Main Menu
User Menu

6. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) [1939-1939]

6 Dywizjon Artylerii Konnej im. Generała Romana Sołtyka (dowództwo)/6th Horse Artillery Battalion (Command)

     
Název:
Name:
6. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Originální název:
Original Name:
6 Dywizjon Artylerii Konnej im. Generała Romana Sołtyka (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
6. oddíl jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-23.09.1939 Podolská jezdecká brigáda
23.09.1939-28.09.1939 7. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
28.09.1939-30.09.1939 Sawického dělostřelecké uskupení 3)
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-30.08.1939 Stanisławów/? /
30.08.1939-02(?).09.1939 Stanisławów-Lvov / -Krakov-Częstochowa-Koluszki-Września (Nekla?)/přesun po železnici /
02.09.1939-03.09.1939 prostor Września (Nekla?)-Kostrzyn-Swarzędz-Poznaň-prostor Wysogotowo/Więckowice/noční přesun / 4)
04.09.1939 Wysogotowo/Więckowice-Poznaň-lesy prostor Wierzonka/Kobylnica/přesun / 4)
04.09.1939-05.09.1939 lesy prostor Wierzonka/Kobylnica-???-jižně Hnězno/přesun / 4)
05.09.1939-06.09.1939 jižně Hnězdno-???-lesy jižně Kleczew/přesun / 4)
06.09.1939-07.09.1939 lesy jižně Kleczew-prostor Sompolno/Babiak/noční přesun / 4)
07.09.1939-08.09.1939 prostor Sompolno/Babiak-prostor Ładorudz/noční přesun /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Ładorudz-prostor severně Dąbie (boj)/přesun /
09.09.1939-11.09.1939 prostor severně Dąbie (boj)-???-???-prostor Ignacew/Anastazew-prostor Mrożewice/přesun / 4)
12.09.1939 prostor Mrożewice (boj)-???/přesun / 4)
12.09.1939-13.09.1939 ???-prostor Chrząstówek(?)/noční přesun / 4)
13.09.1939-14.09.1939 prostor Chrząstówek(?)/? /
14.09.1939-15.09.1939 prostor Chrząstówek(?)-prostor Kutno-prostor Żychlin-prostor Podczachy/Luszyn/přesun / 4)
15.09.1939-16.09.1939 prostor Podczachy/Luszyn-Osmolin-Sanniki-les severně Stare Budy/noční přesun / 4)
16.09.1939-17.09.1939 les severně Stare Budy-prostor Witkowice--Tułowice-Famułki Królewskie-Zamość-prostor Górki-Dąbrowa Stara-Wędziszew-Sowia Wola-Czeczotki-Małocice-les jižně Adamówek/přesun /
17.09.1939-18.09.1939 prostor Górki-Dąbrowa Stara-Wędziszew-Sowia Wola/noční přesun -Czeczotki-Małocice-les jižně Adamówek/přesun /
18.09.1939 Sowia Wola-Czeczotki-Małocice-les jižně Adamówek-Janówek-Pociecha/přesun /
19.09.1939 prostor Pociecha (boj)-prostor Sieraków (boj)/? /
19.09.1939-20.09.1939 prostor Sieraków-prostor hájenka Smolarnia-prostor Dąbrowa Leśna/noční přesun /
20.09.1939 prostor Dąbrowa Leśna (boj)-Łomianki-Buraków-Młociny-Varšava/přesun /
21.09.1939-22.09.1939 Varšava/Bielany /
22.09.1939-23.09.1939 Varšava/prostor Aleja Sucha /
23.09.1939-DD.09.1939 Varšava/prezidentský palác Belweder /
DD.09.1939-30.09.1939 Varšava/prostor Łazienki /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-19.09.1939 Pochopień, Stanisław Józef (podpułkownik artylerii, dr)
20.09.1939-30.09.1939 Joch, Rudolf (kapitan artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.08.1939-17.09.1939 1. baterie 6 oddílu jízdního dělostřelectva
27.08.1939-17.09.1939 2. baterie 6. oddílu jízdního dělostřelectva
27.08.1939-30.09.1939 3. baterie 6. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:

