Main Menu
User Menu

Moravská Třebová

okr. Svitavy

     
Název:
Name:
Moravská Třebová
Originální název:
Original Name:
Moravská Třebová
Další názvy:
Other Names:
nemecky Mährisch Trübau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Svitavy
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°45'29.00"N 16°39'51.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Město, Předměstí, Sušice, Udánky, Boršov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1270
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Měšťanské domy
- Radnice
- Zámek
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie
- Loretánská kaple při kostele P. Marie
- Kostel sv. Josefa na Křížovém vrchu
- Kaple křížové cesty ke Kalvárii
- Fara u kostela
- Městské muzeum [1]
- Kalvárie
- Františkánský klášter
- Piaristické gymnázium
- Dřevěné schodiště mrtvých na hřbitov
- Malebný hřbitov plný historických náhrobků
- Lapidárium – býv. márnice na hřbitově
- Povodňové desky na mostě u mlýna pod zámkem
- Latinská škola
- Zbytky hradeb
- Hvězdárna Boleslava Tecla


Boršov
- Kostel sv.Anny
- Schodiště na hřbitov, kryté
- Socha sv. J. Nepomuckého
- Zbořená klasicistní hospoda na rozcestí k MT
- Množství původní malebné architektury


Sušice
- Kaplička


Udánky
- Hradiště
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
K mestu boli v minulosti pripojené samostatné obce Sušice, Udánky a Boršov.
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#531248Verze : 1
MOD
Moravská Třebová (Mährisch Trübau)
(okr. Svitavy)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 8 167 obyvatel (z toho 801 osob národnosti československé, 18 osob národnosti maďarské, 6 634 osob národnosti německé, 66 osob národnosti ruské a 7 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1935.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Státní vojenské reformní reálné gymnasium, jehož objekty se nacházely v bývalém barákovém táboře z let 1915-1916, adaptovaném pro vojenské potřeby v roce 1935.


Zdroj:
Čermák, J.: Nástin historického vývoje objektu barákového tábora v Moravské Třebové v letech 1914-1995. Moravská Třebová 1995.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#174550Verze : 0