Main Menu
User Menu

Armáda "Modlin" [1939-1939]

Modlin Army

Armia "Modlin"

     
Název:
Name:
Armáda "Modlin"
Originální název:
Original Name:
Armia "Modlin"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.09.1939
Nástupce:
Successor:
Armáda Przedrzymirski
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-31.08.1939 Generální inspektorát branné moci [1926-1939]
01.09.1939-08.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele
08.09.1939-10.09.1939 Skupina armád "Varšava"
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-30.08.1939 Varšava, ? /
30.08.1939-04.09.1939 Modlin, ? /
05.09.1939-08.09.1939 Jabłonna-Legionowo, ? /
08.09.1939-10.09.1939 Rembertów, ? /

Velitel:
Commander:
23.03.1939-10.09.1939 Przedrzymirski, Emil Karol (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.03.1939-08.09.1939 Grodzki, Stanisław Edward (pułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.03.1939-07.09.1939 20. pěší divize
23.03.1939-09.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
23.08.1939-08.09.1939 Obrněný vlak č. 13
24.08.1939-06.09.1939 8. pěší divize
24.08.1939-05.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda
27.08.1939-01.09.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 62
27.08.1939-31.08.1939 Samostatná rota průzkumných tanků č. 63
31.08.1939-05.09.1939 1. těžký dělostřelecký pluk
31.08.1939-DD.09.1939 Velitelství skupin železničního vojska č. 53
03.09.1939-06.09.1939 Operační skupina „Vyškov“
04.09.1939-05.09.1939 5. pěší divize
04.09.1939-08.09.1939 Obrněný vlak č. 15
05.09.1939-09.09.1939 Operační skupina Zulauf
07.09.1939-11.09.1939 Operační skupina Kowalski
08.09.1939-09.09.1939 Obrněný vlak č. 53
08.09.1939-09.09.1939 Obrněný vlak č. 55

Ručně vyplněné položky:
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1967
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Jurga, Tadeusz: Obrona Polski 1939, Instytut Wydawniczy "PAX", Warszawa 1990
URL : https://www.valka.cz/Armada-Modlin-1939-1939-t30300#414851Verze : 2
MOD
Armia "Modlin"


stav 1.9.1939
pod velením generála Emila Predrzymirského-Krukowicze (2 pěší divize a 2 jezdecké brigády) se rozmístila v severní části Mazovska. Její součástí se stala skupina Wyszków (3 pěší divize).
Jejím protivníkem se v bojích na řece Narew a v prostoru Mlawy stala 3. německá armáda pod velením generála Georga von Küchlera útočící z Východního Pruska 4. září němci obsadily Mlawu a 7. září pronikli za řeku Narew, armáda Modlin ustupovala v bojích za Vislu a Narew do prostoru mezi Modlinem a Wyszkowem.. Významná byla její obrana pevnosti Modlin.
URL : https://www.valka.cz/Armada-Modlin-1939-1939-t30300#109640Verze : 0
MOD
složení
1/9/1939
Armia "Modlin"
Grupa Operacyjna Wyszków
*1 Dywizja Piechoty
*41 Dywizja Piechoty
8 Dywizja Piechoty
20 Dywizja Piechoty
Mazowiecka Brygada Kawalerii
Nowogródska Brygada Kawalerii


předmostí:
Rózan
Pultusk
Wyszogród
Zegrze
Plock
Modlin


Lotnictwo Armii "Modlin" płk. Tadeusz Prauss
URL : https://www.valka.cz/Armada-Modlin-1939-1939-t30300#111899Verze : 0
DOWÓDZTWO ARMII "MODLIN" (kryptonim "Adam")
dowódca armii - gen. bryg. Emil Karol Krukowicz-Przedrzymirski
oficer do zleceń - mjr dypl. Jerzy Jerzy Zaleski
oficer ordynansowy dowódcy - kpt. Antoni KrzysztoporskiSZTAB
szef sztabu - płk dypl. Stanisław Grodzki
oficer ordynansowy - por. Wiktor Rómmel


