Main Menu
User Menu

Armáda "Varšava" [1939-1939]

Warsaw Army

Armia "Warszawa"

     
Název:
Name:
Armáda "Varšava"
Originální název:
Original Name:
Armia "Warszawa"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Skupina armád "Varšava"
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1939-18.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele
18.09.1939-29.09.1939 Bez nadřízeného velitelství
Dislokace:
Deployed:
10.09.1939-29.09.1939 Varšava, ? /

Velitel:
Commander:
10.09.1939-29.09.1939 Rómmel, Juliusz Karol Wilhelm Józef (generał dywizji)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.09.1939-29.09.1939 Pragłowski, Aleksander (pułkownik dyplomowany kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.09.1939-12.09.1939 44. pěší divize (záložní)
10.09.1939-12.09.1939 Skupina Grobicki
10.09.1939-28.09.1939 Velitelství skupiny železničního vojska č. 52
11.09.1939-13.09.1939 10. pěší divize
11.09.1939-12.09.1939 8. pěší divize
11.09.1939-12.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
11.09.1939-29.09.1939 Operační skupina "Obrany Varšavy"
11.09.1939-13.09.1939 Operační skupina Zulauf
11.09.1939-12.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda
12.09.1939-13.09.1939 Jezdecká operační skupina Anders
13.09.1939-29.09.1939 Operační skupina Thommée
14.09.1939-15.09.1939 12. hulánský pluk
14.09.1939-15.09.1939 21. hulánský pluk
20.09.1939-29.09.1939 15. pěší divize
20.09.1939-21.09.1939 Armáda "Poznaň"
20.09.1939-22.09.1939 Skupina „Palmiry“
21.09.1939-23.09.1939 Jezdecká operační skupina Abraham
22.09.1939-29.09.1939 Operační skupina "Knoll-Kownacki"

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Iwanowski, Wincenty: Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej, Tom 1 Kampania wrześniowa 1939, Instytut Wydawniczy "PAX", Warszawa 1961
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/Armada-Varsava-1939-1939-t40567#426496Verze : 2
MOD
Stava a dislokace jednotek armády ke dni 12. září 1939.


I. Operační skupina generála Thommée – prostor Wiskitki, Żyrardów
30. pěší divize – stavy pluků po cca 1000 bojeschopných
28. pěší divize – prostor Żyrardów – Wiskitki: 36. pěší pluk – 1000 bojeschopných
15. pěší pluk – 350 bojeschopných
72. pěší pluk – 100 bojeschopných
2. pěší divize – prostor Błonie – pluky po cca 1000 bojeschopných
2. lehký děl. pluk bez 2 baterií
2. těžký děl. oddíl bez baterie
146. pěší pluk – 600 bojeschopných


Skupina diplomovaného plukovníka Kunachowicze:
Část Kresové jezdecké brigády: 20. hulánský pluk + 1. eskadrona 22. hulánského pluku.
Bez polních kuchyní. Chybí sůl.


II. Skupina generála Zulaufa – prostor Białołęka, Bródno
20. pěší divize (78., 79., 80. a 21. pěší pluky) – stavy kolem 50% - v plucích 1000 – 1200 bojeschopných, 10 – 20 těžkých kulometů, 1. prapor 41 pěšího pluku, 5. střelecký prapor, 62. a 63. průzkumná tanková rota, 2. nejtěžší dělostřelecký oddíl.


IIa Seskupení pěchoty plukovníka de Laveaux (Zegrze) – v podřízenosti gen. Zulaufa
Skupina podplukovníka Węgrzyna – III/21 (třetí prapor 21. pěšího pluku)
prapor 26. pěšího pluku
baterie 8. lehkého děl. pluku
Skupina plukovníka Sosabowského – 21. pěší pluk (bez III. praporu)
divizní cyklistická rota
divizní kulometná rota
lehký děl. oddíl (bez baterie) 8. lehkého děl. pluku
Skupina plukovníka Hoszowského – prapor 26. pěšího pluku
2. prapor ON
Celkem 8 praporů, 8 baterií – stavy 80%


III. Seskupení plukovníka Furgalského – Modlin
13. pěší pluk – hodnota kolem 50%
I. a II. prapor 32. pěšího pluku
Čtyři doplňovací prapory druhého sledu bez polních kuchyní a pouze částečně vyzbrojené.
8. těžký děl. oddíl, 1. těžký děl. pluk (I. a II. těžký děl. oddíl), baterie 59. těžkého děl. oddílu, obrněný vlak.


