Main Menu
User Menu

Spojovací četa velitelství pěší divize [1939-1939]

Pluton łączności Kwatery Głównej dywizji piechoty/Signal Platoon of Infantry Division Headquarters

Spojovací četa velitelství pěší divize - Pluton łączności Kwatery Głównej dywizji piechoty – Signal Platoon of Infantry Division Headquarters


Vojsková setnina válečného stavu určena k obsluze spojení v rámci velitelství pěší divize. Za průběh mobilizace byl zodpovědný velitel mobilizačního tělesa kromě materiální mobilizace, za kterou zodpovídal společně s velitelem administračního mobilizačního tělesa, ke kterému byl přidělen.
Byla podřízena diviznímu náčelníkovi spojovacího vojska.


Sestava čety:
1) velitel čety a zástupce velitele čety
2) jedna telegrafní hlídka
3) 2x telefonní družstvo na automobilech
4) telefonní družstvo na hipomobilních vozech
5) 2x jezdecká hlídka pro spojení s letectvem a světelnou signalizaci
6) 2x motocyklová hlídka pro spojení s letectvem a světelnou signalizaci
7) spojovací motocyklová hlídka
8) spojovací cyklistická hlídka


Pravděpodobné počty čety:
důstojníci – 2
poddůstojníci a vojíni – 75
automobily – 3
koně – 13
motocykly – 8 (?)


Mobilizované spojovací čety velitelství pěší divize:spojovací četa velitelství
Číslo čety Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina (termín ukončení mobilizace) Mobilizováno pro: Administrativní jednotka pro materiální mobilizaci Velitel čety Zdroj
Samostatná četa velitelství č. 1 5. telegrafní prapor Krakov hnědá 5 (?) Operační skupina "Slezsko" 5. telegrafní prapor poručík (v záloze?) Józef Folwarczny 3 Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front '39.Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, SOWA-PRESS, Sosnowiec 1999
Samostatná četa velitelství č. 2 6. telegrafní prapor Jaroslav hnědá 5 (?) Obranný úsek "Jaslo" 6. telegrafní prapor ? ?
1 Spojovací rota 1. legionářské pěší divize Vilno žlutá (18 hod.) 1. legionářská pěší divize 1. legionářský pěší pluk poručík Jan Karol Stankowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 17, Londyn 1985
2 Spojovací rota 2. legionářské pěší divize Kielce žlutá (18 hod.) 2. legionářská pěší divize 4. legionářský pěší pluk ? ?
3 Spojovací rota 3. legionářské pěší divize Zamość všeobecná - 1. sled (4. den) 3. legionářská pěší divize 3. lehký dělostřelecký pluk ? ?
4 Spojovací rota 4. pěší divize Toruň modrá (18 hod.) 4. pěší divize 63. pěší pluk poručík Feliks Michalski Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I9c
5 Spojovací rota 5. pěší divize Lvov všeobecná - 1. sled (3. den) 5. pěší divize 5. lehký dělostřelecký pluk podporučík v záloze Loder Henryk de Lindenheim Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I9c
6 Spojovací rota 6. pěší divize Krakov žlutá (30 hod.) 6. pěší divize 20. pěší pluk poručík v záloze Jan Dreziński Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front '39.Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, SOWA-PRESS, Sosnowiec 1999
7 Spojovací rota 7. pěší divize Częstochowa modrá (30 hod.) 7. pěší divize 27. pěší pluk poručík Kazimierz Konrad Paszczuk Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 17, Londyn 1985
8 Spojovací rota 8. pěší divize Modlin modrá (18 hod.) 8. pěší divize 32. pěší pluk poručík Czesław Kotyński Głowacki, Ludwik.: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
9 Spojovací rota 9. pěší divize Brest nad Bugem žlutá (24 hod.) 9. pěší divize 35. pěší pluk poručík Olgierd Muraszko www.dobroni.pl
10 Spojovací rota 10. pěší divize Lodž žlutá (18 hod.) 10. pěší divize 28. pěší pluk podporučík v záloze Franciszek (Aleksander?) Kowalczyk Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I9c
11 Spojovací rota 11. pěší divize Stanisławów všeobecná - 1. sled (3. den) 11. pěší divize 11. lehký dělostřelecký pluk poručík Roman Jerzy Górski Prugar-Ketling, Bronisław: Aby dochować wierności. Wspomnienia z działań 11 Karpackiej Dywizji Piechoty. Wrzesień 1939, Wydawnictwo "Odpowiedzialność i Czyn", Warszawa 1990
12 Spojovací rota 12. pěší divize Tarnopol zelená (18 hod.) 12. pěší divize 54. pěší pluk poručík Władysław Leonard Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I9c
13 Spojovací rota 13. pěší divize Równe zelená (18 hod.) 13. pěší divize 13. lehký dělostřelecký pluk poručík v záloze Rafał Rozwadowski Kryska-Karski, Tadeusz: Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996
14 Spojovací rota 14. pěší divize Poznaň modrá (18 hod.) 14. pěší divize 57. pěší pluk poručík Wacław Boruch Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
15 Spojovací rota 15. pěší divize Bydhošť modrá (18 hod.) 15. pěší divize 61. pěší pluk poručík Jan Wojciech Koprowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 7, Londyn 1983
16 Spojovací rota 16. pěší divize Grudziądz modrá (18 hod.) 16. pěší divize 65. pěší pluk podporučík Witold Eugeniusz Anzelm Radwański Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 8-9, Londyn 1983
17 Spojovací rota 17. pěší divize Hnězno žlutá (18 hod.) 17. pěší divize 69. pěší pluk poručík Walenty Maliszewski Głowacki, Ludwik.: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969.
18 Spojovací rota 18. pěší divize Łomża modrá (18 hod.) 18. pěší divize 33. pěší pluk poručík Tadeusz de Napiwon-Burkiewicz Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I9c
19 Spojovací rota 19. pěší divize Mołodeczno zelená (30 hod.) 19. pěší divize 86. pěší pluk podporučík v záloze Kazimierz Tymult Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 18, Londyn 1986


