Main Menu
User Menu

6. pluk jízdních střelců [1939-1939]

6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego/6th Mounted Rifles Regiment

     
Název:
Name:
6. pluk jízdních střelců
Originální název:
Original Name:
6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
6. pluk jízdních střelců
Datum zániku:
Disbanded:
11.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.08.1939-11.09.1939 Kresová jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
28.08.1939-01.09.1939 Żółkiew / 3)
01.09.1939-03.09.1939 Żółkiew-Brody-Kowel / -Brest nad Bugem / -Siedlce-Varšava-Kutno-Poddębice/přesun po železnici /
03.09.1939 Poddębice-Prusinowice/přesun /
04.09.1939 Prusinowice-Warta-prostor Szadek-Prusinowice/přesun /
04.09.1939-05.09.1939 Prusinowice-Rzeczyca-Grabina-Lubola-Popów/noční přesun /
05.09.1939 Popów-Przywidz-Grabina-Prusinowice/přesun s bojem /
06.09.1939 Prusinowice-Albertów/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Albertów-???-Kuciny/noční přesun /
07.09.1939 Kuciny-prostor Łobodź-jižně Ustronie (prostor Nakielnica)-???/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 ???-Rosanów Dąbrówka-Piaski Rudnickie-???/noční přesun /
08.09.1939-09.09.1939 ???-prostor Chlebów-lesy západně Skierniewice (Piaski?)/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 lesy západně Skierniewice (Piaski?)-Skierniewice-???-Kamion/noční přesun /
10.09.1939-11.09.1939 Kamion-Suliszew-prostor Zawady-Piekary-lesy prostor Osuchów/noční přesun /
11.09.1939 lesy prostor Osuchów/boj /

