Main Menu
User Menu

Podplukovník

Lieutenant Colonel / Oberstleutnant

     
Hodnost německy:
Rank (in German):
Oberstleutnant
Hodnost česky:
Rank (in Czech):
podplukovník
Hodnost anglicky:
Rank (in English):
Lieutenant Colonel
Hodnostní třída:
Rank Class:
VII.
Obrázek hodnostního označení:
Rank insignia:
URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t88221#327283Verze : 0
MOD
Stručná historie


Hodnost podplukovník existovala již v žoldnéřských vojscích. Její označení v němčině se postupně vyvíjelo od Obrist-Lieutenant přes Oberst-Lieutenant a Oberstlieutenant po Oberstleutnant.


Jednalo se nejprve spíše o označení funkce zástupce velitele pluku, tj. plukovníka. Ten si vybral jednoho ze svých setníků či rytmistrů jako svého zástupce. Postupem doby se z označení funkce stalo označení hodnosti. Nadále byl jmenován majitelem pluku či dvorskou válečnou radou. Osoba s hodností podplukovníka někdy zastávala funkci velitele pluku (Regiments-Commandant, resp. Obrist-Commandant) - více v tématu o hodnosti plukovník.
URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t88221#327311Verze : 0
MOD
Ekvivalentní hodnosti v jiných součástech ozbrojených sil


Hodnost podplukovník čili Oberstleutnant se vyskytovala u pěchoty, myslivců, jezdectva a četnictva. U námořnictva byl ve stejné hodnostní třídě fregatní kapitán čili Fregattenkapitän.


Ve skupině auditorů odpovídala hodnosti podplukovník hodnost podplukovník auditor (Oberstleutnant-Auditor), ve skupině vojenských lékařů hodnost vrchní štábní lékař 2. třídy (Oberstabsarzt 2. Klasse), ve skupině vojenských úředníků pak vojenský vrchní intendant 2. třídy (Militäroberintendant 2. Klasse), dělostřelecký vrchní inženýr 2. třídy (Artillerieoberingenieur 2. Klasse), vojenský vrchní stavební inženýr 2. třídy (Militär-Bauoberingenieur 2. Klasse), vojenský vrchní účetní rada 2. třídy (Militär-Oberrechnungsrat 2. Klasse), vojenský pokladní ředitel 2. třídy (Militärkassendirektor 2. Klasse), vojenský vrchní zaopatřovací správce 2. třídy (Militär-Oberverpflegsverwalter 2. Klasse), dělostřelecký vrchní zbrojní správce 2. třídy (Artillerie-Oberzeugsverwalter 2. Klasse), podředitel vojenské spisovny (Militär-Registraturunterdirektor), vojenský lékární vrchní správce (Militär-Medikamentenoberverwalter), vojenský stavební vrchní účetní rada 2. třídy (Militär-Bauoberrechnungsrat 2. Klasse) a přednosta 1. třídy (Vorstand 1. Klasse).
URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t88221#327313Verze : 0
MOD