Oddział I Organizacyjno-Mobilizacyjny
szef Oddziału I - ppłk dypl. Stefan Mieczysław Mączyński
oficer sztabu - mjr dypl. Romuald Stankiewicz
oficer sztabu - mjr dypl. Zbigniew Osostowicz


Oddział II Wywiadu
szef Oddziału II - ppłk dypl. Włodzimierz Bronisław Peucker
oficer sztabu - mjr dypl. Władysław Harland
oficer sztabu - mjr dypl. Władysław Mierzyński
oficer sztabu - mjr Mieczysław Niemiec
oficer sztabu - mjr Kazimierz Tomasik
oficer sztabu - kpt. Jan Ludwig
oficer sztabu - kpt. Edmund Hermann


Oddział III Operacyjny
szef Oddziału III - ppłk dypl. Ignacy Wądołkowski
oficer sztabu - mjr dypl. Stanisław Mayer
oficer sztabu - mjr dypl. Bohdan Olechowski
oficer sztabu - mjr dypl. Mieczysław Jurkiewicz
oficer sztabu - mjr dypl. Aleksander Mudry


Oddział IV Zaopatrzenia
szef Oddziału IV - mjr dypl. Ernest Buchta
oficer sztabu - mjr dypl. Franciszek Buczek
oficer sztabu - kpt. dypl. Stanisław Niewiarowski
oficer sztabu - kpt. dypl. Kazimierz Brauliński


Samodzielny Referat Personalny
kierownik referatu - mjr Tadeusz Mierzejewski
oficer sztabu - kpt. Władysław Karbowski
oficer sztabu - kpt. Franciszek Kurbiel
oficer sztabu - por. Jan Leszczyński


Kancelaria
kierownik kancelarii - kpt. Stanisław Jackowski
zastępca kierownika - kpt. Marian Wondraczek


DOWÓDZTWA RODZAJÓW BRONI


Dowództwo Artylerii
dowódca artylerii armii - płk Michał Gałązka
oficer sztabu - mjr Stanisław Bojanowski
oficer sztabu - mjr Konrad Rowiński
oficer sztabu - kpt. Eustachy Misiewicz


Dowództwo Broni Pancernej
dowódca broni pancernej armii - ppłk Michał Piwoszczuk
oficer sztabu - mjr inż. Romuald Prewysz-Kwinto
oficer sztabu - mjr Jan Marian Peters
oficer sztabu - kpt. Henryk Drabikowski


Dowództwo Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej
dowódca lotnictwa i obrony przeciwlotniczej armii - płk pil. Tadeusz Prauss
szef sztabu - ppłk pil. Bernard Adamecki
referent operacyjny - mjr pil. Bogdan Kleczyński
referent wywiadowczy - kpt. pil. Władysław Polesiński
referent OPL czynnej - mjr Witold Kitkiewicz
referent łączności obwodowej - por. Adam Zawiliński
referent służby dozorowania - kpt. rez. Jan Kralik
referent techniczny i zaopatrzenia - mjr pil. Kazimierz Benz
referent techniczny - ppor. Jan Domański
referent zaopatrzenia - ppor. Mieczysław Galicki


Dowództwo Saperów
dowódca saperów armii - ppłk inż. Leon Aleksander Schmidt-Borudzki
oficer sztabu - kpt. Władysław Horoszkiewicz
oficer sztabu - kpt. Wiktor Kątkowski
oficer sztabu - kpt. Roman Rolnik


Dowództwo Łączności
dowódca łączności armii - ppłk dypl. Stanisław Jamka
oficer sztabu - mjr Władysław Synoś
oficer sztabu - mjr dypl. Jerzy Kurpisz
oficer sztabu - kpt. Zygmunt Zubalewicz
oficer sztabu - kpt. Tadeusz Lenczowski


Dowództwo Taborów
dowódca taborów armii - mjr Józef Zając
oficer sztabu - kpt. Alojzy Litwora
oficer sztabu - rtm. Jan Brzeżański
oficer sztabu - rtm. Jan Zawadzki


Dowództwo Żandarmerii
dowódca żandarmerii armii - mjr Tadeusz Kazimierz Kurzeja
oficer sztabu - kpt. Alfred Theuer