24.08.1939-30.09.1939 Oddílový průzkum 6. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
24.08.1939-30.09.1939 Spojovací četa 6. oddílu jízdního dělostřelectva 5)
24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská správa+hospodářská četa 6. oddílu jízdního dělostřelectva 6)
24.08.1939-DD.09.1939 Muniční kolona 6. oddílu jízdního dělostřelectva 7)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 14.12.1937 „6 Dywizjon Artylerii Konnej im. Generała Romana Sołtyka″ 8)
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Oddíl zanikl kapitulací Varšavy. 28.09.1939 byla podepsána kapitulace, 29.09.1939 se oddíl shromáždil na určeném shromaždišti a 30.09.1939 oddíl složil zbraně. Většina důstojníků padla do zajetí.
2) Po příchodu části oddílu do obklíčené Varšavy a jeho reorganizaci byl oddíl s ohledem na nízké početní stavy podřízen veliteli 7. oddílu jízdního dělostřelectva v rámci Sloučené jezdecké brigády. Velitel oddílu byl jmenován zástupcem velitele 7. oddílu jízdního dělostřelectva.
3) Pro hladký průběh složení zbraní vojsk Armády „Varšava“ byly rozkazem jejího velitele ze dne 27.09.1939 utvořena m.j. 4 dělostřelecká uskupení, která měla vyznačena místa soustředění přidělených dělostřeleckých jednotek. Jedním z nich bylo uskupení pod velením velitele oddílu. V tomto uskupení měly být mezi jinými 6., 7. a 13. oddíl jízdního dělostřelectva.
4) Orientační trasa přesunu. Místo dislokace velitelství oddílu není ve zdrojích uvedeno.
5) Jednotka zanikla kapitulací oddílu.
6) Hospodářská správa a hospodářská četa tvořily v poli tělesový trén. O činnosti a zániku trénu nejsou v uvedených zdrojích uvedeny bližší údaje. 17.09.1939 byla při přechodu řeky Visly u obce Witkowice ztracena v důsledku leteckého bombardování většina proviantního trénu, jehož zbytky (4 vozy) dorazily 21.09.1939 do Varšavy.
7) Muniční kolona byla přidělena četami k jednotlivým bateriím. O činnosti a zániku kolony nejsou v uvedených zdrojích uvedeny bližší údaje. Četa přidělená 3. baterii byla rozprášena 17.09.1939 při leteckém bombardování.
8) Zveřejněno v Denníku rozkazů Ministerstva vojenských záležitostí č. 16, rok XX ze 14.12.1937, položka 193.
Zdroje:
Sources:

Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Ministerstwo Spraw Wojskowych-Dziennik Rozkazów Nr 16, Rok XX, Warszawa dnia 14 grudnia 1937 r.
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968
Zarzycki, Piotr: 6 Dywizjon Artylerii Konnej im. Generała Romana Sołtyka, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1996
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/6-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t182781#534253Verze : 4
MOD

Velitelská sestava velitelství oddílu:


velitel oddílu (dowódca dywizjonu) – 27.09.1939 major dělostřelectva Wacław Cypryszewski – v zastoupení 1)
27.08.1939-19.09.1939 podplukovník dělostřelectva dr Stanisław Józef Pochopień 2)
20.09.1939-30.09.1939 kapitán dělostřelectva Rudolf Ferdynand Joch 3)
pobočník velitele (adiutant) – 27.08.1939- 30.09.1939 poručík dělostřelectva Jan Zygmunt Kazikowski 4)
průzkumný (zvědný) důstojník (oficer zwiadowczy) – 27.08.1939- 30.09.1939 kapitán
dělostřelectva v záloze inż. Tadeusz Bielski 5)
pozorovací důstojník (oficer obserwacyjny) – 27.08.1939-05.09.1939 poručík dělostřelectva Czesław Zapert 6)
05.09.1939-22(?).09.1939 poručík dělostřelectva Henryk Jabłoński 7)
22(?).09.1939-30.09.1939 podporučík dělostřelectva Władysław Karol Chilomer 8)
styčný důstojník (oficer łącznikowy) - 27.08.1939-20.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze inż. Tadeusz Stauffer 9)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 27.08.1939-05.09.1939 podporučík dělostřelectva Bogumił Konstanty Dziedzic 10)
05.09.1939-22(?).09.1939 poručík dělostřelectva Czesław Zapert 6)
22(?).09.1939-30.09.1939 poručík dělostřelectva Henryk Jabłoński 7)
účetní důstojník (oficer płatnik) – 27.08.1939-DD.09.1939 kapitán intendanctva Andrzej Starak 11)
proviantní důstojník (oficer żywnościowy) - 27.08.1939-05.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Stanisław Gracjan Kopczyński 12)
05.09.1939-DD.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Józef Maria Patrycy Ładomirski 13)
22(?).09.1939-30.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Stefan Ćwierzewicz 14)
zbrojní a plynový důstojník (oficer broni i przeciwgazowy) - 27.08.1939-30.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Tadeusz Łossowski 15)
lékař – 27.08.1939-30.09.1939 poručík lékař Wacław Marian Krzyżewski 16)
veterinář – 27.08.1939-30.09.1939 poručík vet. lékař v záloze Józef Wojnarowicz 17)
muniční kolona – 27.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze inż. Leon Liwicki 18)


