Main Menu
User Menu
Reklama

Plukovník

Colonel

Oberst

Česky: Plukovník
English: Colonel
Deutsch:Oberst (Obrist)
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Plukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Plukovnik-t88205#665172Verze : 19
MOD
Reklama