Dowództwo Etapów
dowódca etapów armii - płk dypl. Henryk Pomazański
oficer sztabu - mjr dypl. Witold Grzembo
oficer sztabu - kpt. Marek WinterKWATERMISTRZOSTWO
kwatermistrz armii - ppłk dypl. Czesław Szymon Oborski


Szefostwo Służby Intendentury
szef służby intendentury - ppłk Adam Gwido Langner
oficer sztabu - ppłk Tadeusz Dąbrowski
oficer sztabu - mjr Stefan Głowacz
oficer sztabu - kpt. dypl. Arkadiusz Matkowski
oficer sztabu - kpt. dypl. Karol Czekaj
oficer sztabu - kpt. Stanisław Bigo


Szefostwo Służby Uzbrojenia
szef służby uzbrojenia - mjr Karol Józef Modrany
oficer sztabu - kpt. Stanisław Misiewicz


Szefostwo Służby Zdrowia
szef służby zdrowia - płk dr Jan Pióro
oficer sztabu - ppłk dr Kazimierz Łukasiewicz
oficer sztabu - mjr rez. dr Jan Woźniakowski
oficer sztabu - kpt. dr Cyryl Mockało


Szefostwo Służby Kolejnictwa
szef służby kolejnictwa - mjr dypl. Edward Wojciechowski
oficer sztabu - mjr Maksymilian Lewin


szef służby sprawiedliwości - płk dr Jan Dąbrowski
szef służby duszpasterstwa - ks. dziekan Stanisław Małek
szef służby wyznań niekatolickich - mjr Leon Mackiewicz
dyrektor poczty - Bolesław Szczurek
komendant Kwatery Głównej - ppłk Witold Rosołowski
URL : https://www.valka.cz/Armada-Modlin-1939-1939-t30300#156930Verze : 0

Citace :

Grupa Operacyjna Wyszków
*1 Dywizja Piechoty
*41 Dywizja PiechotyGrupa Operacyjna "Wyszków" była odwodem Naczelnego Wodza i nie wchodziła w skład Armii Modlin


složení
* 8 Dywizja Piechoty
* 20 Dywizja Piechoty
* Mazowiecka Brygada Kawalerii
* Nowogródzka Brygada Kawalerii


předmostí
* Płock
* Wyszogród
* Modlin
* Zegrze
* Pułtusk
* Różan
Po rozpoczęciu działań obsadzono również przedmościa:
* Dębe
* Serock

* Artyleria
** 1 Pułk Artylerii Ciężkiej
** 59 Dywizjon Artylerii Lekkiej
** 71 Dywizjon Artylerii Lekkiej
** 11 Dywizjon Artylerii Najcięższej
** 5 kompania balonów obserwacyjnych
** 5 bateria pomiarów artylerii


* Broń pancerna
** 62 samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych
** 63 samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych
** 13 pociąg pancerny


* lotnictwo i obrona przeciwlotnicza Armii "Modlin"
** III/5 dywizjon myśliwski (stíhací perut)
*** 152 eskadra myśliwska (stíhací letka)
*** 152 eskadra myśliwska (stíhací letka)
** 41 eskadra rozpoznawcza (průzkumná letka)
** 53. eskadra obserwacyjna (pozorovací letka)
** Pluton łącznikowy nr 11 (četa kurýrních letadel)


** 2 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych typu "B"
** 118 kompania przeciwlotniczych karabinów maszynowych typu "A"


* Saperzy:


** 60 Batalion Saperów
** 61 Batalion Saperów
** 17 kompania mostówciężkich
** 11 zmotoryzowana ciężka kolumna pontonowa
** 111 rezerwowa kompania saperów
** 112 rezerwowa kompania saperów
** 113 rezerwowa kompania saperów
** 138 rezerwowa kompania saperów
** kompania saperów KOP "Wilejka"


Łącznie
* 28 batalionów piechoty
* 37 szwadronów kawalerii
* 180 dział
* 12 dział przeciwlotniczych
* 26 czołgów różnych typów
* 1 pociąg pancerny
* 31 samolotów różnych typów
URL : https://www.valka.cz/Armada-Modlin-1939-1939-t30300#156953Verze : 0