Poznámka:
1) V březnu 1939 byl zástupcem velitele oddílu a od DD.MM.1939 velitelem oddílu v zastoupení (pełniącym obowiązki). Po zahájení mobilizace (27.08.1939 ve 20.00 hod.) předal velení novému veliteli oddílu. Mobilizačně byl převelen k Náhradnímu středisku 2. lehkého dělostřeleckého pluku a 08(09?).09.1939 byl jmenován velitelem II. oddílu 55. lehkého dělostřeleckého pluku. Po ukončení bojů padl do německého zajetí.
2) Do mobilizace byl zástupcem velitele 6. lehkého dělostřeleckého pluku. Podle internetového zdroje padl v boji u obce Sieraków a je pohřben na válečném hřbitově v obci Laski. Zarzycki uvádí, že v boji s jednotkami 1. lehké divize u Sierakowa byl těžce zraněn a padl do německého zajetí. V seznamu zajatých není uveden. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
3) Do 20.09.1939 byl velitelem 3. baterie. Po smrti (zranění?) velitele oddílu byl velitelem 7. oddílu jízdního dělostřelectva vyznačen za velitele zbytků oddílu (bez dvou baterií). Od 23.09.1939 byl rozkazem velitele Sloučené jezdecké brigády současně jmenován zástupcem velitele 7. oddílu jízdního dělostřelectva. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 12 162).
4) Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po uvolnění ze zajetí byl odvelen ke 2. varšavské obrněné divizi, ve které byl povýšen do hodnosti kapitána a ve které sloužil až do demobilizace. Po demobilizaci zůstal na emigraci ve Velké Británii. Zemřel 07.04.1988 v Londýně ve věku 81 let. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
snoop11.cba.pl
5) V některých zdrojích uveden jako Saryusz-Bielski. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po válce emigroval do Austrálie, kde zemřel 22.10.1973 v Sydney ve věku nedožitých 76 let.
przeglad.australink.pl
6) 05.09.1939 byl převelen na funkci spojovacího důstojníka oddílu. Po reorganizaci oddílu (22(?).09.1939) byl zařazen do funkce palebného důstojníka 3. baterie. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
7) Do 05.09.1939 byl palebným důstojníkem 1. baterie. Po reorganizaci oddílu (22(?).09.1939) byl zařazen do funkce spojovacího důstojníka oddílu. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. V noci 19./20.09.1943 uprchl při hromadném útěku ze zajateckého tábora Oflag VI B v Dössel, ale brzy byl chycen a převezen do koncentračního tábora Buchenwald, kde byl 27.09.1943 popraven.
8) Do DD.09.1939 byl palebným důstojníkem 2. baterie. Po ztrátě spojení baterie s oddílem se dostal do obklíčené Varšavy, kde byl při reorganizaci oddílu zařazen do funkce pozorovacího důstojníka oddílu. Po kapitulaci Varšavy padl do zajetí. Po osvobození byl převelen k 1. karpatskému lehkému dělostřeleckému pluku (3. divize karpatských střelců).
9) Padl v nočním boji s jednotkami 1. lehké divize u obce Sieraków. Při reorganizaci zbytků oddílu byla tato funkce zrušena.
www.bohaterowie1939.pl
10) 05.09.1939 byl převelen k 1 baterii jako její palebný důstojník. Po zničení těžké výzbroje baterie (v noci 17./18.09.1939) se v rámci její jízdní skupiny připojil ke zbytku oddílu. 19.09.1939 byl zraněn v boji s jednotkou 1. lehké divize u obce Laski. Po vyléčení padl do německého zajetí.
11) Není uveden ve velitelské sestavě reorganizovaného oddílu. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
12) Zarzycki uvádí, že byl 05.09.1939 převelen k 1 baterii jako velitel I. čety. Na jiném místě uvádí, že 21.09.1939 jako proviantní důstojník přivedl do Varšavy zbytky (4 vozy) proviantního trénu. Po reorganizaci oddílu není uveden v jeho velitelské sestavě. Je možné, že po zničení těžké výzbroje baterie (v noci 17./18.09.1939) se v rámci její jízdní skupiny připojil ke zbytkům tělesového trénu.
13) Do 05.09.1939 byl velitelem I. čety 1. baterie. Rozkazem velitele oddílu byl převelen k velitelství oddílu. 19.09.1939 se připojil ke 2. baterii a 22.09.1939 padl v boji s jednotkami 18. pěší divize u obce Łomianki.
14) Do 18.09.1939 byl velitelem II. čety 1. baterie. Po zničení těžké výzbroje baterie (v noci 17./18.09.1939) se v rámci její jízdní skupiny připojil ke zbytku oddílu a s ním se probil do Varšavy. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí.
15) Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí, ale 07.05.1940 byl ze zajetí propuštěn na základě postavení (statusu) civilního pracovníka.
16) Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Po konci války pobýval na území Německa.
17) Po kapitulaci Varšavy byla skupina vojáků, kteří pocházeli z oblastí okupovaných Rudou armádou, propuštěna domů. V převlečení za obyčejného vojína byl mezi nimi.
18) Muniční kolona byla rozdělena četami k jednotlivým bateriím. Od 19.09.1939 ustupoval s částí 2. baterie a 20.09.1939 byl těžce zraněn. 16.10.1939 na následky zranění zemřel v jedné z varšavských nemocnic.

Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/6-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t182781#534256Verze : 1
MOD