Velitel:
Commander:
28.08.1939-11.09.1939 Mossor, Stefan (dyplomowany podpułkownik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.09.1939-11.09.1939 3. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
28.08.1939-07.09.1939 1. eskadrona 6. pluku jízdních střelců 4)
28.08.1939-09.09.1939 2. eskadrona 6. pluku jízdních střelců 5)
28.08.1939-09.09.1939 3. eskadrona 6. pluku jízdních střelců 6)
28.08.1939-05.09.1939 4. eskadrona 6. pluku jízdních střelců 7)
28.08.1939-09.09.1939 kulometná eskadrona 6. pluku jízdních střelců 8)
28.08.1939-09.09.1939 protitanková četa 6. pluku jízdních střelců 9)
28.08.1939-07.09.1939 cyklistická četa 6. pluku jízdních střelců 10)
28.08.1939-11.09.1939 spojovací četa 6. pluku jízdních střelců 11)
28.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 6. pluku jízdních střelců 12)
28.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 6. pluku jízdních střelců 12)
06.09.1939-07.09.1939 3. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva 13)
06.09.1939-07.09.1939 Eskadrona obrněných automobilů č. 61 14)
11.09.1939-11.09.1939 1. eskadrona 20. hulánského pluku 15)
11.09.1939-11.09.1939 spojovací rota 30. pěší divize 16)
11.09.1939-11.09.1939 protitanková četa 20. hulánského pluku
Čestný název:
Honorary Name:
Od 29.01.1937 „6 Pułk Strzelców Konnych imienia hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego“ 17)
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Rozkaz k mobilizaci velitel pluku obdržel 27.08.1939 v 17.50 hod., ale její začátek byl určen na 28.09.1939 ve 2.00 hod. v noci.
2) V průběhu ústupových bojů a nočních přesunů byly zbytky pluku od 09.09.1939 rozděleny do dvou částí. Část pluku vedená jeho velitelem (část 1. eskadrony, necelá četa 2. eskadrony, spojovací četa, část protitankové čety, četa kulometné eskadrony) kapitulovala 11.09.1939 po boji s jednotkami 73. pěšího pluku 19. pěší divize u obce Osuchów. Druhá část pod velením setníka Wacława Zachoszcze (neúplné 2. a 3. eskadrony, část protitankové čety, část kulometné eskadrony) ustupovala od 09.09.1939 bez kontaktu s plukem přes nieborowské lesy-Błonie-Leszno do Varšavy, kde byla 15.06.1939 začleněna do Jezdeckého uskupení Juniewicz.
3) Velitelství pluku společně se spojovací četou, cyklistickou četou a pomocnou eskadronou odjelo ešalonem 01.09.1939 v 0.30 hod. 1. eskadrona a dvě kulometné čety odjely 30.08.1939. Dalšími ešalony odjely 3. a 4. eskadrona a 2. eskadrona se dvěma kulometnými četami.
4) 05.09.1939 v boji u obce Popów s odřadem 30. pěší divize (5. rota 26. pěšího pluku a 9. rota 46. pěšího pluku + části 6. kulometného praporu) měla kolem 30 % ztráty. Její I. četa byla vyslána na průzkum západního břehu řeky Warty a už se k eskadroně nepřipojila. 07.09.1939 zbytek eskadrony společně s cyklistickou četou organizoval obranu lesa jižně od obce Ustroń. Tam ztratil kontakt s plukem a při samostatném ústupu byl v noci 07./08.09.1939 u obce Kębliny zničen.
5) Od 09.09.1939 ustupovala ve skupině setníka Wacława Zachoszcze a od 15.09.1939 byla v sestavě Korouhve 6. pluku jízdních střelců v Jezdeckém uskupení Juniewicz.
6) V boji u obce Popów s odřadem 30. pěší divize (5. rota 26. pěšího pluku a 9. rota 46. pěšího pluku + části 6. kulometného praporu + nálety letectva) měla kolem 30 % ztráty. Od 09.09.1939 ustupovala ve skupině setníka Wacława Zachoszcze a od 15.09.1939 byla v sestavě Korouhve 6. pluku jízdních střelců v Jezdeckém uskupení Juniewicz.
7) Eskadrona byla vyslána na průzkum na západní břeh řeky Warty a k pluku se už nepřipojila. Její zbytky společně s I. četou 1. eskadrony ve dnech 05.09.1939-11.09.1939 ustupovaly samostatně po ose Szadek-Stryków-Skierniewice-Błonie-Varšava. 11.09.1939 se připojila ke Skupině Grobicki, v jejíž sestavě svedla 12.09.1939 boj u obce Otwock. V tomto boji měla velké ztráty a byl zraněn její velitel. Zbytky eskadrony byly zařazeny do stavu 1. jezdeckého pluku Sboru ochrany pohraničí.
8) V bojích 05.09.1939 eskadrona ztratila 6 těžkých kulometů. Část eskadrony kapitulovala 11.09.1939 a část eskadrony s jejím velitelem ustupovala ve skupině Wacława Zachoszcze a od 15.09.1939 byla v sestavě Korouhve 6. pluku jízdních střelců v Jezdeckém uskupení Juniewicz.
9) Četa (2 kanony) ustupovala ve skupině Wacława Zachoszcze a od 15.09.1939 byla v sestavě Korouhve 6. pluku jízdních střelců v Jezdeckém uskupení Juniewicz.
10) 07.09.1939 společně s 1. eskadronou stála v obraně lesa jižně od obce Ustroń. Tam ztratila kontakt s plukem a při samostatném ústupu byla v noci 07./08.09.1939 u obce Stryków zajata. Pouze několika příslušníkům čety se podařilo dostat zpět k pluku.
11) V boji u obce Popów s odřadem 30. pěší divize (5. rota 26. pěšího pluku a 9. rota 46. pěšího pluku + části 6. kulometného praporu) měla kolem 50 % ztráty. Zbytek čety byl od 09.09.1939 ve skupině velitele pluku, do poslední chvíle udržoval rádiové spojení s brigádou a kapituloval po boji u obce Osuchów.
12) O činnosti a zániku eskadrony (družstva) nejsou v uvedených zdrojích uvedeny žádné údaje.
13) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
14) V této době byla bojeschopná pouze jedna četa obrněných automobilů, která u obce Panaszewo ztratila v boji s jednotkou 32. pěšího pluku (24. pěší divize) 2 vozy.
15) Eskadrona se při nočním přesunu přidala k pochodové koloně pluku, ztratila kontakt se svým plukem a v průběhu boje v obklíčení u obce Osuchów dostala povolení k jezdeckému útoku (szarży) a z obklíčení unikla. Další osudy nejsou ve zdrojích uvedeny.
16) Rota se v prostoru Skierniewic připojila k pochodové koloně brigády a při jejím nočním přesunu se společně s plukem od zbytku brigády odpojila. Byla zničena (rozprášena) v boji u obce Osuchów.
17) Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Rok XX, Nr 1 z 29 stycznia 1937, poz. 9.
Zdroje:
Sources:
6 Pułk Strzelców Konnych, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 36, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/6-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t174614#517087Verze : 5
MOD
Diskuse