IV. Skupina generála Czumy
A) Varšava – Západ
První sled:
a) Severní úsek: doplňovací prapor 30. pěšího pluku – major Rożnowski
prapor hlavního města (batalion stołeczny) – major Spychalski
III./26 (III. prapor 26. pěšího pluku) – major Decowski


b) Střední úsek: II./40 – major Kasjan
III/40 – major Sanojca
II/41 – major Aroniszydze


c) Jižní úsek: 1. střelecký prapor – major Rosiček
II doplňovací prapor 21. pěšího pluku


Druhý sled:
360. pěší pluk ( 4 prapory)


B) Varšava – Praga
1. pluk obrany Pragi
2. pluk obrany Pragi
3. kulometný prapor
Celkem 8 praporů


Skupina gen. Czumy celkem: 20 praporů, 80% stavu dělostřelectva, 11 baterií všeobecné palebné podpory, 15 protiletadlových baterií


V. Skupina generála Anderse – prostor Falenica
1) Novohradská jezdecká brigáda (25., 26., 27. hulánský pluk, 4. pluk jízdních střelců, 5. střelecký prapor, 9. jezdecký dělostřelecký oddíl– ztráty kolem 15%.


2) Zbylá část Kresové jezdecké brigády – prostor Otwock – plukovník Grobicki
Skupina plukovníka Płonki:
22. hulánský pluk (3 eskadrony), 20. hulánský pluk – 1 eskadrona, 6. pluk jízdních střelců. polovina eskadrony.
Ztráty kolem 50 – 80%.
Jezdecký pluk KOP, baterie 4. těžkého děl. oddílu, jedno dělo 105 mm – velmi vysoká hodnota. Prapor 26. pěšího pluku – bez polních kuchyní.


3) Volyňská jezdecká brigáda (12., 19., 21. hulánský pluk, 2. pluk jízdních střelců, jezdecký děl. oddíl (2200 lidí, 5 děl), 1.těžký děl. pluk bez jednoho oddílu) – lesní prostor Chotomów – plukovník Filipowicz. Početní stavy kolem 50%, velmi velké ztráty, ale vysoká bojová morálka.


Jednotlivé divize:
44. pěší divize – prostor koncentrace – hodnota kolem jednoho pluku
10. pěší divize – prostor Parysów – v průběhu koncentrace – dva prapory, zbytek ve skupině generála Thommée.


Garwolin:
Pěší prapor, jezdecká eskadrona + 600 nezařazených.


Zpracováno na základě hlášení náčelníka štábu armády „Varšava” (diplomovaný plukovník Pragłowski) ze dne 12. září 1939.
Zdroj:
CAW, akta armii „Warszawa”, t. 39/3898, k. 2, 3, 4; nr aktu 1/12/39
URL : https://www.valka.cz/Armada-Varsava-1939-1939-t40567#244014Verze : 0
MOD
Velitelství armády „Warszawa“


velitel – divizní generál Juliusz Karol Wilhelm Józef Rómmel
zástupce velitele – divizní generál Tadeusz Kutrzeba
pobočník – poručík Tadeusz Trapszo
náčelník štábu – diplomovaný plukovník Aleksander Pragłowski
přednosta I. oddělení – diplomovaný podplukovník Tadeusz Władysław Daniec
přednosta II. oddělení - diplomovaný podplukovník Karol Piasecki
přednosta III. oddělení – diplomovaný major Karol Riedl
přednosta IV. Oddělení – diplomovaný podplukovník Jan Bracławski-Herman
ubytovatel (Kwatermistrz) – diplomovaný plukovník Jan Hyc (do 24. září)
diplomovaný podplukovník Marian Kułakowski
velitel dělostřelectva – plukovník Leonard Lubański
velitel letectva - diplomovaný podplukovník pilot Mateusz Iżycki
velitel tankového vojska – major Julian Tomasz Głowacki
velitel ženijního vojska – podplukovník Stefan Langer
velitel spojovacího vojska – podplukovník Władysław Malinowski
šifrovací důstojník – kapitán Joachim Rivala
přednosta výzbrojní služby – plukovník Edward Czopór
přednosta služby železniční dopravy - diplomovaný podplukovník Władysław Picheta
přednosta intendanční služby – podplukovník Władysław Goebel
přednosta zdravotní služby – plukovník dr. med. Leon Kazimierz Strehl
přednosta veterinární služby – plukovník vet. lék. Stanisław Cymerman
předseda polního soudu – podplukovník aud. v záloze Jan Nowodworski
přednosta duchovní správy – kněz děkan Wojciech Artur Rojek
náčelník hlavního stanu – kapitán Stefan Bojanowski
styčný důstojník ve Vrchním velitelství – diplomovaný podplukovník Jerzy Suzin
velitel kádrů důstojnické a poddůstojnické legie – brigádní generál Mikołaj Tokarzewski-Karaszewicz ( od 23. září)


Dispoziční jednotky velitelství armády:
17. staniční spojovací rota – kapitán Czesław Żukowski
asistenční prapor – kapitán Mieczysław Roszkiewicz
četa vojenského četnictva – poručík Zdzisław Tykowski
úderný prapor (batalion szturmowy)armády „Varšava“ – kapitán Klemens Piestrzyński


Zdroj: Ludwik Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969. Wydanie II
URL : https://www.valka.cz/Armada-Varsava-1939-1939-t40567#243530Verze : 0
MOD