20 Spojovací rota 20. pěší divize Baranowicze zelená (18 hod.) 20. pěší divize 78. pěší pluk podporučík v záloze Jan Makowski Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I9c
21 Spojovací rota 21. horské pěší divize Těšín žlutá (24 hod.) 21. horská pěší divize 4. pluk podhalanských střelců podporučík Michał Jan Wencel Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front '39.Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, SOWA-PRESS, Sosnowiec 1999
22 Spojovací rota 22. horské pěší divize Přemysl zelená (24 hod.) 22. horská pěší divize 5. pluk podhalanských střelců podporučík Apolinary Karol Poznański Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front '39.Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, SOWA-PRESS, Sosnowiec 1999
23 Spojovací rota 23. pěší divize Katovice modrá (30 hod.) 23. pěší divize 73. pěší pluk poručík Apolinary Kowalewski Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front '39.Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, SOWA-PRESS, Sosnowiec 1999
24 Spojovací rota 24. pěší divize Jaroslav všeobecná - 1. sled (3. den) 24. pěší divize 6. telegrafní prapor poručík Wojciech Stanisław Głogowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 18, Londyn 1986
25 Spojovací rota 25. pěší divize Kalisz modrá (18 hod.) 25. pěší divize 29. pěší pluk poručík Hipolit Puchaczewski Głowacki, Ludwik.: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
26 Spojovací rota 26. pěší divize Skierniewice černá (30 hod.) 26. pěší divize 18. pěší pluk poručík Wiktor Bojarski Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
27 Spojovací rota 27. pěší divize Kovel zelená (24 hod.) 27. pěší divize 50. pěší pluk poručík Andrzej Mieczysław Wiktor Zakrzewski Kryska-Karski, Tadeusz: Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996
28 Spojovací rota 28. pěší divize Deblin černá (30 hod.) 28. pěší divize 15. pěší pluk poručík Andrzej Mieczysław Wiktor Zakrzewski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 8-9, Londyn 1983
29 Spojovací rota 29. pěší divize Grodno žlutá (18 hod.) 29. pěší divize 29. lehký dělostřelecký pluk poručík Wojciech Stanisław Głogowski Kryska-Karski, Tadeusz: Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996,
30 Spojovací rota 30. pěší divize Brest nad Bugem zelená (30 hod.) 30. pěší divize 30. lehký dělostřelecký pluk ? ?
Spojovací četa velitelství Opevněného prostoru "Wilno" 1 Spojovací rota Opevněného prostoru "Vilno" Vilno červená (30 hod.) 35. pěší divize (záložní) 33. lehký dělostřelecký oddíl ? ?
44 3. telegrafní prapor (rámcový) Grodno žlutá (30 hod.) 33. pěší divize (záložní) 3. telegrafní prapor (rámcový) poručík Edward Komolibus Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 2, Londyn 1982
47 6. telegrafní prapor Jaroslav žlutá (52 hod.) 36. pěší divize (záložní) 6. telegrafní prapor ? ?
Spojovací četa velitelství 38. pěší divize (záložní) 2 Výcviková spojovací rota SOP "Snów" Snów všeobecná - 1. sled (?) 38. pěší divize (záložní) Výcviková spojovací rota SOP "Snów" podporučík v záloze Jarosław Ładysław Moll Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 18, Londyn 1986
50 Spojovací rota vzdělávacího střediska pěchoty Rembertów všeobecná - 2. sled (3. den) 39. pěší divize (záložní) Vzdělávací středisko pěchoty podporučík v záloze Zygmunt Popławski Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I9c
52 Vzdělávací středisko spojařů a 1. telegrafní prapor Zegrze všeobecná - 1. sled (3. den) 41. pěší divize (záložní) Vzdělávací středisko spojařů a 1. telegrafní prapor podporučík v záloze Feliks Bolesław Piasecki 3 Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 17, Londyn 1985
55 4 Vzdělávací středisko spojařů a 1. telegrafní prapor Zegrze všeobecná - 1. sled (7. den) 44. pěší divize (záložní) Vzdělávací středisko spojařů a 1. telegrafní prapor ? ?
56 5. telegrafní prapor Krakov všeobecná - 1. sled (7. den) 45. pěší divize (záložní) 5. telegrafní prapor poručík Bolesław Zygmunt Krawz Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I9c
60 Spojovací rota 28. pěší divize Deblin černá (42 hod.) Intervenční sbor 15. pěší pluk poručík Stefan Skociński Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001
66 Spojovací rota 23. pěší divize Katovice modrá (42 hod.) 55. pěší divize (záložní) 73. pěší pluk poručík Zdzisław Bohdan Zgierski Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I9c
Spojovací četa velitelství 1. horské střelecké brigády Spojovací rota 6. pěší divize Krakov hnědá 6 (?) 1. horská střelecká brigáda 20. pěší pluk ? ?
Spojovací četa velitelství 2. horské střelecké brigády Spojovací rota 22. horské pěší divize Přemysl hnědá 6 (?) 2. horská střelecká brigáda 5. pluk podhalanských střelců ? ?
Spojovací četa velitelství 3. horské střelecké brigády 6. telegrafní prapor Jaroslav hnědá 6 (?) 3. horská střelecká brigáda 6. telegrafní prapor ? ?