Velitelská sestava pluku:
velitel pluku – 28.08.1939-11.09.1939 diplomovaný podplukovník jezdectva Stefan Mossor 1)
I. zástupce velitele pluku - 28.08.1939-31.08.1939 major jezdectva Stanisław III Mirecki (v zastoupení) 2)
01.08.1939-DD.09.1939 setník Stanisław Szostakowski (v zastoupení) 3)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – 28.08.1939-DD.09.1939 setník Stanisław Szostakowski 3)
pobočník velitele pluku – 28.08.1939-11.09.1939 poručík jezdectva Zbigniew Antoni Domański 3)
ordonanční důstojník – 28.08.1939-11.09.1939 podporučík jezdectva Henryk Bąkowski 3)
zpravodajský důstojník - 28.08.1939-DD.09.1939 ???, ???
zbrojní a plynový důstojník – 28.08.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Stanisław Rudroff 4)
pomocná (hospodářská) eskadrona – 28.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Marian Antoni Zachoszcz 5)
lékař – 28.08.1939-DD.09.1939 poručík dr Piotr Władysław Goździk 4)
veterinární lékař – 28.08.1939-DD.09.1939 ???, ???
kaplan – 28.08.1939-DD.09.1939 kněz kaplan Wojciech Rogowski 4)
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – 28.08.1939-08(?).09.1939 setník Józef Czesław Wilczyński 4)
2. eskadrona – 28.08.1939-DD.08.1939 setník Stanisław Mróz 6)
DD.08.1939-22.09.1939 poručík jezdectva Mieczysław Michał Bielecki 7)
3. eskadrona – 28.08.1939-15.09.1939 setník Wacław Stanisław Zachoszcz 8)
15.09.1939-19.09.1939 poručík jezdectva Mieczysław Wilhelm Kiwała 9)
19.09.1939-22.09.1939 poručík jezdectva Waldemar Wiktor Tyrakowski 10)
4. eskadrona – 28.08.1939-12(?).09.1939 setník Adam Jan Szeloch 11)
kulometná eskadrona – 28.08.1939-22.09.1939 setník Aleksander Filipecki 12)
protitanková četa – 28.08.1939-22.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Bogusław Koch 13)
spojovací četa – 28.08.1939-11.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Władysław Siła-Nowicki 14)
cyklistická četa – 28.08.1939-07.09.1939 podporučík (poručík ?) jezdectva v záloze Antoni Kawalerski 12)
ženijní a protichemické družstvo – 28.08.1939-DD.09.1939 ???, ???


