Main Menu
User Menu

Polní nemocnice [1939-1939]

Szpital polowy/Field Hospital

Szpital polowy – Polní nemocnice - Field Hospital


Divizní polní nemocnice byla určena k léčení zraněných a postižených vojáků nezpůsobilých k dalšímu odsunu nebo vyžadujících okamžitý chirurgický zákrok. Mělo se to týkat 7-9 % odsunutých z praporních obvazišť na hlavní divizní obvaziště. Každá pěší divize měla mít v sestavě jednu polní nemocnici.


Polní nemocnice byla tvořena:
1) velitelem nemocnice (komendant szpitala)
2) velitelskou sekcí (poczet komendanta)
3) lékárnou
4) třemi nemocničními odděleními – každé se 40 nemocničními lůžky


Byla schopna se rozvinout vlastními prostředky v termínu do šesti hodin ve vzdálenosti 10-20 km od bojujících vojsk a 2-10 km od hlavního divizního obvaziště. Předpokládaný termín pobytu na jednom stanovišti – dva dny. Předpokládaná doba léčení pacienta - do 10 dnů. Po této době měl být zraněný nebo postižený voják evakuován do armádního nebo stálého zdravotnického zařízení v zápolí. Předpokládaná úmrtnost – 30%
Protože termíny dosažení akceschopnosti polních nemocnic byly mezi čtvrtým až jedenáctým dnem od vyhlášení všeobecné mobilizace, mnoho z nich ke svým divizím s ohledem na vývoj situace nedorazilo.


Tabulkové počty polní nemocnice:
důstojníci – 9
poddůstojníci a vojíni – 113
koně – 74
koňské povozy – 20
speciální koňské povozy – 6 zdravotnických, 1 dezinfekční a 1 cisterna)


Mobilizované polní nemocnice:


