Main Menu
User Menu

11. tanková brigáda [1947-1950]

11th Tank Brigade

     
Název:
Name:
11. tanková brigáda
Originální název:
Original Name:
11. tanková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
3. tanková brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1950
Nástupce:
Successor:
4. divise /tanková/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-15.12.1950 Tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.04.1949 Moravská Třebová, kasárny /
01.04.1949-01.11.1950 Vyškov, kasárny /
01.11.1950-15.12.1950 Tábor, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-DD.MM.1947 Špeta, Alois (Podplukovník)
DD.MM.1947-01.03.1948 Špeta, Alois (Plukovník)
01.03.1948-01.05.1948 Perl, Ladislav (Podplukovník)
01.05.1948-DD.10.1948 Skopeček, Vratislav (Major)
00.10.1948-15.04.1949 Skopeček, Vratislav (Podplukovník)
15.04.1949-01.04.1950 Doležal, Ladislav (Podplukovník)
01.04.1950-15.12.1950 Ďuriš-Rubanský, Martin (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1947-15.12.1950
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-15.12.1950 Tankový prapor I/11
01.10.1947-15.12.1950 Tankový prapor II/11
01.10.1947-15.12.1950 Tankový prapor III/11

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.04.1949 VÚ 5426 Moravská Třebová
01.04.1949-01.10.1949 VÚ 5426 Dědice
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 2750 Dědice
01.11.1950-15.12.1950 VÚ 2750 Tábor
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná fond (11. tanková brigáda)
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-brigada-1947-1950-t114838#399606Verze : 1
MOD