Poznámky:
1) Po boji části pluku s jednotkou 19. pěší divize u obce Osuchów padl 11.09.1939 do zajetí. Po osvobození sloužil v Polské lidové armádě. 01.06.1945 byl povýšen do hodnosti plukovníka, 01.08.1945 do hodnosti brigádního generála a 22.07.1947 do hodnosti divizního generála. V období 1945-1950 byl m.j. zástupcem náčelníka štábu 1. armády, přednostou I. oddělení Generálního štábu, I. zástupcem náčelníka Generálního štábu, předsedou Mezinárodní vojenské komise na Mírové konferenci v Paříži atd. 13.05.1950 byl zatčen a 13.08.1951 odsouzen k doživotnímu trestu v „generálském procesu“ („Proces generałów“). V roce 1956 byl rehabilitován. Zemřel 22.09.1957 ve Varšavě.
phw.org.pl
2) Původním I. zástupcem velitele pluku byl diplomovaný major jezdectva Zygmunt Mieszczankowski. Ten však 24.08.1939 obdržel jiné mobilizační zařazení a od pluku odešel. Major Mirecki přišel k pluku ze Zdokonalovacího střediska jezdectva (Centrum Wyszkolenia Kawalerii) v Grudziądzi. Po odjezdu pluku do pole zůstal v obci Żółkiew jako zástupce velitele Náhradního střediska pluku. Po ukončení bojů se vyhnul zajetí a ve Varšavě organizoval ozbrojený odboj v řadách Polské tajné armády (Tajna Armia Polski) a po jejím sloučení DD.01.1941 se Zemskou armádou v její řadách. 30.04.1942 byl povýšen do hodnosti podplukovníka. 26.07.1944 byl při německé razii v obci Kisielówka u Tymbarku těžce zraněn a 04.09.1944 zemřel v nemocnici v Nowym Sączu.
www.akokregkielce.pl
3) Po boji části pluku s jednotkou 19. pěší divize u obce Osuchów padl 11.09.1939 do německého zajetí.
4) Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
5) Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
https://ulani.info/?p=755
6) DD.08.1939 obdržel jiné mobilizační zařazení a 29.08.1939 od pluku odešel. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
7) 22.09.1939 zraněn v boji s jednotkami 18. pěší divize u obce Łomianki. Po kapitulaci v německém zajetí. Po válce zůstal na emigraci a žil v Kanadě. Zemřel 31.10.1967 v Ontario.
8) Po zařazení části pluku do Jezdeckého uskupení Juniewicz se stal velitelem korouhve 6. pluku jízdních střelců. 22.09.1939 zraněn v boji s jednotkami 18. pěší divize u obce Łomianki. Po několika dnech na následky zranění zemřel. Za boje v září 1939 vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 14284)
9) Do DD.09.1939 byl styčným důstojníkem pluku u štábu Kresové jezdecké brigády. Od DD.09.1939 do 15.09.1939 byl velitelem II. čety. 19.09.1939 padl při útoku na kulometné hnízdo u obce Sadowa. Za boje v září 1939 vyznamenán in memoriam Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 14084).
www.bohaterowie1939.pl
10) Gnat-Wieteska uvádí Walerian Waldemar Tyrakowski. Do 19.09.1939 byl velitelem I. čety 2. eskadrony. 22.09.1939 zraněn v boji s jednotkami 18. pěší divize u obce Łomianki. Po několika dnech na následky zranění zemřel. Za boje v září 1939 vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
11) 12(?).09.1939 zraněn v boji u obce Otwock. Vyhnul se zajetí a dostal se k polské exilové armádě ve Velké Británii. Zemřel (padl?) 22.10.1944 ve věku 46 let v Edinburgu jako styčný důstojník při 309. (polské) peruti RAF.
12) Od DD.09.1939 v německém zajetí.
13) Od 22.09.1939 v německém zajetí.
14) Před válkou absolvent právnické fakulty Varšavské univerzity. Po boji a kapitulaci zbytků pluku 11.09.1939 u obce Osuchów se skupinou vojáků pokračoval v boji. 19.09.1939 byl zraněn. Unikl zajetí a po návratu do Varšavy se zapojil do ozbrojené odbojové činnosti v řadách Služby vítězství Polska (Służba Zwycięstwu Polski (SZP)), později Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)) a Zemské armády. V roce 1944 bojoval ve Varšavském povstání. Po potlačení povstání pokračoval v Lublinu v odboji v řadách organizace Svoboda a nezávislost (Wolność i niezawisłość). DD.09.1947 byl zadržen při pokusu o útěk z Polska a 15.09.1948 odsouzen k trestu smrti. Díky intervenci sestry Felixe Dzeržinského mu polský president Bolesław Bierut zaměnil trest na doživotní vězeni. 01.12.1956 byl z vězení propuštěn a v roce 1957 rehabilitován. Po rehabilitaci v rehabilitačních procesech zastupoval bývalé vojáky Zemské armády. Aktivně působil v protikomunistické opozici. Byl poradcem Lecha Walesy. Zemřel 25.02.1994 ve Varšavě ve věku nedožitých 81 let.
www.polskieradio.pl


Zdroje:
https://www.straty.pl/
https://www.stankiewicze.com/vm/index.htm


6 Pułk Strzelców Konnych, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 36, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/6-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t174614#517088Verze : 1
MOD