Číslo nemocnice Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina (termín ukončení mobilizace) Mobilizováno pro: Velitel polní nemocnice Zdroj:
11 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná - 1. sled (4. den) 2. legionářská pěší divize ? ?
12 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná - 1. sled (5. den) 22. horská pěší divize ? ?
13 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná - 1. sled (6. den) 24. pěší divize major zdr. sl. dr Konstanty Jamiołkowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 18, Londyn 1986
31 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná - 1. sled (7. den) 36. pěší divize (záložní) ? ?
51 Sborová nemocnice 10 Přemysl mimo mobilizační plán 38. pěší divize (záložní) 1 major zdr. sl. dr Stefan Łubkowski Dalecki, Ryszard: Armia "Karpaty" w wojnie 1939 roku, Wydawnictwo LIBRA, Rzeszów 2009
61 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná - 1. sled (8. den) ? ? ?
62 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná - 1. sled (8. den) ? ? ?
101 Sborová nemocnice 1 Varšava všeobecná - 1. sled (4. den) 8. pěší divize ? ?
102 Sborová nemocnice 1 Varšava všeobecná - 1. sled (5. den) 18. pěší divize ? ?
103 Sborová nemocnice 1 Varšava všeobecná - 1. sled (6. den) 28. pěší divize ? ?
131 Sborová nemocnice 1 Varšava všeobecná - 1. sled (8. den) ? ? ?
161 Sborová nemocnice 1 Varšava všeobecná - 1. sled (9. den) 41. pěší divize (záložní) 1 major zdr. sl. dr Stanisław Ankudowicz Głowacki, Ludwik.: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
162 Sborová nemocnice 1 Varšava všeobecná - 1. sled (9. den) 33. pěší divize (záložní) 1 major zdr. sl. dr Szczepan Wacek Głowacki, Ludwik.: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
201 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná - 1. sled (6. den) 3. legionářská pěší divize ? ?
202 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná - 1. sled (4. den) 13. pěší divize poručík zdr. sl. v záloze Kazimierz Henryk Woźny Kryska-Karski, Tadeusz: Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996
203 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná - 1. sled (5. den) 27. pěší divize ? ?
231 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná - 1. sled (11. den) 39. pěší divize (záložní) ? ?
261 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná - 1. sled (8. den) ? ? ?
262 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná - 1. sled (8. den) ? ? ?
301 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná - 1. sled (5. den) 1. legionářská pěší divize ? ?
302 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná - 1. sled (6. den) 19. pěší divize ? ?
303 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná - 1. sled (7. den) 29. pěší divize podplukovník zdr. sl. dr Stanisław Garniewicz dws.org.pl
331 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná - 1. sled (4. den) ? major zdr. sl. dr Walenty Dębski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 2, Londyn 1982
361 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná - 1. sled (8. den) ? podplukovník zdr. sl. dr Zbigniew Marynowski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 2, Londyn 1982
362 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná - 1. sled (8. den) ? ? ?
401 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná - 1. sled (4. den) 7. pěší divize ? ?
402 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná - 1. sled (5. den) 10. pěší divize ? ?
403 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná - 1. sled (6. den) 26. pěší divize ? ?
431 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná - 1. sled (8. den) 44. pěší divize (záložní) ? ?
461 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná - 1. sled (7. den) ? ? ?
462 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná - 1. sled (7. den) ? ? ?
501 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná - 1. sled (4. den) 6. pěší divize major zdr. sl. dr Leopold Goldberg Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 17, Londyn 1985
502 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná - 1. sled (6. den) 21. horská pěší divize major zdr. sl. dr Stanisław Augustyn Steblik, Władysław: Armia "Kraków" 1939, MON, Warszawa 1975
503 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná - 1. sled (5. den) 23. pěší divize major zdr. sl. dr Józef Pająk Nawrocki, Antoni: Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936-1939, Agencja Wydawnicza ULMAK, Warszawa 2002
531 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná - 1. sled (7. den) 45. pěší divize (záložní) ? ?
561 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná - 1. sled (10. den) 6. pěší divize 1 podplukovník zdr. sl. dr Walenty Popek Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front '39.Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, SOWA-PRESS, Sosnowiec 1999
601 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná - 1. sled (5. den) 5. pěší divize major zdr. sl. dr Jerzy Vogl 2 dws.org.pl
602 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná - 1. sled (6. den) 11. pěší divize 3 major zdr. sl. v záloze dr Franciszek Buliński dws.org.pl
603 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná - 1. sled (4. den) 12. pěší divize podplukovník zdr. sl. dr Jan Stefan Franciszek Baboń dws.org.pl
661 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná - 1. sled (8. den) ? ? ?
662 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná - 1. sled (8. den) ? ? ?
701 Sborová nemocnice 7 Poznaň žlutá (42 hod.) 14. pěší divize major zdr. sl. dr Kazimierz Fritz docs.google.com
702 Sborová nemocnice 7 Poznaň žlutá (42 hod.) 17. pěší divize podplukovník zdr. sl. dr Jan Małuj docs.google.com
703 Sborová nemocnice 7 Poznaň žlutá (54 hod.) 25. pěší divize podplukovník zdr. sl. dr Stanisław Kozłowski docs.google.com
801 Sborová nemocnice 8 Toruň žlutá (54 hod.) 4. pěší divize major zdr. sl. dr Antoni Leon Kowalski wapedia.mobi.
802 Sborová nemocnice 8 Toruň žlutá (48 hod.) 15. pěší divize ? ?
803 Sborová nemocnice 8 Toruň žlutá (42 hod.) 16. pěší divize major zdr. sl. dr Stefan Bogusławski wapedia.mobi
901 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná - 1. sled (6. den) 9. pěší divize ? ?
902 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná - 1. sled (4. den) 20. pěší divize ? ?
903 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná - 1. sled (5. den) 30. pěší divize ? ?
961 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná - 1. sled (10. den) ? ? ?
962 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná - 1. sled (10. den) ? ? ?

