Main Menu
User Menu

Armáda "Pomořany" [1939-1939]

Pomerania Army

Armia "Pomorze"

     
Název:
Name:
Armáda "Pomořany"
Originální název:
Original Name:
Armia "Pomorze"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Armádní inspektorát v Toruni [1926-1939]
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-31.08.1939 Generální inspektorát branné moci [1926-1939]
01.09.1939-08.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele
08.09.1939-18.09.1939 Skupina armád Kutrzeba
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-06.09.1939 Toruň, ? /
07.09.1939-08.09.1939 Brześć Kujawski, ? /
09.09.1939-10.09.1939 Unisławice, ? /
10.09.1939-11.09.1939 Kłodawa, ? /
12.09.1939-12.09.1939 Łęki Kościelne, ? /
13.09.1939-17.09.1939 Czerniew, ? /
18.09.1939-18.09.1939 Januszówka, hájenka /

Velitel:
Commander:
23.03.1939-18.09.1939 Bortnowski, Władysław (generał dywizji)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.03.1939-18.09.1939 Izdebski, Ignacy Rudolf (pułkownik dyplomowany piechoty, dr)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1939-27.08.1939 9. pěší divize
24.08.1939-03.09.1939 15. pěší divize
24.08.1939-28.08.1939 16. pěší divize
24.08.1939-28.08.1939 4. pěší divize
24.08.1939-25.08.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
24.08.1939-07.09.1939 Velitelství letectva Armády „Pomořany“
24.08.1939-07.09.1939 Velitelství skupin železničního vojska č. 11
24.08.1939-26.08.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 81
25.08.1939-05.09.1939 Krycí skupina "Čersk"
28.08.1939-08.09.1939 Operační skupina "Východ"
31.08.1939-03.09.1939 27. pěší divize
05.09.1939-16.09.1939 Obrněný vlak č. 11
06.09.1939-08.09.1939 Operační skupina Przyjałkowski
06.09.1939-12.09.1939 Skupina Drapella
07.09.1939-17.09.1939 Velitelství pozorovacího letectva Armády „Pomořany“
09.09.1939-12.09.1939 15. pěší divize
13.09.1939-18.09.1939 Operační skupina "Bołtuć"
13.09.1939-16.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda
13.09.1939-16.09.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 72
14.09.1939-18.09.1939 26. pěší divize

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ciechanowski, Konrad: Armia "Pomorze" 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Iwanowski, Wincenty: Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej, Tom 1 Kampania wrześniowa 1939, Instytut Wydawniczy "PAX", Warszawa 1961
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 3, Czytelnik, Warszawa 1983
URL : https://www.valka.cz/Armada-Pomorany-1939-1939-t30301#426460Verze : 1
MOD
Diskuse
Složení A"Pomorze" k 1.9.1939
4.,9.,15.,16.,27 Dywizja Piechoty
Pomorska Brygada Kawalerii
Brygady Obrony Narodowej "Pomorze" a "Chełmno"
celkem:63 praporů pěchoty,25 eškadron kavalérie,312 polních děl,24 protiletadlová děla,26 průzkumných tančíků.
armádní letectvo:
42.Eskadra Rozpoznawcza (průzkumná letka)
III/4 Dywizjon Myśliwski (stíhací peruť)
43.Eskadra Obserwacyjna (pozorovací letka)
46.Eskadra Obserwacyjna
dvě kurýrní čety
celkem:53 letadel
URL : https://www.valka.cz/Armada-Pomorany-1939-1939-t30301#112384Verze : 0
MOD
Armia "Pomorze"


stav 1.9.1939
jíž velel generál Wladyslaw Bortnowski (5 pěších divizí a 1 jezdecká brigáda) se rozvinula v prostoru „polského koridoru“.
Na začátku války se jejím protivníkem stala 4. německá armáda generála Güntera von Klugeho, jež vyrazila z Pomořan, ve směru na Vislu. Podařilo se jim prolomit obranu armády Pomorze a vrazit do ní klín. Dne 4. září dosáhly předsunuté jednotky tankového sboru Heinze Gureriana Visly a zmocnily se přepravišť u Bydhoště. Vojska levého křídla se spojila 5. září v prostoru Grudziadze s pravým křídlem 3. armády, jež útočila z Východního Pruska a tím přeťala polský koridor. Svazky severního křídla armády Pomorze byly obklíčeny v Tucholských lesích. Zbytky jižního seskupení se spolu s armádou Poznań se 8. září zapojila do bitvy na Bzuře v boji s levým křídlem 8. německé armády, kde zbytky těchto sil v obklíčení bojovaly až do 19. září než kapitulovaly.
URL : https://www.valka.cz/Armada-Pomorany-1939-1939-t30301#109641Verze : 0
MOD