Deutsch: Oberstleutnant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Podplukovník
Link to the Dictionary Entry Lieutenant Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1761 von Clerfayt, François Sebastien de Croix
DD.MM.1789 - von Adorján, Karl
01.05.1799 Radecký z Radče, Jan Josef Václav
18.08.1834 Kempen von Fichtenstamm, Johann Franz
DD.MM.1865 von Beck-Rzikowsky, Friedrich
DD.MM.1892 von Krobatin, Alexander
01.05.1894 Kövess von Kövessháza, Hermann
01.05.1895 Boroević von Bojna, Svetozar
01.15.1895 von Böhm-Ermolli, Eduard
01.05.1908 Bardolff, Carl
15.01.1929 - Glasner, Johann
21.12.1936 Bacher, Hermann
01.05.RRRR Arz von Straußenburg, Arthur
DD.MM.RRRR Rohr von Denta, Franz

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t88221#327311Verze : 2
MOD
     
Hodnost německy:
Rank (in German):
Oberstleutnant
Hodnost česky:
Rank (in Czech):
podplukovník
Hodnost anglicky:
Rank (in English):
Lieutenant Colonel
Hodnostní třída:
Rank Class:
VII.
Obrázek hodnostního označení:
Rank insignia:
URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t88221#327283Verze : 0
MOD
Ekvivalentní hodnosti v jiných součástech ozbrojených sil


Hodnost podplukovník čili Oberstleutnant se vyskytovala u pěchoty, myslivců, jezdectva a četnictva. U námořnictva byl ve stejné hodnostní třídě fregatní kapitán čili Fregattenkapitän.


Ve skupině auditorů odpovídala hodnosti podplukovník hodnost podplukovník auditor (Oberstleutnant-Auditor), ve skupině vojenských lékařů hodnost vrchní štábní lékař 2. třídy (Oberstabsarzt 2. Klasse), ve skupině vojenských úředníků pak vojenský vrchní intendant 2. třídy (Militäroberintendant 2. Klasse), dělostřelecký vrchní inženýr 2. třídy (Artillerieoberingenieur 2. Klasse), vojenský vrchní stavební inženýr 2. třídy (Militär-Bauoberingenieur 2. Klasse), vojenský vrchní účetní rada 2. třídy (Militär-Oberrechnungsrat 2. Klasse), vojenský pokladní ředitel 2. třídy (Militärkassendirektor 2. Klasse), vojenský vrchní zaopatřovací správce 2. třídy (Militär-Oberverpflegsverwalter 2. Klasse), dělostřelecký vrchní zbrojní správce 2. třídy (Artillerie-Oberzeugsverwalter 2. Klasse), podředitel vojenské spisovny (Militär-Registraturunterdirektor), vojenský lékární vrchní správce (Militär-Medikamentenoberverwalter), vojenský stavební vrchní účetní rada 2. třídy (Militär-Bauoberrechnungsrat 2. Klasse) a přednosta 1. třídy (Vorstand 1. Klasse).
URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t88221#327313Verze : 0
MOD