POZNÁMKY: 1 - V úvodní verzi mobilizačního plánu měla číslo 31
2 - V úvodní verzi mobilizačního plánu měla číslo 49
3 - Ve schematismu z března 1939 není uveden ve sboru důstojníků telegrafního vojska.
4 - Pravděpodobně nebyla zmobilizovánaZdroje:
www.szpzl.rf.pl
www.dobroni.pl
https://pism.co.uk/B/BI9cp2.pdf


Literatura:
Cepa, Heliodor: Wybrane zagadnienia łączności armii II Rzeczypospolitej, Biblioteczka Automobilisty, Warszawa 2007
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I9c
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-ceta-velitelstvi-pesi-divize-1939-1939-t80582#295225Verze : 0
MOD
Diskuse
Díky kolegovi M-i, za což mu děkuji, byla do tabulky vložena jména velitelů čet č. 7, 19, 22, 24, 27, 29, 49, 52.
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-ceta-velitelstvi-pesi-divize-1939-1939-t80582#418589Verze : 0
MOD
Díky kolegům petar72 a M-i byli doplněni velitelé čet č. 1, 13, 15, 16 a 44.
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-ceta-velitelstvi-pesi-divize-1939-1939-t80582#418946Verze : 1
MOD
Díky novému zdroji, za který děkuji kolegovi petar72 z forum dws.org.pl, byla doplněna jména velitelů čet 4., 5., 10., 12., 18., 20., 39., 55. divize.
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-ceta-velitelstvi-pesi-divize-1939-1939-t80582#424817Verze : 0
MOD