Main Menu
User Menu

15. pěší divize [1939-1939]

15th Infantry Division

15 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
15. pěší divize
Originální název:
Original Name:
15 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
15. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Armáda "Pomořany"
03.09.1939-05.09.1939 Krycí skupina "Čersk"
06.09.1939-08.09.1939 Operační skupina Przyjałkowski 2)
09.09.1939-12.09.1939 Armáda "Pomořany"
12.09.1939-15.09.1939 Operační skupina Tokarzewski-Karaszewicz
15.09.1939-20.09.1939 Armáda "Poznaň"
20.09.1939-29.09.1939 Armáda "Varšava"
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-02.09.1939 Bydhošť, ? /
03.09.1939-03.09.1939 Białe Błota-Kabat, ? /
04.09.1939-05.09.1939 Kabat, ? /
06.09.1939-06.09.1939 Zagajewice, ? /
07.09.1939-07.09.1939 Zagajewice-Miechowice, ? /
08.09.1939-08.09.1939 Miechowice-Sędzin, ? /
09.09.1939-09.09.1939 Brześć Kujawski-Kłóbka, ? /
10.09.1939-11.09.1939 Kłóbka, ? /
12.09.1939-13.09.1939 Łanięta-Strzelce, ? /
14.09.1939-14.09.1939 Dobrzelin, ? /
15.09.1939-15.09.1939 Koszelew, dvůr /
16.09.1939-16.09.1939 Radziwiłka, prostor /
17.09.1939-17.09.1939 Brochów-Kazuń, prostor /
18.09.1939-19.09.1939 Cybulice, ? /
20.09.1939-29.09.1939 Varšava, Powązki /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-29.08.1939 Przyjałkowski, Zdzisław Wincenty (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
Drotlew, Józef Edward (podpułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) 22.09.1939 měla být dle rozkazu velitele Armády „Varšava“ vytvořena manévrovací divize pod názvem 25. divize pod velením gen. Altera, jejíž součástí měly být rovněž zbytky 15. pěší divize. K tomu ale nedošlo a v rozkazech Velitelství obrany Varšavy je uváděna jako 15. pěší divize až do konce obrany Varšavy.
2) Velitelství divize bylo zároveň velitelstvím operační skupiny.
Zdroje:
Sources:
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 2, Czytelnik, Warszawa 1983
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 3, Czytelnik, Warszawa 1983
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych, WIH, MON, Warszawa 1968
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1939-1939-t76203#430169Verze : 1
MOD

POLSKÁ REPUBLIKA 15 Dywizja Piechoty Wielkopolskiej
15. pěší divize [1939-1939]

Datum vzniku 24.8.1939
Předchůdce 15. pěší divize [1921-1939]
Datum zániku 29.09.1939
Následovník
Nadřízené velitelství 24.08.1939-03.09.1939 Armáda "Pomořany" [1939-1939]
03.09.1939-05.09.1939 Operační skupina "Czersk" [1939-1939]
06.09.1939-09.09.1939 Operační skupina generála Przyjałkowského [1939-1939]
09.09.1939-12.09.1939 Armáda "Pomořany" [1939-1939]
12.09.1939-15.09.1939 Operační skupina generála Karasiewicze-Tokarzewského [1939-1939]
15.09.1939-20.09.1939 Armáda "Poznaň" [1939-1939]
20.09.1939-29.09.1939 Armáda "Varšava" [1939-1939]
Dislokace 24.08.1939 - 31.08.1939 Bydhošť
Od 01.09.1939 v poli na středoevropském válčišti
Velitel 24.08.1939-29.09.1939 Przyjałkowski, Zdzisław (generał brygady)
Podřízená tělesa 59. pěší pluk [1939-1939]
61. pěší pluk [1939-1939]
62. pěší pluk [1939-1939]
15. lehký dělostřelecký pluk [1939-1939]
02.09.1939-07.09.1939.22. pěší pluk [1939-1939]
Podřízené oddíly 6. kulometný prapor [1939-1939]
15.motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A [1939-1939]
15. těžký dělostřelecký oddíl [1939-1939]
15. ženijní prapor [1939-1939]
802. polní nemocnice
Pěší prapor Národní obrany "Bydgoszcz" [1939-1939]
Pěší prapor Národní obrany "Nakło" [1939-1939]
Podřízené setniny 15. divizní jezdecká eskadrona [1939-1939]
15. spojovací četa velitelství pěší divize
15. telegrafní rota [1939-1939]
82. cyklistická rota [1939-1939]
82. rota těžkých kulometů na vozech [1939-1939]
802. zdravotnická rota
Samostatná rota průzkumných tanků 81 [1939-1939] (25.08.1939-01.09.1939)
Literatura Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Ciechanowski, Konrad: Armia "Pomorze" 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Tarczyński, Jan: 8 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1996
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1939-1939-t76203#281204Verze : 0
MOD