POZNÁMKA:
1 - Tak je uvedeno ve zdroji. Číslo polní nemocnice neodpovídá systému číslování pro jednotlivé divize.
2 - V práci Daleckého a Kryski-Karského je uveden jako velitel Polní nemocnice č. 602, ale podle schématismu z března 1939 byl hlavním lékařem 40. pěšího pluku 5. pěší divize.
3 - Nedorazila do nástupního prostoru divize.
Literatura:
Feret, Stanisław: Polska sztuka wojenna 1918-1939, WIH, MON, Warszawa 1972
Nawrocki, Antoni: Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936-1939, Agencja Wydawnicza ULMAK, Warszawa 2002
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
URL : https://www.valka.cz/Polni-nemocnice-1939-1939-t80903#296280Verze : 0
MOD
Upřesňující údaje:
Divizní polní nemocnice je zdravotnickou formací určenou pro léčbu těžce raněných a nemocných, dočasně neschopných transportu na delší vzdálenost a také bezodkladně potřebných vážnějších chirurgických zákroků.
V průběhu pohybového boje je nutno polní nemocnici umístit v blízkosti hlavního divizního obvaziště, nebo při hlavní komunikační čáře mezi nemocnicí a evakuační stanicí.
Polní nemocnice aktivuje své sekce stupňovitě v závislosti od počtu raněných.
Personál volných sekcí pracuje v sekci aktivované.
K polní nemocnici lze případně zařadit chirurgickou skupinu, po případě protichemickou skupinu.
Pokud je polní nemocnice kapacitně vytížená, zahajuje činnost dodatečná polní nemocnice, nebo její jednotlivé sekce, začleňované k polní nemocnici nařízením přednosty zdravotní služby armády.
Pokud je to možné, je nutno zřizovat dodatečnou polní nemocnici v blízkosti původní nemocnice z důvodu využití pomoci specialistů chirurgické skupiny nebo protichemické skupiny.
V období úporných bojů v divizních polních nemocnicích zůstávají v léčbě pouze těžce zranění (nemocní), neschopni přesunu. Všechny ostatní zraněné (nemocné) se bezodkladně přesunuje prostřednictvím evakuační stanice do evakuační nemocnice.
V případě postupu vlastních jednotek zůstávají na místě nepohyblivé části nemocnice a pohyblivé se posunují vpřed za jednotkami divize.
Pokud je nepohyblivá celá polní nemocnice, přednosta zdravotní služby divize se postará o přidělení polní nemocnice ze zálohy armády.
Záložní polní nemocnice nahrazuje divizní polní nemocnici, která se může připojit k jednotkám své divize. V tomto případě přecházejí specializované týmy (bakteriologické, chirurgické, protiplynové)
k nově vytvořené polní nemocnici a divizní polní nemocnice je přeřazena do armádní zálohy.
Při ústupu divize nařizuje přednosta zdravotní služby divize ústup polní nemocnice, nechávajíc raněné a nemocné, neschopné přepravy, pod opatrovnictvím nezbytného zdravotnického personálu, ve smyslu Ženevské konvence. Pokud protivník Ženevskou konvenci neuznává, je povinností evakuace do týlu všemi možnými prostředky.
Evakuace raněných z polních nemocnic je prováděna za pomocí vlastních zdravotnických vozů polní nemocnice a vozů přidělených přednostou zdravotnické služby armády (zdravotnické automobilní nebo hypomobilní kolony).
V případě pozičního boje a nízké intenzity bojové činnosti může být činnost polní nemocnice rozšířena. Kromě kategorie těžce raněných (nemocných), neschopných transportu, je možno léčit lehce raněné (nemocné), kteří splňují předpoklady návratu k jednotce do 2 týdnů.
Divizní polní nemocnice zahajuje svou činnost na rozkaz velitele divize (přednosty zdravotní služby divize).


Literatura:
Regulamin Służby Zdrowia w polu, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1932 (použito se svolením majitele předpisu, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich v Těšíně).
URL : https://www.valka.cz/Polni-nemocnice-1939-1939-t80903#338756Verze : 0
MOD
Diskuse
Díky kolegovi petar72 bylo opraveno příjmení velitele 701. polní nemocnice a dodáno jméno velitele 703. polní nemocnice.
URL : https://www.valka.cz/Polni-nemocnice-1939-1939-t80903#370111Verze : 0
MOD
Byla provedena generální úprava tabulky.
Díky kolegům petar72 a M-i byli doplněni velitelé polních nemocnic č. 13, 202, 303, 331, 361, 501, 601, 602, 603.
URL : https://www.valka.cz/Polni-nemocnice-1939-1939-t80903#419127Verze : 0
MOD